Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Hindrik Jonsson


Mormors mormors farfars morfars morfars far (3988)
Mormors farfars farmors morfars farfars farfar (7264)
Mormors farfars farmors morfars morfars farfar (7272)
Mormors farfars morfars morfars farmors farfar (7332)
Mormors farfars mormors farfars farmors farfar (7364)
Mormors farfars morfars mormors farmors farfars far (14696)
Mormors farfars morfars mormors farfars morfars morfar (29386)

(Uppgifter från Rune Edström, Lövånger; Öreälvens byar)

"långe" Henrik Jonsson
Nybyggare i Nästvattnet, Gudmundrå
1606-1639 (Y)
f. 1575 i Finland??
 
gift med ?
Barn (se diskussionen nedan)
Jon, f. 1601 i Nästvattnet, bonde i Mjövattnet, Gudmundrå.
Matts, f. 1610 i Nästvattnet, nybyggare i Lillarmsjö, Nordmaling.
Karin, f. 1610 i Nästvattnet.
Mårten, f. 1625 i Nästvattnet, d. 1697 i Örträsk, bonde i Agnäs.
Nils.

Anbytarforum: Landskap (efterlysningar m.m.): Ångermanland: Efterlysningar: Mats Henriksson/Hindersson d.1697 

Av Staffan Bengtsson (Sbn) – torsdag den 14 juni 2001 kl. 23.19: 
Mats Hinderssons ursprung i Nästvattnet har utretts av Tyko Lundkvist i artikeln "Finntorp och finnmarker i Ångermanland" i "Från finnmarker och ådalar" 
Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet, nr 4). Fadern var Hindrik Jonsson i Nästvattnet, Gudmundrå (1613-1633 i längderna). Den Hindrik Jonsson i Mjövattnet, Gudmundrå, som Per Sundin omnämner ovan, var enligt Tyko L en annan Hindrik, den s k "Lång Hindrik". 

Mats och brodern Nils sålde finntorpet i Nästvattnet och Mats drog norrut till Nordmalings socken. 1668 uppbjöd han första gången jord och en halv gård i byn Hörnsjö som han köpt av sina systersöner Nils och Mats Andersson (s t finnen 
Nils Andersson i Hörnsjö). 1670 upptog han ett nytt finntorp Armsjön (nu 
Lillarmsjön) "långt upp i skogarna". Artikeln är välförsedd med 
källhänvisningar. 

Enligt samme Tyko L i boken "Brattsbackabygdens historia" var Mats gift två 
gånger, dog 1697 i Armsjö och hade åtta barn. Andra hustrun hette Helena 
Larsdotter och dog i Knaften 1718. Barnen var enligt Tyko L: 

Johan f o 1660 t Bastuträsk 
Karin g m Jon Mårtensson i Agnäs 
Elisabet f 1661 g m Mats Hindersson i Brattsbacka 
Helena f 1666 g m Erik Ersson, Knaften 
Sigrid f o 1675 g m Mårten Mårtensson, Långvattnet, Trehörningsjö 
Anna ogift 1752 i Örträsk 
Märeta f o 1675 g m Lars Olofsson, Örträsk 
Brita f o 1680 g m Håkan Ersson, Örträsk 

Av Evy-Ann Mattsson – fredag den 15 juni 2001 kl. 13.48: 
Enligt de uppgifter jag har om min mormors morfars morfars farmors far Matts Hindersson så är han född antingen 1610 eller 1620. Fadern var enl. mina uppgifter Hindrik "Långe" Jonsson, f. 1575 i Jorois, Savolax, Finland. Om födelseår stämmer på Mats Hindersson så verkar det osannolikt att "din" Hindrik Jonsson skulle vara fadern. I så fall skulle han vara yngre eller obetydligt äldre än sin son. 
I mina uppgifter är det Matts Hinderssons och Helena Larsdotters dotter Sofia Mattsdotter (f. 1675 i Armsjö, Nordmaling, död 1745-12-01 i Långvattnet, Arnäs) som är gift med bonden Mårten Mårtensson, Långvattnet (död 1745-02-24 Långvattnet). Var Mårten Mårtensson gift med båda systrarna? Eller är Sigrid och Sofia egentligen samma person? Jag har heller inga uppgifter om att Matts Hindersson skulle varit gift tidigare. Vem var hans första hustru? Någon som vet? 

Av Carl Szabad (Carl) – fredag den 15 juni 2001 kl. 16.52:
Evy-Ann! Det finns ingen födelseuppgift på Henrik, bara under vilken tid han lämnat tionde eller omnämnts i någon annan skattelängd. 
Jag undrar varför inte Henrik Långe skulle vara identisk med Henrik Jonsson. De här uppgifterna har jag noterat från Gudmundrå tiondelängder: 

Henrik Jonsson 1606 (även en Henrik Larsson omnämns) 
Henrik Larsson 1607, 1608 
Långe Henrik 1609-1612, 1614 
Henrik Jönsson 1613, 1615 
Fjällfinnarna 1617 
Långe Henrik 1618-1623 
Henrik Jonsson 1627 (mtl), 1628-1636, 1639 (mtl) 

I alla sammanhang kallas Henrik Jonsson eller Långe Henrik fjällfinne. Han är alltså omnämnd åren 1606-1639 i skattelängderna. 

Av Staffan Bengtsson (Sbn) – fredag den 15 juni 2001 kl. 19.45:
Så här skriver Tyko Lundkvist i "Finntorp och Finnmarker¨i Ångermanland" angående Gudmundrå finnmark: 
"På höglandet mellan Viksjöåns källflöden och Ångermanälven låg på 1500-talet en kronoallmänning som var obebodd men nyttjad av Gudmundrå sockenbönder för träskfiskets skull. Hit upp nådde även de inflyttade finnarna och bildade den bosättning som...kallades finnmarken. --- Ehuru bynamn inte börjar förekomma förrän på 1620-talet är det ingen tvekan om att alla de som i början kallas "finder" eller "fiellfinder" bodde i Nästvattnet och Mjövattnet. --- De första finnarna var Hans Hansson (1596), Henrik Olsson (1596-1614) och Hindrik Larsson (1601-1614). Sedan följer Hindrik Jonsson i Nästvattnet (1613-1633) och Jakob Hindersson i Mjövattnet (1621-1628). En av finnarna kallades Lång-Hindrik och bodde i Mjövattnet 1628-1646. Han hette också Hindrik Jonsson och måste på något vis skiljas från sin namne i Nästvattnet. --- Om vi sammanställer olika uppgifter om finnfamiljerna i Finnmarken får vi följande: 

Nästvattnet 
Hindrik Jonssons söner: 
Mårten flyttade till Agnäs, nuv Bjurholms sn 
Matts flyttade till Armsjö, nuv Bjurholms sn 
Nils Nästvattnet 1649-1663 

Mjövattnet 
Hindrik Jonssons ("Lång Hindrik wedh Miöwatne") barn: 
Daniel Mjövattnet 1632-63, skytt hos landshövdingen 
Järland Mjövattnet 1639-46, Näset, Sidensjö, 2 år; åter 1648 
Joen Mjövattnet 1662-69 
Kjell 1635 på Vibyggeråskogen 
Dotter g m Peder, son Erik Pedersson (1652-59)" 

Enligt Tyko L är således inte Lång-Hindrik i Mjövattnet utan Hindrik Jonsson i Nästvattnet fader till Mats Hindersson. 

Av Staffan Bengtsson (Sbn) – lördag den 16 juni 2001 kl. 00.20: 
Att Matts Hindersson var gift två gånger finns belagt. Umeå sockens dombok 1698 angående arvet efter Mats Hindersson låter oss veta att: "Såsom vid arvsskiftet som förledne vinter hållits efter Mats Hindersson i Armsjön, skall vara tilldelt hans barn av senare kullen , som äro 6 st döttrar, vissa persedlar uti kyrkokläder --- prövade rätten skäligt att Mats Hinderssons barn af förriga kullen, sonen Johan Mattsson, samt döttrarna hust Karin, hust Karin och hust Anna --- Sammaledes resolverades att Mats Hinderssons änka Helena Lardotter skall utom skiftet få behålla --- Men vad det belanger mågen av senare kullen Mats Hindersson (d y min anm), skall hava, uti livstid..." (jag har moderniserat stavningen) 

Ossian Egerbladh, författare av många böcker om lappmarkens byar och släkter, hävdar att uppgiften om att Karin skulle vara namnet på två döttrar i samma kull torde bero på ett skrivfel i den renoverade domboken (orginaldomboken finns ej kvar) 

Mårten Hindersson var enligt Tyko L bror till Mats H. Jag citerar ur hans bok "Öreälvens byar": "Nere i Gudmundrå vid Ångermanälven fanns en finnmark --- Här bodde finnen Hindrik Jonsson med flera söner --- Mårten [Hindersson] flyttade redan 1649 till Hörnsjö och köpte ett hemman av Johan Olofsson i Örsbäck ... men han fullföljde ej ... och återvände tydligen till Nästvattnet en tid. Vid marstinget 1656 i Jättesta står det i protokollet: ´Nils och Mats Hinderssöner finnar vid Nästvattnet boendes hafva sin broder Mårten Hindersson gift med tre barn hyst och herbergerat, alltså är de ... sakfällde --- Eljest blev avsagt att endera Nils och Mats sig hemstad annorstädes förskaffa skall med laga plikt till görandes och icke begge oppå så ringa jord boendes vara...´ Det blev så att Nils och Mats stannade. Redan 1658 har Måren flyttat norrut och i augusti låter han första gången uppbjuda hus och jord i Agnäs... Även brodern Mats bröt upp från Nästvattnet och uppbjuder 1668 första gången ... halva gården i Hörnsjö" 
För ättlingar till Mats Hindersson kan det vara intressant att veta att det restes en minnessten i Armsjö 1972 till 300-årsminnet med inskriptionen " 1672 upptogs Armsjö av Mats Hindersson o h h Helena, LILLARMSJÖ 300 ÅR 1972" 
Av Carl Szabad (Carl) – lördag den 16 juni 2001 kl. 00.57: 
Staffan! Jag har gått igenom några tiondelängder för Gudmundrå från tiden och fått fram följande (med bokstavstrogen återgivning): 

Tiol 1605: Fielfinnan 
Hans Olson 
Hendrich Larson [tillsammans] 8 tr, 1 sp, 2 fr 

Tiol 1606: Fielfinna 
Hans Olson - 0 
Hendrich Larson - 1 span 
Hendrich Jonson - 0 

Tiol 1607: Fielfinnan 
Henrik Larson - [korn och råg] 2 tunnor 

Tiol 1608: Fielfinnan 
Henrijk Larsson - korn ½ spn 1 fatt 

Tiol 1609: Fielfinnan 
Lang Hendrich - rogh 1 sp 
Hans N - korn 3 fr, rogh 1½ fr, 
Gamble Hendrich - rogh ½ sp 

Tiol 1610: Fieldfinnan 
Långh Hindrick - 3 fr 
Gamble Hindrick - ½ sp 
Hans - ½ sp 

Tiol 1611: Fiellfinnar 
Långe Hindrich - korn 2 sp 1 fr 

Tiol 1612: Fiällfinnarne 
Hinrick - ½ sp 
Hans - 1 sp 

Tiol 1613: Fiellfinnarnar 
Långh Hinrich - rogh 4 sp 
Gamble Hinrich - rogh 2 sp 

Tiol 1614: Fiellfinnarnar 
Långe Hinrick - 2½ sp rogh 
Gamble Hendrich - 2½ sp r[ogh] 

Tiol 1615: Fielfinnanh 
Långh Hendrich N - 0 
Gamble Hans - 0 

Tiol 1616: Fiällfinnarnar 
Henrick Jönsson - 5 fr 
Henrich Larsson - 1½ fr 

Tiol 1617: Fjällfinnarna saknas i längden 

Tiol 1618: Fiäll finnanar 
- 3 sp 

Tiol 1619: Fielfinnan 
Lang Hendrich - 0 korn, 2 sp rog 
Gamble Hendrich - 0 korn, 1½ sp rog 

Tiol 1619 (en till): 
Lång Hindrich - råg 2 tr 
G. Hindrich - råg 1 ta, 5 fr 

Tiol 1620: Fielfinnan 
Long Hindrich - rog 3½ sp 
Gamble Hendrich - 2½ sp 

Av detta kan man utläsa att följande fjällfinnar förekommer i längderna: 
Hans Olsson (före 1605 - 1615) 
Henrik Gamle (1609 - efter 1620) 
Henrik Långe (1609 - efter 1620) 
Henrik Larsson (före 1605 - 1616) 
Henrik Jonsson (1606 - 1616) 

Det framgår knappast entydigt ur den här sammanställningen om det är Henrik Jonsson som kallas Gamle och Henrik Larsson Långe, eller tvärtom. 

Men detta stämmer inte något vidare med Tyko Lundkvists beskrivning. 
1) Långe Henrik förekommer redan under det namnet 1609, 
2) någon Henrik Olsson förekommer inte alls, 
3) hans benämning "finder" verkar vara eget påhitt, 
4) Henrik Larsson finns med under det namnet ännu 1616 och rimligtvis även efter 1620, 
5) det verkar märkligt om Långe Henriks son Daniel (1632-1663) skulle vara nästan samtida med Henrik själv (1628-1646). Tyko Lundkvist har visserligen varit väldigt produktiv men hans uppgifter måste kollas noga. 

En lustig detalj är också den lokala pluralböjningen av ordet finnarna i längderna. 

Av Staffan Bengtsson (Sbn) – lördag den 16 juni 2001 kl. 22.35:
Carl 
Jag håller med dig om att man inte skall ta sekundäruppgifter för givna. Jag har själv inte ägnat mig åt någon egentlig forskning värd namnet i Ångermanlands socknar eftersom jag har endast ett fåtal grenar som leder dit. Mats Hindersson är dock en av dem och där har jag förlitat mig, med de reservationer det innebär, på Tyko Lundkvist. 

Om han har misstagit sig blir Evy-Anns uppgift ovan om Långe Hindriks ursprung i Jorois, Savolax intressant. Vad finns det för belägg i källorna för det? 

I Tyko Lundkvists artikel "Finntorp och finnmarker i Ångermanland" som jag refererat till ovan finns flera belägg, med källhänvisningar, för att det fanns två syskonskaror Hinderssöner i Nästvattnet och Mjövattnet. Nils, Mats och Mårten Hinderssöner var bröder och från Nästvattnet. Järland, Daniel och Jon Hinderssöner var också bröder men från Mjövattnet. 

Av Carl Szabad (Carl) – söndag den 17 juni 2001 kl. 13.21:
Jag har fortsatt att botanisera i de skattelängder som jag har på mikrokort, det finns annars längder för i stort sett varje år den här tiden. Om inte något domprotokoll talar emot skulle jag av storleken på tiondet som lämnas varje år tolka det som att Henrik Larsson är den "Gamle" och Henrik Jonsson är den "Långe". Jakob Henriksson som omnämns åtminstone 1627 och 1628 sitter då på Henrik Larssons hemman, efterträdande Lars Nilsson som kanske är måg. 

Enda stället där Henrik Jonssons födelseår skulle kunna hämtas ifrån är i roterings- och utskrivningslängderna från 1637-1639 där böndernas ålder emellanåt står med, men Gudmundrå finns inte med i de längderna. Så antagligen är hans födelseår bara taget ur luften. 

Jag undrar vad det står i Richard Gothe - Finnkolonisationen i Ångermanland, Södra lappmarken och Jämtland. Han var ju en auktoritet på området. Men Tyko Lundkvist har antagligen redan använt sig av Gothe. 

Tiol 1621: Fielfinan 
Långh Hindrich - 0 [korn], 1 sp 3 fr [rogh] 
Lars Nilsson - 0[korn], 2½ sp [rogh] 

Tiol 1623: Fiellefinnar 
Lars Finne - rågh 1ta 
Långe Hindrich - rågh 1½ ta 

Tiol 1627: Fiälfinnan 
Långh Hindrich - 8½ [sp?] rogh, 5½ [sp?] korn 
Jacop Hinnderson 7½ [sp?] rogh, 7 [sp?] korn 

Kvarntull 1627: Fielfijnnar 
Hindrich Finne - 2:8 
Lars Nilssonn - 1:16 

Tiol 1628: Fiällfinn 
Hinrich Jonsson 5 [sp?] kårn, 9 [sp?] rogh 
Jackob Hindersson 4 [sp?] kårn, 5 [sp?] rogh 

Tiol 1629: [Fjällfinnarna saknas troligen men längden är fuktskadad så den bör läsas i original] 

Boskapslängd 1637: 
Fiellfinne Jon Hinderson - 1 häst, 1 sto, 11 kor, 5 kvigor, 11 g får 8 u får, 2 svin 

Kvarntull 1637: 
Joen Hinderson - 9[!] pers [endast kyrkoherden hade större hushåll, antagligen levde man i storfamilj]