Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Hans Olsson
Elna Olsdotter


Farfars farfars mormors mormors morfar och mormor (1086)

(Uppgifter från Peter Larsson)

Hans Olsson
kyrkvärd, åbo på Sjörup 2 till 1722/1724,
därefter Katslösa 7. 
f. 1693
d. 19.10.1737 i Katslösa 7.
(far, mor)
 
gift 14.4.1717 i Sjörup med
Elna Olsdotter
f. 1683 i Sjörup
d. 11.3.1757 i Katslösa 7
(far, mor)
Barn
Ola, f.  23.2.1718 i Sjörup 2. 
Elna, f.  27.2.1719 i Sjörup 2, d. 1.11.1790 i Katslösa 7. 
Kerstina,  f. 12.11.1721 i Sjörup 2. 
Ola, f. 8.3.1724 i Katslösa 7. 
Kerstina, f. 10.3.1730 å Katslösa 7, d. 29.5.1732 i Katslösa 7.

Peter Larsson
Hans Olsson och hans maka bodde från ungefär 1717 till ungefär 1724 å Sjörup nummer 2, varefter de flyttade till Katslösa nummer 7. Detta ställe hade tidigare brukats av en Mats Jöransson och hans arvingar men stod vid tiden för Hans Olssons övertagande öde. I 1727 års mantalslängd uppges att Hans Olsson hade en piga, Boel, som "tienar uthan lön". Å Katslösa nummer 7 dog Hans Olsson den 19/10 1737, enligt dödboken "om aftonen", varvid gården övertogs av dottern Elnas make Bengt Nilsson.

Katslösa dödbok C:1 1737:7
D: 19 Octobr om aftonen dödde Hans Olsson i Katslösa och blef begrafven D. 28 ejusdem. Æt: 44 A:

Katslösa dödbok C:1 1757:3
D: 11 Martii dödde änkian Elna sahl. Hans Ols i Katslösa och blef begrafven D: 27 ejusdem Æ: 74 A

Katslösa mantalslängd 1725 Katslösa 7
Hans Ols, h. 

Katslösa katekismilängd 1734 Katslösa 7
Hans Olsson
dräng Bengt Jönsson
pigan Kirstina Hansdr
son Olla Hansson
dotter Ellena Hansdr

Katslösa katekismilängd 1735 Katslösa 7
Hans Olsson
son Olla Hansson
dräng Sven Nilsson
dotter Ellena Hansdr
pigan Booel Mårtensdr

Katslösa katekismilängd 1739 Katslösa nr 7
änkian Ellna Hans Ols
dräng Bengt Nils
broder Mårten Nils
son Olle Hans
dotter Ellna Hansdr

Katslösa katekismilängd 1741 Katslösa nr 7
Bängt Nils
hu. Elna
dräng Mårten
inhyses Elna (= svärmor Elna Olsdotter)

Ljunits Katekismilängd 1739, Katslösa 7
Enkian Ellna Hans Olls
dreng Bengt Nils [blivande svärson]
broder Mårten Nils
son Olla Hans
dotter Ellna Hansdr.

Sjörup födelsebok C:1 1718
D: 23 Februarij föddes Hans Ols lilla son uti Sjörup och Christnades D: 2ra Martii och wart kallat Olla

Sjörup födelsebok C:1 1719
D: 27 Feb: födes Hans Ols lilla dotter i Sjörup och Christnades D: 29 Ditto [sic!] wart kallat Ellna

Sjörup födelsebok C:1 1721
D: 12 November föddes Hans Ols och Ellna Ollsdotters lilla dotter i Sjörup och Christnades D: 19 Ditto wart kallat Kirstina

Katslösa födelsebok C:1 1724
D. 8 Martii blef Hans Ols lilla son född och Christnades d. 15 dito och namngafs i dopet Ola. Testes, Anders Ols och Pehr Ols i Sjörup. Ola Skräddare i Katslösa. Elna And. Hindricks i Katslösa. Lars H..., Anna Jacobs i Warmlösa bar barnet.

Katslösa födelsebok C:1 1730
D. 10  Martii föddes Hans Ols lilla dotter i Katslösa och blef Christnad d. 15 ditto, och blef kallad Kirsti. Testes Anders Hindriksson ibidem, Anders Ols i Sjörup, Per Olsson i Söndre Wallösa, drängen Nils Larsson i Katslösa, hustrun Booel Lars Hellies, pigan Kirsti ibidem, Jordagumman P.. Mattz Pärs bar barnet till dopet.