Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Håkan Andersson
?Estrid Persdotter


Farfars farfars mormors farmors morfar och mormor (1078)

Håkan Andersson
Swerigehuset, Genarp
f. ca 1677
d. 12.9.1753 i Genarp
 
gift första gången 22.1.1711 i Genarp med
Anna Persdotter
f. ca 1663 i Degeberga, Genarp
d. 19.6.1712 i Sverigehuset, Genarp
tidigare gift 1) med Mårten Persson, d. 5.5.1701
tidigare gift 2) 25.3.1702 i Genarp med Måns Persson, d. 31.3.1710
 
gift andra gången ca 1713 (?) med
Estrid Persdotter
f. 19.9.1679 
d. 23.9.1753 i Genarp

Det är inte helt säkert att Estred är mor till Elna f. 1713, men ingen annan hustru till Håkan Andersson tycks ha dött mellan 1712 och 1753 (? bör dubbelkollas).

Barn i första äktenskapet 
Anders, f. 29.7.1711, d. 1.4.1733
 
Barn i andra äktenskapet 
Elna, f. 28.10.1713
Elsa, f. 10.6.1715, gift 1747 i Genarp med Anders Larsson, d. 1766 i Genarp, se nedan*
Per, f. 13.11.1716
Jöns, f. 25.1.1719
Nils, f. 3.6.1722
 
Anna Persdotters barn i tidigare äktenskap
Hans, f. 16.8.1696
NN, f. 29.11.1703
Bengta, f. 22.4.1706
Kirstina, f. 7.6.1708

Genarps dödbok C:1 1701
Maij 5. Dom Misericord. Begrofs wäster .. för kyrkian Mårten Pehrsson i Swerigehuset ålder 37 åhr.

Genarps vigselbok C:1 1702
Martij 25. Mariae Bebod. dag Copulerad. husm. Måns Pehrsson i Lawstorp(?) och Mårten Pehrssons efterlewerska Anna Persdotter i Swerigehuset. Framwist försäkring och skiljebref millan Enkian och barnen och Måns Pehrsson i Örmöhla och Nils Lars i Almaröd, underskrifwet Daterat Almaröd d. 15 Martij 1702.

Genarps dödbok C:1 1710
Långefredag begrofs Måns Pehrsson i Swerigehuset, födt därsammastädes, warit 2nne gånger gift, döde natten millan d. 31 Marti och 1 April. Hans ålder 55 åhr.

Genarps vigselbok C:1 1711
Januari 22. Dominica Septuagesim Copulerades drängen Håkan Andersson och hustrun Anna Persdotter i Swerigehuset

Genarps dödbok C:1 1712
Junij 22. Dominica 22 Trinit [så står det! 5 p. Trinit. vore rimligare] begrofs Håkan Anders hustru i Swerigehuset H. Anna Persdotter född i Genarps sockn uti Degeberga, warit 3 gånger gift, funnit sig sjuk och opasslig uti 8ta dagar och ... hållit wid sängen i 3 dagar, döde d. 17 Junij. Hennes åld. 49 åhr.

Genarps dödbok C:3 1753
Sept. 12. Begrofs Håkan Andersson i Sverge, dess ålder 76 åhr.

Genarps dödbok C:3 1753
Sept. 23. Begrofs Håkan Anderssons Enka Estred Pärsdotter uti Sverge, dess ålder 74 åhr och 14 dagar.

Genarps katekismilängd 1698 Swerigehuset
Måns Persson
hustru Anna

Genarps katekismilängd 1705 Swerigehuset
Måns Persson
hustru Anna
son Per
dotter Karina

Genarps mantalslängd 1720 Sverriehuset
Håkan Anders, h.

Genarps mantalslängd 1725 Sveriehuset
Håkan Anders och hustrun

Genarps katekismilängd 1742 Sverige
Håkan
hustrun
son
piga

Genarps katekismilängd 1750 Sverige
Håkan
hustrun
son
piga

*Barn till Elsa Håkansdotter och Anders Larsson
Lasse, f. 1748, d. 1750 i Genarp
Karna, f. 1749, d. 1827 i Genarp
Boel, f. 1751
Jöns, f. 1753, d. 1755 i Genarp
Bengt, f. 1756, d. 1756 i Genarp
Jöns, f. 1762, d. 1763 i Genarp

Genarps födelsebok C:1 1696
August 23. Dominica 11 Trinitat Communtes 33 Christnades Mårten Pehrssons barn af Swerigehuset. Nampn Hans, födt d. 16 Augusti. Test Lars Matzon i Stänkestorp. Nills Pehrssons hustru i Degeberga.

Genarps födelsebok C:1 1703
November 29. Dominica 1 Advent Christnades Måns Pehrssons dotter i Swerigehuset N. [lucka] född d. 27 ... Test. Lars Matsson i Stenckestorp, Nills Lars i Sangletorp, Nills Ohls ibm, (Kell?) Pehrsson ibm, Nills Andersson ibm, Sitsla Jordagumma i Dräman, Jöns Ohlssons hustru i Lawstorp, Nills Perssons dotter i Degeberga.

Genarps födelsebok C:1 1706
April 22. Dom. 4ta Paschal Christnades Måns Pehrs dotter i Swerigehuset N. Bengta födt d. 19 Apr. Test. Sidsa Jordagumma i Dräman, Nills ... i Löwenshult, Nills Ohls i Löwe..hult, Nills Larssons hustru ibm., Lars Mattssons hustru i Stänkestorp, Nills Perssons hustru i Degeberga.

Genarps födelsebok C:1 1708
Junij 7. Dom. 1ma Post Trinit Christnades Måns Pährssons dotter i Swerigehuset N. Kijrstina, födt d. 30 Martij. Test. Nills Pehrsson i Degeberga, Nills Willatson i Lönnekullan (?) ... ... ... ...Nills Lars hustru ibm, Nills Ohls hustru ibm.

Genarps födelsebok C:1 1711
Aug 6. Dom. 12 Trinitat Christnades 2nne barn Nämbl. Håkan Anderssons barn i Swerigehuset N. Anders född d. 29 Julij .... Test. Hans Hellström ladefogde på Häckeberga, Nills Lars i S..storp, Nills Ohls hustru ibm. Anders Pers i Lawstorp, Sitsla Jordagumma, Swän Skoggard hustru Lars Matzons hustru i Stänkestorp, Anders Påhlssons dotter i Häckeberga Mölla

Genarps födelsebok C:1 1713
November 1. Håkan Anders dotter i Swerigehuset, N. Elna, mill d. 28 och 29 Oct. Test Sidsla Jordagumma i Dräman, Jöns Hans i Kalthus, Anders Pehrs uti Lawstorp, Nills Ohls hustru i Sangletorp, Måns Ohls hustru ibm, .. Nills hustru ibm.

Genarps födelsebok C:1 1715
Junij 12. Dominica trinitates christnades Håkan Anderssons dotter i Swerigehuset. N. Elsa, föd d. 10 Junij. Testes jordagumman Sitsla i Dräman, Måns Ohls i Sangletorp Nils Ohls hustru ibm. Anders Pehrs hustru i Lawestorp, Bolla ... i Lönnkulla(?), Oluf Måns hustru i ...torp.

Genarps födelsebok C:1 1716
Nov. 18. Dominica 25 Trinit döptes Håkan Anderssons son i Swerigehuset, N. Pehr född 13 ... Susceptr. Klockarens dotter Gundela Billing. Test Jöns Hans i Kalthus, Anders Pers i Lawstorp, Pehr Ohls i Sangletorp, Måns Ohls hustru ibm. Oluf Nills hustru ibm.

Genarps födelsebok C:1 1719
Jan. 25. Dominica Septuagesima döptes 2ne barn Nämbl Håkan Anders sohn i Swerigehuset benämbd Jöns, föd d. [lucka] Test. Nills Ohls och hans hustru i Sangletorp, Nills Christens ibm. Jeppes hustru i Qvarnbrunna(?) Matz Hans hustru i Store Pehrstorp, Hans Matzons hustru ibm.

Genarps födelsebok C:1 1722
Junij 3. Domin. 2 p. Trinit. döptes 2ne barn, Nämbl. Håkan Anders son i Swerigehuset benämb Nills, föd d [lucka]. Test Ohla Nills hustru i Sanglestorp, Måns Ohls hustru ibm, Pehr Ohls hustru ibm, Nills Ohls hustru ibm, Nills Christens ibm, Nills .. hustru i Kongback(?) Johan Lars i Elseborg(?), Anders Jöns i ... Anders Mårtens hustru i Nötebo.

Genarps dödbok C:2 1733
April 1. 1 söndag efter Påsk begrofs Håkan Anders son i Sverigehuset benämbd Anders.