Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Per Lorich
Anna Helena Faxe


Farfars mormors farmors farfars morfar och mormor (1234) Se Lorcks stamtavla

Se också Elgenstierna: Den introducerade adelns ättartaflor, V s.74-78 (Lorichs); Andreas Lorck Schierning, Die Chronik der Familie Lorck, Neumünster 1949 s. 70, se nedan

Peter Baltzarson Lorich
kyrkoherde i Svedala
f. 18.12.1656 i Malmö
d. 10.11.1717 i Svedala
(far, mor)
 
gift första gången 3.2.1682 i Ågerup med
Filippa Holst, f. 1656, d. 1684, dotter av handlanden i Malmö Hans Jörgen Holst och Karine Nilsdotter.
 
gift andra gången 26.6.1685 i Skabersjö med
Anna Helena Faxe
f. 3.2.1663 i Skabersjö
d. 12.2.1703 i Svedala
(far, mor)
Barn i första giftet
en son död i späd ålder
Hans, f. 1.11.1682.
 
Barn i andra giftet
Filippa, f. 1686, d. 4.5.1764.
Elna, f. 17.12.1689, d. 2.2.1765.
Mättha, f. 2.6.1691, d. 21.1.1756.
Jöran, f. 27.8.1692
Balthasar, f. 22.10.1697, d. 8.4.1702.
Kristina, f. 3.1.1701, d. 8.7.1756.

Svedala dödbok C:1 1703:1
Anna Jöransdott. Faxe. Pastoris Petri Lorichii sahl. hustru som efter 4 dagars sjukdom dödde d: 12 Februarii och begrofs d 11 Martii; Ætas 40 åhr och (? kanske 4 v eller m) 9 dagar [jfr. systern Margareta som föddes 2.2.1663, tvillingar eller sammanblandning?]

Svedala dödbok C:1 1717:11
D: 10 November kl: 10 om aftonen afsombnade i herranom sahl: kyrkioherden här wid Svedahla församling hr Petrus Lorich, begrofs d: 11 December. Dess ålder wahr 61 år 8ta Månader.

Lunds stifts herdaminnen 2:5 sid 38-40

SVEDALA 6. PER LORICH, (lat. Petrus Lorichius)
P.L. var f. i Malmö 1656 18/12, son av handlanden och rådmannen därst., slutl. kämnärspreses Baltzer Hansen L 1) av gammal tysk adlig ätt (natural. svensk adel 1801 28/5 under namnet Lorichs) och Mette Pedersdatter (död hos sonen i S. 1712 24/6), den äldste av 19 barn. Både genom sitt fäderne och möderne samt sedan även genom sina båda giften tillhörde P.L. Malmös borgararistokrati. Hans morfar, handlanden Peder Bondesen, hade varit en av stadens rikaste köpmän, och att även fädernehemmet var förnämligt bevittna än i dag ett par volymer av 1646-47 års danska bibel i LUB:s raritetssaml., inbundna i de dyrbaraste praktband med ett överflöd av gulddekor. P.L. gick i Malmö skola, student i Lund 1674 29/4. På rekommendation av prosten Niels Sörensen blev P.L. 1677 12/1 av biskop Winstrup kallad till lärare vid Malmö skola, varvid biskopen betecknar honom som »ett quigt subjectum»2). S.å. 1/5 meddelar generalmajor B. de Mortaigne 3), att han, som benådats med j.p. till Borrby, dit kallat P.L.; därav blev emellertid ingenting, och icke heller den kallelse till V. Kärrstorp P.L. s.å. 31/5 erhöll av fältmarskalken Fersen ledde till något resultat (jfr L.st.h., Ser. 2:2, s. 445); P.L. har väl antagl. av biskopen betraktats som alltför ung, han hade ännu icke fyllt 21 år. Sedan S. 5) avlidit, har P.L. emellertid blivit kallad till S:s nu patronella pastorat, enl. sonsonens uppgift4) »emedan borgmäst. Törnschiär i Malmö, med vars styvdotter han var förlovad, hade många vänner vid hovet».

1681 14/12, blev P.L. prv. till S., och 1682 4/6 kunde han efter en del bråk göra upp om ackord med företr:s änka5). -1691 blev han hos CE anmäld av en målare Anders Sörensson6), som trettondagen kl. 1 kommit in och »väckt» kh. i prästgården med krav om 1 dlrs arbetslön »för min målarekonst för jag strukit hans stugor och kamrar m.m.». Målaren påstod, att P.L. »mycket illa överfallit och slagit mig sårad och blodig, som mitt huvud och ansikte bevittna och utvisa och låtit sina tärskemän hålla mig, item sönderrivit min rock och avbrutit min värja». CE tog ganska allvarligt på saken, och P.L., »som man haft långt bättre tankar om», tillhölls7) att om han visste med sig, att han förgått sig, bilägga saken; om han ej kunde nöjaktigt förklara sig, skulle klagoskriften översändas till gen.-guv. för att visa, »huru en del präster alla CE:s förmaningar oaktat sig comportera». - P.L:s sonson berättar4), att »så vida jag minns hade han ett rätt hederligt och vackert utseende. Jag hoppas att han var sådan, ehuru jag varken till lärdom el. ämbetsgåvor honom kan utmärka. Några verser som smakar efter de tiderna har han liksom min fader författat, dock var den senare både oftare poet och större poet än den förre». Uppgiften kan väl knappast gälla annat än några av tidens sedvanliga hyllningsdikter; en dylik är känd från en diss. 1675 25/9. Om P.L:s verksamhet är i övrigt intet annat anmärkningsvärt känt än att han 1697 15/8 gjorde upp kontrakt8) med Ystadsmålaren Didrik Lütkens om målning av kyrkans altare, predikstol m.m. »med godt guld och.oliofärgor» samt att han var predikant vid 1701 års prm. P.L. avled i S. 1717 10/11, begr. s.å. 11/12.

G. 1:o i »Aggerop» 1682 3/29) m. Filippa Holst, f. i Malmö 1656 (enl. gravstensinskr.10), död i S. 1684, dotter av handlanden i Malmö Hans Jörgensen H. och Karine Nilsdotter (omg. 1671 m. borgmäst. därst. Lars Persson Törnscher om vilken se Isberg, 2b, s. 26 ff.). 

- Barn (enl. gravstensinskr. 2, enl. sonsonen endast 1, vilken motsägelse säkerl. får tolkas så, att det ena barnet dött i späda år): Hans, f. i S. 1682 1/11, kh. i Fosie. 

- 2:o i Skabersjö 1685 26/69) m. Anna Helena Faxe, f. därst. 1663 (enl. gravstensinskr.), död i S. 1703 12/2, »40 år 9 d.», dotter av kh. i Skabersjö, hdsprosten Jörgen Jensen F. och hans 2:a h. Helena Jakobsdotter. 

- Barn (enl. sonsonen 1 s. och 4 d.; möjl. flera, som dött späda): Filippa, f. i S.' o. 1686, död i Kvidinge 1764 4/5, »78 år», g. 1:o m. handlanden i Malmö Hans Jostsen Nehrman, 2:o i S. 171320/2, m. kh. i Färlöv, hdsprosten Olaus Elias Nolleroth, 3:o i Sölvesborg 1745 11/10 (enl. bröllopskv.) m. borgmäst. därst. Lars Johansson Weidman (se Elg., 8, s. 721). 

- Elna (Helena), f. i S. 1689 17/12, död i Malmö 1765 2/2, g. 1:o i S. 1706 31/7, m. handlanden och rådmannen i Malmö Jakob Thomasson Jyde (se om denne L. Ljungberg, »Malmösläkten Thomson», i »Malmö forinninnesfören:s årsskr.», 1949; barnen kallade sig Malmros, utom en son, som blev adl. von Jacobsson), f. därst. 1649 24/12, död därst. 1716 20/4, i hans 4:e gifte (g. 1:o-3:o se Elg., 4, s. 22 och Ljungberg, a.a.), 2:o i Malmö 1718 26/11 m. rådmannen därst. Niklas Jönsson (barnen kallade sig Sjöborg), f. 1676, död därst. 1739 4/1, i hans 2:a gifte (g. 1:o se Isberg, 2b, s. 171). 

-Mättha (Märta), f. i S. 1691 2/6, död i Malmö 1756 22/1, g. i S. 1709 11/6 m. handlanden i Malmö David Håkansson Bager, f. därst. 1670, död därst. 1742 12/5 (se »Malmö forriminnesfören. Minnesskrift 1909-19», 1930, s. 64 ff.; makarnas namn på oblatasken i S. med årtalet 1713). 

- Jöran, f. i S. 1692 27/8, kh. i Lösen. - Balthasar, f. i S. 1697 22/10, begr. därst. 1702 8/4 (är alltså icke, som Sjm Sk. 586 menar, identisk med sederm. korpralen Baltzar L.). 

-Kristina (Christina), f. i S. 1701 3/1, begr. i Malmö Pe. 1756 19/11 (bouppt. 1758 28/1 uppger dödsdagen till 1756 8/7), g. därst. 1724 29/1. m. dåv. auditören, slutl. justitieborgmäst. i Malmö Anton Borg, f. i Norrköping 1693 30/7, död i Malmö 1761 3/3, i hans 2:a gifte (g. 1:o och 3:o se Isberg, 2b, s. 61-62). Isberg uppger, att denna Kristina L. var dotter av politieborgmäst. Johan L. och dpt i Malmö 1702 22/10. (ingen ant. härom i Malmö Pe:s födelsebok), men då kh. H. Lorich om sina fastrar anger, att de voro de ovannämnda 3 och »Christina g. m. borgmäst. Borg i Malmö», synes en så nära anhörigs uppgift böra äga vitsord.

1) Isberg, 2b, s. 123 ff. 2) Skrivelser till ämbetsmän 1677. Gen-guv. ark. LLA. 3) Ibm. 4) So A 1. LUB. 5) AC. 6) AC. 7) CE kone. 1691 9/1. 8) Lokalserien. LDA. LLA. 9) Rådman B. Lorichs memorialbok. Manuskr. (avskr.) i LUB. 10) 1830 års beskrivn. LLA.

Svedala födelsebok C:1 1689:21
Elna. Hr Pährs dotter i Swedahla, födt d: 17 .. döpt d: 29 dito. Till döpelsen buren af Elna Kj: H: [=kyrkoherden, dvs. mormor] Jörgens i Schabersjö. Faddrar: Magister Laurentius Petrus, Rector Scole Malmgren, Hans Lorich och Margareta Petter Hegardts ibidem.

Svedala födelsebok C:1 1691:8
Mätta. Hr Pähr Lorichs dotter i Swed: födt d: 2 Junii, döpt d: 7 dito. Thil döpelsen buren af Mättha Baltzar Lorichs i Malmö. Faddrar: Johan Lorich, Anna Catharina Severin Lorich i Malmö

Svedala födelsebok C:1 1692:15
Jöran. Pastoris Hr Pähr Lorichs sohn, födt d: 27 Augusti, döpt d: 4 September. Thil döpelsen buren af Elen ... Faddrar Hans Hehrmand f: Malmö och Catharina Hegard ibid.

Svedala födelsebok C:1 1697:13
Balthasar. Pastoris Petri Lorichii sohn i Swedahla, födt d: 22 Octobris, döpt d. 31 dito. Thil döpelsen buren af Elna Kj: H: Jörans i Malmöe[!]. Faddrar: Lars Hwahs och Ingeborgh Hans ... i Malmö.

Svedala födelsebok C:1 1701:1
Kirstina. Pastoris Petri Lorichii här i Swedahla, födt d: 3 Januartii, döpt d. 6 dito. Till döpelsen buren af Elna Sahl: Hr: Jöran uti Malmöe. Faddrar: ... Faxe och Dorothea sahl: Faren... i Malmöe.

Svedala dödbok C:1 1702:10
Balthasar, Pastoris Petri Lorichii son här i Byen begrofs uti Kyrkian d. 8 Aprilis. Ætas illias 4 åhr, 5 månad: och 9 dagar.

Andreas Lorck Schierning, Die Chronik der Familie Lorck, Neumünster 1949 s. 70