Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Ola Kylling 
Elsa Jöransdotter


Farfars farfars mormors mormors mormors far och mor (2174)

Ola Pedersen Kylling
åbo på Sjörup
f. möjligen i slutet av 1640-talet i Sjörup
d. före 1716 i Sjörup
(far, mor)
 
gift med
Elsa Jöransdotter
d. .1.1728 i Sjörup
Barn
Anders, f. 1681,  fjärdingsman, åbo, d. 30.11.1748 i Sjörup 5, gift första gången 30.10.1715 med Karna Andersdotter, gift andra gången 19.6.1743 i Sjörup med Sissa Olsdotter.
Elna, f. 1683 i Sjörup, d. 11.3.1757 i Katslösa
Per, f.  3.1.1701 i Sjörup, åbo S.Vallösa 2, d. 10.8.1760 i Sjörup

Sjörup dödbok C:1 1728:1
Anders Ols moder här i byen, begrofs d. 28 Jan:

Sjörup katekismilängd 1683 Norra Vallösa
Ola Kylling
Pigan Kirstin Trulsdotter

Sjörup katekismilängd 1684 Norra Vallösa 15
Ola Kylling
Poike Lars Nilsson

Sjörup katekismilängd 1686 Norra Vallösa 
Ola Pehrsson
hustru Elsa Jöransdotter
Pehr Kylling
hustru Karin Andersdotter

Sjörup katekismilängd 1701 Sjörups by 
Ola Kylling
hustrun Ellsa

Sjörup mantal 1702 Sjörup 1
Per Mårtensson, h. 
inhyses Oluf Kylling, h.

Sjörup mantal 1709 Norra Vallösa 11
Oluf Kylling, h. (endast en person markerad) gammal och fattig.

Sjörup mantalslängd 1710 Norra Vallösa 11
Oluf Kylling gammal och siuk.

Sjörup födelsebok C:1 1701
D: 3 Februarij födes Olla Kyllings lilla son i Sjörup och Christnades D: 6 ditto och wart kallat Per.

Obs, det finns en Olla Kylling i Sandåkra, se Skurup C:1 födelsebok Kirstina 6.7.1656 oäkta, Mallena 14.8.1664,  Anders 1.4.1666

Hedeskoga, Lilla Tvären 2
Christen Kylling (d. 2.11.1714, 73 år)   

Brita Sjölin Liedholm
På Bjäresjö 1 bodde Ola Kylling (d. 5.6.1701, 62 år), hustru Bengta Nilsdotter (d. 15.11.1691), 1684: son Jeppa, dotter Johanna. Olof gifte om sig 20.10.1693 med Boel Persdotter från Sövestad (5 barn 1695-1700).

 

Peter Larsson
Ola Kylling. Åbo i Sjörup. Född möjligen i slutet av 1640-talet i Sjörup. Död före 1716 i Sjörup. Familjen flyttade år 1684/86 från N.Vallösa till Sjörup, där de först bosatte sig på nummer 5. Här bodde de kvar till år 1694/97, då de flyttade till nummer 11 i samma by. Här finns, mycket riktigt, i mantalslängden för år 1700 en Olof Kylling med hustru Elsa. 1702 står dessa skrivna som inhyses på Sjörup nummer 1 men 1710 är de åter på nummer 11, såsom ihshjon. Sjörup 11 på 1/4 mtl brukades 1710 av åbon på nr 12, Ture Nilsson. 1716 och 1721 var det öde medan det i mtl 1725 hade Gabriel Mårtensson (Maijberg) som innehavare. I jordeboken 1662 nämns i Norre Wallösa by en Per Kycklingh på ett helt adelens uthsochne hemman.

Beträffande denna märkliga Kyllinga-släkt kan blott konstateras att det vid 1600-talets slut förekommer en hel del personer i och kring Ljunits härad med just efternamnet Kylling. I jordeboken 1659/1660 nämns på ett frälsehemman i Mossby en Jepe Kyling. 1686 och 1694 nämns på V. Nöbbelöv nummer 4 en Bengt Kylling, vilken 1696 heter Bengt Olufsson. 1694 och 1696 nämns på V. Nöbbelöv nummer 3 en Jöns Kylling (Kiölling) vilken omväxlingsvis även kallas Olsson i efternamn - möjligen/troligen en broder till ovannämnde Bengt. 1694 nämns på V. Nöbbelöv nummer 7 en Sigward Kylling. Vidare förekommer representanter för denna släkt även på annat håll i detta släktregister, då företrädesvis på Skivarps och Vemmenhögshållet.

Elsa Jöransdotter. Död ??/1 1728 i Sjörup. Begravd 28/1 1728 i Sjörup. En fullständigt obekräftad tanke men ändå intuitivt trolig är att denna Elsa är syster till den Mats Jöransson, å Katslösa nummer 7, som förekommer på annat håll i detta släktregister.