Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Lars Jeppsson Klenström
Elna Håkansdotter


Farfars farfars mormors farmors far och mor (538)

(Uppgifter från Lars Boström, Luleå)

Lars Jeppsson Klenström
Häckeberga, Genarp 1737
därefter Skramlan, Slimminge
f. 1705
d. 3.6.1765
 
gift 24.4.1737 i Genarp med
Elna Håkansdotter
f. 28.10.1713 i Sverigehuset, Genarp
d. 4.12.1771 i Skramlan, Slimminge
(far, mor)
Barn
Jöns, f. 8.3.1739, d. 1790
Elsa, f. 28.9.1740
Anders, f. 20.12.1745, d. 26.12.1745
Boel, f. 14.10.1747, d. 3.4.1767
Kerstina, f. 15.1.1751
Håkan Boström, f. 23.11.1758, d. 23.5.1821 i Lund

Genarps vigselbok C:2 1737
D 24 April Copulerades Snickaren Lars Ippsson wid Häckeberga gård och pigan Ellna Åkensdotter(!) uti Swerige. [Stavningen Åken för Håkan är också känd från andra ställen i kyrkboken, se t. ex. 31.3.1738]

Slimminge dödbok 1771 C:1
D. 15 December (resten oläsligt på mikrokortet, uppgift från Familysearch)

Bouppteckning d. 20 Martii 1766, 
[utförd 1 Juli 1765].  ... efter Åboen och Snickare Mästar Lars Klenström som med döden afled den 1 Junij sistleden  ... änkan Ellena Håkans Dotter, qvarlämnade 2nne söner, Jöns 26 åhr och Håkan 6 år gl. samt 3nne döttrar, Ellsa 24 år gift med Frälse Åboen Jöns Nilsson i Pantarehuset, Boell 18 år och Kierstina 14 år gl. Å de omyndiges wägnar war närvarande Smeden från Kleggeröd Johan Klenström, som p... Barnens rätt.

Slimminge C:1 dödbok 1765
D 9 Junii begrofs gifta mannen och snickaren mäster Lars Jeppsson som blef död i Skramlan d 3 ejusdem. Ållder 60 åhr 3 mån.

Slimminge katekismilängd 1737 Skramlan 
Lars Ips
hustru Ellna
piga Cathrina
inhys Karna
dotter Una

Slimminge katekismilängd 1742 Skramlan 
Lars Ips
hustru Ellna
inhys Lars ....
hust. Cathrina

Slimminge katekismilängd 1744 , Skramlan 
Lars Snickar
hustru Ellna
inhys hust. Görel
dito hust. Cathrina

Slimminge mantal 1768 Skramlan
Jöns Larsson, h., mod. Elna

Dopvittnen
Elsa Håkansdotter i Genarp är syster till Elna

Mårten Smed i Kläggeröd, Slimminge, var Mårten Jeppson Klenström (Klingström) f. ca 1699, d. 1764 i Kläggeröd, bror till Lars. Han var gift med Anna Maria Rottich, f. ca 1706, d. 1776 i Slimminge. Anna Maria var från Lund och hade en bror Petter Rottich, skomakare i Harlösa, f. 10/9 1696 i Lund, d. 1765, föräldrar Olof Pettersson Rottich, d. 1739 i Lund och Catharina Persdotter (Scangen).

Mårtens och Anna Marias barn:
1) Jacob
2) Christian, f. 1736
3) Johan, f. 1738 (smed i Kläggeröd, se bouppteckningen ovan)
4) Ola, f. 1740
5) Sören, f. 1742

Mårten Klenström är en ana till Jan Malmsjö (se Gert Påhlsson Svenska Antavlor 2 1995).

Möjligen har Mårten och Lars en bror Jöns Jeppsson, som är fadder till tre av Mårtens barn. (Kläggeröd 1? Tveksamt?)

I Örkelljunga lär finnas en smed Johan Fredrik Klenström (Bertil W Johanssons Örkelljunga-register)

Slimminge födelsebok C:1 1739
D. 9 Marti döptes ett barn med det namnet Jöns, föräldrarna äkta, fadern Snickaren Mäster Lars Jeppsson, modern Ellna Håkansdotter. Faddrar Mat Mårten i ... skomakaren Anders Lindqvist, Mårten Smeds piga B..nta i Kläggeröd. Jöns Jeps piga därstädes, Mickel ... hustru i ...huset, pigan Ellsa Håkansdotter i Genarp. Födelsedagen 8 Marti. Födelse ohrten torpet Skramblan.

Slimminge födelsebok C:1 1740 (ytterst osäker läsning)
D. 5 Octob. döptes ett barn med det namnet Ellsa, föräldrarna äkta, fadern Lars Ips ... modern Ellna Håkansdotter. Födelsedagen 28 sept. Födelse ohrten Skramblan.

Slimminge födelsebok C:1 1745
D. 22 Xbr [december]. döptes ett barn med det namnet Anders, föräldrarna äkta, fadern snickaren Lars Jäps, modern Ellna Mårtensdotter [=Håkansdotter]. Faddrar Bengt Pärsson i Smi...torpet, Frans Knutsson i Stanshult, Jordegumman i Wannhult bar fram till dopet. Födelsedagen 20 Xbr. Födelse ohrten Skramblan. 

Slimminge dödbok C:1 1745
D. 28 Xbr Begrofs Lars Snickares son Anders i Skramblan som dödde d. 26 Xbr ålder 6 dagar.

Slimminge födelsebok C:1 1747
D. 18 Octob. döptes ett barn med det namnet Boel, föräldrarna äkta, fadern Lars Jeppsson, modern Ellna Håkansdotter (korrigerat från Mårtensdotter),
....
Födelse dagen 14 Octob. Födelse ohrt Skramblan.

Slimminge födelsebok C:1 1751
D. 20 Jan. döptes ett barn med det namnet Kirstena, föräldrarna äkta, fadern Lars Jeppsson, modern Ellna Håkansdotter,
Mäster Smeds hustru bar henne till dopet (mer kan läsas!)
Födelse dagen 15 Januari. Födelse ohrt Skramblan.

Slimminge födelsebok C:1 1758
D. 26 November. döptes ett barn med det namnet Håkan, föräldrarna äkta, fadern Snickare Mäster Lars Jeppsson, modern Ellna Håkansdotter. Smeden Mäster Mårtens hustru Anna Maja i Kläggeröd bar barnet ... mäster Mårten och thes son Christian ibm., skomakaren Tinqvist i Lilla ..in...året..
Födelse dagen 23 November, orten Skramblan.

Slimminge dödbok C:1 1767
D. 22 April Begrofs Pigan Boel Larsdotter från Pantarehuset, som blef död d. 3 ejusdem av ... sjukan, ålder 19 år.