Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Jeppa Rasmusson
Signe Persdotter


Farfars farmors farmors mormors far och mor (558)

Jeppa Rasmusson
åbo på Norra Villie 17
f. 1693 i Hönsinge 2, Grönby 
d. 25.2.1772 i Villie 
(far, mor)
 
gift första gången med 
Karin
 
gift andra gången 2.2.1731 i Sövestad med
Signe Persdotter
f. 19.9.1702 i Sövestad
d. 20.1.1763 i Villie
(far, mor)
Barn i första äktenskapet
Anders, f. 1724 i Villie, husman i Sövde
Nils, f. 1728 i Villie, d. 9.12.1768, husman i N.Villie
Karna
 
Barn i andra äktenskapet
Rasmus, f. 1732 i Villie, d. 12.5.1764 i Villie
Per, åbo å N.Villie 20, f. 1736 i Villie (N.Villie), d. 1788 i Villie
Ola, f. 1738 i Villie
Hanna, f. 18.8.1741 i Villie, d. 6.10.1818 i Katslösa
Mårten, f. 6.12.1745 i Villie, d. 21.3.1807 i Rydsgård, Villie, gift 11.8.1793 med Bengta Nilsdotter

(Många uppgifter från Peter Larsson)

Sövestad vigselbok C1 1731
D 2. Febr: Copulerades änklingen Jäppa Rasmusson med pigan Signe Persdotter som nu bo i Norra Villje.

Villie dödbok 1763
D. 20 Jan. dog af vattusot Jäppa Rasmus hustru Signe Persdotter i N.Villie. 61 år och 4 månader gammal, och begrofs d. 18 februari.

Villie dödbok 1772
Jäppa. D. 25 Feb. dog af ålderdoms bräcklighet Jäppa Rasmusson i  Norra Villie 80 år gammal, och begrofs d. 6 Martii.

Villie katekismilängd 1716 Norra Villie 17
Jeppa Rasmusson
hust Karin
inhys: Botil Sif...
...

Villie mantal 1721 Norra Villie 17
Jappa Rasmusson, h,

Villie katekismilängd 1726 Norra Villie 17
Jeppa Rasmusson
hust
pig: Ingri

Villie katekismilängd 1728 Norra Villie 17
Jeppa Rasmusson
hust
flickan Karna

Villie katekismilängd 1739 Norra Villie 17
Jeppa Rasmusson
hust
dott. Karna
dr Jöns

Villie katekismilängd 1744 Norra Villie 17
Jeppa Rasmusson
hust
sohn Anders
dott. Karna
dr Sven

Villie mantal 1768 Norra Villie 17
Ola Jeppsson , hustrun,... inh. Jeppa Andersson(!) 76 åhr.

Villie mantal 1771 Norra Villie 17
Ola Jeppsson , hustrun,... inh. Jeppa Rasmusson 79 åhr.

Bouppteckning 
Åhr 1772 den 7de Martii blef af undertecknade uppå hög respective Herrskapets befallning, och wederbörandes anmodan, laga bouppteckning och wärdering efter afledne enklingen Jeppa Rasmusson uti Norra Willie, hwilken med döden afgådt den 25te sistl. Februari, warit gift 2ne gånger, och med första giftet efter sig lämnade 2ne söner och 1 dotter, älsta sonen Anders Jeppsson husman i Söfde sochn och Ljnehuset 48 åhr gl. och andra sonen Nills Jeppsson i Norra Willie är med döden afliden men efter sig lämnat som dess lott får taga 2ne söner och 2ne döttrar, en son Bengt 11 åhr, och andra sonen Jöran 6½ åhr, ena dottern Karna 12 åhr och andra dottern Ellna 3 åhr gamla, samt dottern Karna gift med åbon Anders Jönsson i Norra Wallösa, och med andra giftet 3ne söner och 1 dotter, älsta sonen åbon Pär Jeppsson, 36 åhr, och andra sonen åbonn Olof Jeppsson 34 åhr, och 3die sonen drängen Mårten Jeppsson 26 åhr gammal, alla i Norra Willie, och dottern Hanna gift med åbonn Olof Hansson i Warmlösa, hvilka alla så till sina som de omyndigas rett.. ... tillstädes äro deras rett att ... och bewaka ... ... ... 

Peter Larsson
Jeppa Rasmusson
Åbo å N.Villie 17. Född 1693 i Grönby (Hönsinge 2). Död 25/2 1772 i Villie (N.Villie 17). Begravd 6/3 1772.
Utdrag ur Grönby födelsebok 1693:
"Dom. 24 Rasmus Jeps barn i Hönsinge. Christ Nom: Jeppa. Faderer Rasmus Jeppsson, Nils Andersson, Anders Jeppsson, Bengte Jeppsdotter."
Att denne Jeppa Rasmusson redan tidigt flyttade till Villie bekräftas av halvsystern Kerstinas födelsenotis i Grönbys föd.bok 1717."Brodern Jep Rasmusson" var dopvittne till sin yngre halvsyster och uppges redan här bo i Villie. Det föreligger vissa oklarheter beträffande Jeppas Rasmussons barn. Enligt ett mål (nr. 1) i Ljunits härads dombok 2/6 1772 hade han även barn med namnen Bengt, Jöran, Karna och Elna. I N.Villie framlevde Jeppa Rasmusson hela sitt liv och han dog på nummer 17 den 25/2 1772. Dödboken förmäler sålunda:
"D. 25 februari dog af ålderdomsbräcklighet Jäppa Rasmusson i N.Villie, 83 år gammal och begrofs den 6 mars." (åldersuppgifter förefaller felaktig och utgör förmodligen en förväxling med en äldre broder och därtill namne till Jeppa, som dog i barndomen. I själva verket synes denna Jeppa R. vara född 1693.

Bouppteckning förrättades den 7/3 1772 (1772:7). Bland ägodelarna redovisas ganska många böcker, bl.a. "en gammal Bibel med söndrigt band, en Johan Arentz sanna kristendom, en psalmbok, en Cuminionbok, en Sångtimma, en Barnafrågobok, en Kalenderbok och en liten Bönnbok". Vidare under rubriken "kopparplåtar" redovisas "11 stycken plåtar à 2 daler och 4 stycken dito à 1 daler" (de sistnämnda s.k. klippingar, myntplåtar). OBS. Å Almaröd nummer 4, Skivarps socken, fanns från åtminstone år 1800 till fram på 1820-talet en smed vid namn Anders Österlin. Han var född i Önnarp den 3/9 1768 och sedermera gift med Elna Svensdotter, född i Villie 1773. Något som nästintill visshet bekräftar att denne Anders var släkt med Rasmus är hans barns namn: bl.a. Marna, Rasmus, Nils och Anders, samtliga födda i Almaröd. En koll av sonen Svens födelseattest i Skivarps kyrkbok ger vid handen att gossebarnet till dopet hölls av "Ola Johanssons hustru Una Larsdotter i Steglarp". Vid samma dop var "drängen Ola Hansson å no. 4 Steglarp" dopvittne. Denne Ola Hansson var med största sannolikhet identisk med den O.H. som var son till Una Larsdotter broder Hans Larsson och som vid denna tid tjänstgjorde just som dräng hos sin faster Una och hennes man på just Steglarp nummer 4. Ett mycket intressant konstaterande i detta sammanhang är att samme Ola Hansson, som här är dopvittne, under en tid var dräng på Hönsinge nummer 10. En gård som alltsedan massor av generationer brukats av en "Rasmusa-släkt". Rasmus Österlins mormor hette Marna Rasmusdotter, precis som Rasmus Österlins dotter och även bland hennes fäder figurerar namn som Rasmus Jeppsson o.s.v. Dock bodde dessa fäder i byn Domme. Det finns inget som belägger någon släktskap mellan Rasmus Jeppsarna på Hönsinge 10 och deras namnen i Domme. Dock tycks någon koppling, utifrån detta resonemang, föreligga. Ytterligare en omständighet värd att beakta är att bland smeden Anders Österlins sons (Sven) dopvittnen finns en Anna Jeppsdotter i Villie. På N.Villie 17 bodde Jeppa Rasmusson som var son till Rasmus Jeppsson i Hönsinge, där ovannämnde Ola Hansson var dräng!!!!!!! Med all säkerhet föreligger således någon form av släktskap mellan dessa Rasmus-släkter - i Domme och i Hönsinge!

Signe Persdotter. Född c:a 1702. Död 20/1 1763 i Villie (N.Villie 17). Då Signe Persdotter ständigt förekommer som "test" (dopvittne) vid Jöns Perssons (nr 938) barns dop i Villie finns viss anledning att misstänka att de båda kan vara syskon. Till yttermera visso ger Jöns Perssons son Hans Jönsson en dotter namnet Signe!
Bouppteckning förrättad 8/3 1763 (1762-1763:24). 

Villie födelsebok C:2 1741
Hanna - född i Norra Willie d. 18 Aug. förälldr: Jeppa Rasmusson och Signe Pehrsdotter. Jordeg: Anna Lars Anders, Klåckarens hustru i S.Villie, Gertrud Nillsd. bar barnet till dopet d. 23 ejusdem. Test: Inspektoren Ahlström på Ryssgård, Kirstena Jöns Pehrs, pig. Karna Jeppsdotter

Villie födelsebok C:2 1745
Mårten. Född i Norra Willie d: 6 Dec: fadren Jeppa Rasmusson, modren Signe Persdotter. Jordeg: Bengta Bengt (And:?) i S: Willie bar barnet till doop d: 8 ejusdem. Test: Lars Hansson, Jöns Persson, Ellna Anders Lars, dr: Christen Larsson, pig: Boel Larsdot: och Anna Jönsdotter. Död d: 21 Martii 1807.