Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Mårten Nilsson
Rågerd? Hermansdotter


Mormors farfars mormors mormors morfars far och mor (3708)
Mormors mormors farfars mormors mormors far och mor (3998)
Mormors mormors farmors mormors farmors far och mor (4026)
Mormors farfars morfars morfars mormors morfar och mormo
r (7342)
Mormors farfars mormors farfars mormors morfar och mormor (7374)
Mormors mormors farfars farmors mormors farfar och farmor (7964)
Mormors farfars farfars farfars morfars farfars far och mor (14352)

(Uppgifter från Öreälvens byar s. 180, se nedan;
Brattsbackas historia; se Hembygdsboken, sid 174, 653;
Daniel Brömster, Släkten 1999? "Den gamla Ledusjösläkten")

Mårten Nilsson
bonde, Nyåker, Nordmaling
f. ca 1620 i Ledusjö, Nordmaling
d. 30.11.1706 i Nyåker (Sunnansjö?), Nordmaling
(far)
 
gift med
Rågerd Hermansdotter
f. i Orrböle, Nordmaling, 
d. före 1699
kanske hette Mårtens hustru Cecilia?
(far)
Barn 
Anders, f. ca 1650, d. 1716.
Per?
Nils, f. 1645.
Brita.
Karin.
Herman.

Leif Boström, Internet:
Mårten Nilsson. Född omkring 1620 i Ledusjö, Nordmaling. Död 1706-11-30 i Sunnansjö, Nordmaling. Bonde i Nyåker 1650-1697 och Sunnansjö, Nordmaling 1697-1706. Köpte Nyåker av Eskil Hindersson 1650. 12 seland. 1694 hälften såld till son Anders. 6 seland. Bonde i Nyåker men fick sytning i Sunnansjö. Bonde 1697 men har tydligen då sålt detta år. DB 1648 19/8 §4: Tvist med Eskil Hindersson i Orrböle om Rågierds "jordehandlingar" i Orrböle. DB 1652 27/8 §8: MN var svåger till Joh Eskilsson i Orrböle och sålde 5 sel. till denne, som 1652 fick fastebrev. DB 1665: Vittn. mot Rågärd Joensdr i Brattsbacka. DB 1701 1/10 §12: Upptog min dotterson Per Mattsson i tjänst och "opfödt" honom. I tjänst till 1695, tå MN skifter boo ifrån sig emellan barnen, hvarefter Per Mattsson tog emot hemmanet jempte det gamle folcket att förestå. Gift med efterföljande ana.

Anna? Cecilia? Hermansdotter. Född omkring 1620 i Orrböle, Nordmaling. Gift med föregående ana.

Öreälvens byar, sidorna 180-182:

Mårten Nilsson

Från Ledusjö inflyttade 1650 Mårten Nilsson för att varaktigt uppta Nyåker till bruk efter 20 års närmast total ödeläggning. Endast mot gräsgäld hade några slagit hö på de gamla lindorna, däribland orrbölefinnen Eskil Hindersson. Mårten Nilsson var son till Nils Persson i Ledusjö, vilken vi vet var bonde och tjärbrännare där 1622-50 och hade sönerna Per och Erik i Ledusjö samt Mårten, som alltså kom till Nyåker.

Om Mårtens förfäder haft något med sekelskiftets nyåkersfolk att göra, vet vi icke. Vad vi vet är att Mårten gifte sig med Herman Svenssons dotter Rågärd från Orrböle. Därmed blev han svåger till Eskil Hinderssons son, Johan Eskilsson, i Orrböle och till Olof Svensson i Brattsbacka. Herman Svensson tillhörde en gammal orrbölesläkt. Fadern hette Sven Persson o 1550, farfadern Per Hermansson o 1525 och farfarsfar Herman Persson o 1490, alla i Orrböle.

Mårten Nilsson brukade 12 seland i Nyåker till 1694, då han sålde hälften till sin son Anders Mårtensson. Övriga söner fick söka sig hemman i andra byar, men en dotter, som sannolikt hette Brita blev gift med finnen Matts Mattsson i Agnäs och efter dennes tidiga död och änkans omgifte upptog Mårten Nilsson dottersonen Per Mattsson som fosterson. När Mårten Nilsson år 1695 skiftade boet ifrån sig till barnen, fick Per Mattsson ta emot den andra hälften av Nyåkershemmanet mot att "förstå det gamla folket". Mårtens hustru avled före 1699. Trots att gamle Mårten hade både Anders och Per Mattsson kvar i Nyåker, flyttade han nu till dottern och mågen, Karin och Johan Ersson, i Sunnansjö, där han avled 1706.

Mårten Nilssons barn:

Nils Mårtensson, Flärke, (1682-1717)
Karin Mårtensdr, g m Johan Ersson, Sunnansjö Anders Mårtensson, Nyåker, gift 2 ggr
Herman Mårtensson, Torrböle
Brita (?) Mårtensdr, g m Matts Mattsson, Agnäs, son: Per Mattsson 1673
Per (?) Mårtensson, Ledusjö (1683-97), bortrest 1697 och lämnat hmt öde, varefter båtsman Joh Johansson Löf upptog det till fortsatt bruk, se under Hummelholms släkter.

Från Anders Mårtensson och Per Mattsson utgår stora släkter med spridning inte bara i Nyåker och Brattsbacka utan i många byar upp efter Öreälven ända uppe i Lycksele. De övrigas spridning har gått mot kusten och Gideå-byar.

Anders Mårtensson o 1650, d 1716, var först gift med en dotter till Per Larsson i Hummelholm och sen efter 1685 med Sigrid Olofsdotter, som dog 1749. Hon uppges ha haft 16 barn, men prästens uppgift om åldern, 101 år 1749, är orimlig. Hon kan inte fött barn 1705 vid 57 års ålder. Sannolikt var hon 10 år yngre vid sin död. Hon var dotter till Olof Jakobsson i Brattfors. Barn:

Mårten Andersson 1675, Baggård
Anna Andersdr, nämns i Nyåker 1704
Nils Andersson
Cecilia Andersdr, utfi före 1708
Johan Andersson 1699, Nyåker
Erik Andersson 1703
Dordi Andersdr 1703
Anders Andersson 1705

Per Mattsson 1673-1741, var bonde 1697 och hade gift sig med Sigrid Persdotter, d t Per Olofsson i Håknäs. Efter hennes död o 1723 gifte han sig 1727 med Anna Olofsdotter 1685-1771. Barn:

Anna
Kerstin 1700, gm Per Jonsson 1694, Djupsjö
Cecilia 1702, gm Erik Ersson 1706, Hörnsjö
Brita 1705, g I m Asmund Olsson 1702, g 11 m Per Olsson 1713, båda i Hyngelsböle men ej bröder
Segrid 1707, g m Erik Jakobsson 1710, Hyngelsböle
Magdalena 1709, g m Pål Mårtensson 1710, Djupsjö
Margareta 1712, död som barn
Matts 1713, Brattsbacka
Per 1716, fl t Örträsk 1738
Margareta 1720
Anna 1721
Mårten 1726
Olof 1728, Nyåker
Johan 1731

Jakob Nygren upplät genom ett kontrakt 1/10 1862 ett område från stamhemmanet 2½ sel Nr 2 i Nyåker. Denna lägenhet kallades Petrilandet och höll 65 tl 3 kl. Tillträdaren Lars Olof Larsson från Stavsjöholm skulle få åtnjuta 15 frihetsår men därefter årligen erlägga en avgäld på 1 tunna korn till stamhemmanets ägare.