Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Rasmus Jeppson (Ipsen)
Karna Rasmusdotter


Farfars farmors farmors mormors farfar och farmor (1116)

Rasmus Jeppson
åbo på Hönsinge 2 och 3
f. ca 1655 i Grönby (Hönsinge 2 och 3)
d. 10.4.1729 Grönby (Hönsinge)
(far)
 
gift första gången 31.3.1689 i Grönby med
Karna Jeppsdotter
d. 7.6.1701 i Grönby (Hönsinge 2)
 
gift andra gången 23.2.1702 i Grönby med 
Anna Olsdotter
Barn i första äktenskapet
barn, d. 11.10.1691 i Grönby
Jeppa, f. 1693, d. 25.2.1772 i Villie
Hanna, f. .10.1695, d.1720 i Skivarp (Almaröd)
Ola, rusthållare å Grönby 22 ("den äldre"enligt Peter L, kollas i kyrkboken. I mtl 1766 finns enkan Ingar, sönerna Per och Rasmus, samt dottern Anna. Olas bouppteckning 1765:57 4.10.1765)
 
Barn i andra äktenskapet
Karna, f. 1703, d. i barndomen
Karna,  f. 28.2.1709, d.  29.11.1754 i Källstorp
Jöns, f. 25.1.1711, d. 15.10.1758 i Grönby
Ola ("den mindre"), f. 11.4.1713, d. 8.3.1723 i Grönby
Margareta, f. 21.2.1715
Kerstina, f. 12.2.1717, d. 12.12.1719 i Grönby
Jeppa, f. 16.11.1720, d. 1789 i Grönby (i mtl 1766 finns en Jeppa Rasmusson på Hönsinge 10)
Hanna, f.  30.10.1722
Lars, åbo i Stora Jordberga 15, Källstorp (enligt Peter L, kollas i kyrkboken eller i Karnas bouppteckning, i mtl 1766)
Anders, d. 1782 i Grönby (enligt Peter L, kollas i kyrkboken eller i Karnas bouppteckning. I kkl 1718. I mtl 1766 finns en Anders Rasmusson på Grönby 23)
Nils (kollas i kyrkboken eller i Karnas bouppteckning. I kkl 1718)

(Många uppgifter från Peter Larsson)

Grönby vigselbok C:1 1689
... Martij Rasmus Jepsson oc Karna Jepsdoter troloffuat

Grönby vigselbok C:1 1689
Påska dag, Rasmus Jepssons och Karna Jepsdoters bröllop

Grönby dödbok C:1 1701
Den 7 juni döde Rasmus Ips hustru af Hönsinge vid nampn Karna och begrofs d. 14 dito

Grönby vigselbok C:1 1702
Den 23 Feb: Rasmus Ipsson och Anna Olufsdotter af Hönsinge dess bröllop.

Grönby dödbok C:1 1729:3
D: 10 Apr: kl 9 aftonen dödde i Hönsinge Rasmus Ipsson, ætat 69 åhr, begrofs [lucka]

Grönby kyrkobok 1729 (efter Frenning)
Anno 1729 Andra Påskedag hade Anders Hansson på nr 7 i Grönby bröllop med sin Unga Hustru i Hemmesdynge. Hos honom inställde sig några ryttare, att ge Äreskott, när han med sin suite skulle rida åstad. Nu kom Rasmus Ipsson av Hönsinge ridande till Kyrkan. Och ligger ryttaren Anders Nilsson Grönskog innanför gårdsgången och skjuter just för näsan av hästen, vilken blev sky och sprang, så att den gamle, tunge och sjuklige mannen föll utav hästen och slog sig, så att han blev mållös och talte aldrig sedan, utan dödde andra dagen efter.

Grönby katekismilängd 1695 Hönsinge
Rasmus Ipsson

Grönby mantalslängd 1698 Hönsinge 2 och 3
Rasmus Ibbsson, h 
(ingen annan Rasmus Jeppsson i Grönby)

Grönby katekismilängd 1699 Hönsinge
Rasmus Ipsson
hustrun

Grönby katekismilängd 1701 Hönsinge 2
Rasmus Ipsson
hustru Karna

Grundby mantalslängd 1702 Hönsinge 2 och 3
Rasmus Ibsson, og (ingen hustru), dräng Mårten Ibsson, piga Mätta.
(ingen annan Rasmus Jeppsson i Grönby)

Grijnby mantalslängd 1709 Hijnsine nr 2 och 3
Rasmus Ips; h.

Grijnby mantalslängd 1710 Hijnsine nr 2 och 3
Rasmus Ips; h.

Grönby katekismilängd 1718 Hönsinge 2
Rasmus Ipsson
hustru Anna
sohn Oluf
sohn Anders
sohn Nils

Grönby mantalslängd 1720 Hijnsinge nr 2 och 3
Rasmus Jeps; h.; son Oluf.

Grönby mantalslängd 1722 Hönsinge nr 2 och 3
Rasmus Jeps; h.; son Oluf

Grönby mantalslängd 1725 Hijnsinge nr 2 och 3
Rasmus Jeps; h.

Grönby dödbok C:1 1691
Dom: 18 post Trinit: [11 oktober] Rasmus Jeppssons barn af Hönsinge begraffuet

Grönby födelsebok C:1 1692
Dom: 24 post Trinit: [6 november] Christnades Rasmus Jeps barn af Hönsinge kallit [lucka]. Faddrar Rasmus Jepsson, Nils Andersson, Anders Jeppsson, Benta Jeppsdotter 

Grönby födelsebok 1693
Dom. 24 [post Trinitatis] Rasmus Jeps barn i Hönsinge. Christ Nom: Jeppa. Faderer Rasmus Jeppsson, Nils Andersson, Anders Jeppsson, Bengte Jeppsdotter. (Torde vara en kopia av föregående notis? Båda notiserna finns, men födeseboken är rörig)

Grönby födelsebok C:1 1695
Dominica 20 post Trinitatis [6 oktober] föddes Rasmus Jepssons barn uti Hönsinge och Christnades d: 13 October, kallat Hanna, till dopet framburen af pastorens(?) hustru Boel Hansdotter ... ... Nils Andersson, Rasmus Jepsson, Nils Monsson, Karna Olufsdotter

Grönby födelsebok C:1 1703
Dominica 2da post Epiphania [19 januari] Christnades Rasmus Jeps barn af Hönsinge kallit Karna. Till Wittnen framtogs Per Skredare, Anders Olsson, Anders Jepsson, Jöns Rasmus, Nils Olsson, Christen Nilsson, Kirsti Olufsdotter, Karna Jepsdotter

Grönby födelsebok C:1 1709
Dom: Esto Mihi [28 februari] Christnades Rasmus Ippssons dotter af Hönsinge ... Karna. Bars af .... (suddigt)

Grönby födelsebok C:1 1711
Teste Conv. Pauli [25 januari] döptes Rasmus Ips son i Hönsinge noie? Jöns. 

Grönby födelsebok C:1 1713
D: 11 April om qvällen föddes Rasmus Ips son, döptes d:nica Misericordia [namn saknas, torde vara Oluf enl. dödsåldern]. Bars af jf: Anna Catharina Mandorf(?). Faddrar Christen Pärsson i ... Nils Olsson i Grönby, Mårten Ipsson i Hönsinge, ..., Oluf Jönsson i Hönsinge, Lisbeth Pål Pers ibd, och pigan Gertrud Jönsd.

Grönby födelsebok C:1 1715
(Februari) D: 21 ... föddes och ... Matthiae döptes Rasmus Ipps dotter Margaretha. Faddrar Nils Ols i Grijnby, ... ....

Grönby födelsebok C:1 1717
Februari D: 17 wid pass om qvällen föddes Rasmus Ips dotter i Hönsinge kallat Kerstena. Bars af mosteren Elna Christen Pers i Anderslöf. Faddrar woro barnets morbroder Nils Olsson i Grönby, broder Jep Rasmusson i Willie sokn, dessutom Oluf Jönsson i Hönsinge, Oluf Hansson ibd och drängen Hans.

Grönby dödbok C:1 1719
Dec: d: 12 dödde Rasmus Ippssons barn af Hönsinge wid namn Kirstina, ætatis 3 åhr ringare än 10 weckor, begrofs nästa söndagen efter Jul.

Grönby födelsebok C:1 1720
Nov: D: 16 i dagningen föddes Rasmus Ipssons son af Hönsinge. Christnades Dom: 23 p: Trinit: ... Jeppa. Bars af Ellna Christen Pers i Anneslöf. Faddrar woro Isack Lars af Allmaröd, Nils Oluffsson af Grönby, ryttaren Påhl Ihssberg af Hönsinge, Martha Oluf Jöns Kirstena Oluf Hansson ibid.

Grönby födelsebok C:1 1722
Oct: D: 30 kl: 4 om morgonen föddes i Hönsinge Rasmus Ipssons dotter Hanna, som döptes teste Omni Sanctor. Bars af Elin Christen Pers i Anderslöf. Oluf Hansson och Påwl Isbergs hustru i Hönsinge.

Grönby dödbok C:1 1723
D: 6 Martii dödde i Hönsinge Rasmus Ippssons son Oluf den mindre. Ætat 9 åhr 10 månader, begrofs D:nica Oculi.

Grönby dödbok C:1 1758
Oct: d: 15 dödde i Hönsinge rusthållaren Jöns Rasmusson, begrofs d: 3 Nov: Sjukdomen ...sot, ålldern 48 år.

Peter Larsson
Rasmus Jeppsson. Åbo å Hönsinge 2 och 3. Född c:a 1655 i Grönby (Hönsinge 2 och 3). Död 1723-1735 i Grönby (Hönsinge). Rasmus Ipsen var bosatt på gården Hönsinge 2 (egentligen 2 o. 6 eller 2 o. 3) där han av bl.a. katekismilängden att döma även var född. 1683 och -84 bodde här Jep Mortenss med barnen Rasmus, Karna och Olle. På Grönby kyrkboks allra första sida - möjligen 1688 el. -89 - nämns i mars månad Rasmus Jepsson och hans hustru, Karna Jeppsdotter. Dock är det, p.g.a. sidans dåliga kvalitet omöjligt att utläsa vad notisen handlar om. 1689 föddes i Hönsinge en son till en viss Mårten Jeppsson. En av faddrarna vid dopet var Rasmus Jeppsson. Troligen handlar detta om en broder. Saken har emellertid ej kunnat ledas i bevis. OBS!!! Värt att särskilt notera är det faktum att det av allt att döma fanns två Rasmus Jeppsson i Hönsinge. Saken bekräftas av 1693 års kyrkbok, där en Rasmus Jeppsson får ett barn och en namne till honom är fadder. Bekräftas av kyrkoboken samma år, där en av Rasmus Jepsarna får en son vid namn Jeppa, vars fadder hette...Rasmus Jeppsson!!! Den här födde Jeppa är med all klar tydlighet "denne" R.J:s son som sedermera flyttade till Villie, då hans födelseår finns bekräftat också på annat håll. I katekismilängden för 1695 har gården i Hönsinge övertagits av Rasmus Jeppsson. Denne Rasmus var gift två gånger och hade flera barn i båda äktenskapen med samma namn, bl.a. Jeppa och Ola vilka då på flera ställen fått tilläggen "den äldre" respektive "den mindre". Dottern Karnas - från andra äktenskapet - bouppteckning av den 4/2 1755 har belägg för åtskilliga släktskaper i denna syskonkrets. I katekismilängden 1735 står "Anna Rasmus Ips" skriven för nummer 2 och 3 i Hönsinge. I hemmet kvarbode då ännu sonen Jöns samt döttrarna Margareta och Karna. Rasmus Jeppsson brukade/innehade även Hönsinge nummer 6. Sedermera (bl.a. i katekismilängden 1789) var det en Rasmus Jönsson som brukade detta hemman. Inte samma R.J. som övertog släktgården Hönsinge 2 o. 3. Däremot är det utom allt tvivel att de två var släkt med varandra, förmodligen kusiner förutom att de var namnar.

Enligt Helmer Frennings register över Vemmenhögs dombok förekommer där Rasmus Ipsen på följande datum: 7/11 1721, 21/10 1726 och 17/6 1729.