Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Hans Pofvelsson Fectil
Mette  Jacobsdotter


Farfars mormors farmors farfars morfars mormors morfars far och mor (39516)

Hans Pofvelsson Fectil
handlande i Malmö, nämnd 1545
d. 1554
(far)
 
gift  med
Mette Jacobsdotter
omgift med borgmästaren Peder Knudsen i Malmö
(far, mor)
Barn
Jacob
Hans, d. 2.6.1562
Marine, gift med borgmästaren Jacob Möller i Malmö

A. U. Isberg, Bidrag till Malmö stads historia IIb, sid. 84
Hans Pofvelsen, Jacob Fectils fader, omnämnes år 1545 såsom handlande i Malmö. - År 1552 var han hårdt ansattaf sina kreditorer men lyckades genom sin fader och svärmoder - om henne se rådmannen Jacob Nielsen - samt Jörgen Kock få sina affärer ordnade. Han dog 2:ne år derefter, efterlemnande en enka vid namn Mette Jacobsdotter samt barnen Hans, Jacob och Marine. - Hans var afliden d. 2 juni 1562, Jacob var ofvannämnde borgmästare, och blef Marine, såsom förut är nämndt, gift med handlanden, sedan borgmästaren Jacob Möller.

Mette Jacobsdotter - Hans Pofvelsens enka - blef kort efter sin mans död gift med rådmannen, sedan borgmästaren Peder Knutsen, här förut nämnd.

Hans Pofvelsen Fectil var vid sin död egare af åtminstone 2:ne gårdar i Malmö, och var hans hufvudgård densamma, som Hans Jensen Schriffuer tillförne egt och bebott.