Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Peder Christensen Riber
Sibilla Andersdotter


Farfars mormors farfars mormors mormors far och mor (2462)

(Se också Erik Hellerström, Frödings härstamning, Släkt och Hävd 1957:1 179-216)

Peder Christensen Riber
f. 1651
d. 29.4.1704 i Malmö S:t Petri
(far, mor)
 
gift första gången 20.1.1675 i Malmö med (Per Riebe S:t Petri räkenskaper)
Sibilla Andersdotter (Hess)
d. 29.7.1691 (Malmö S:t Petri räkenskaper)
(far, mor)
 
gift andra gången med
Maria Jockumsdotter Sarnow
Barn i första äktenskapet:
Christian, f. 4.3.1676 i Malmö, d. 4.11.1706 i Malmö S:t Petri
Finnet, f. 26.5.1679, d. 6.12.1706 i Malmö S:t Petri
barn, d. 18.1.1682 (S:t Petri räkenskaper)
Abraham, f. 1687, d. 26.7.1706
Brita
Andreas, d. 4.10.1730 i Malmö (Einar Bagers notat i Malmö stadsarkiv), gift med Margareta Jönsdotter Krog; dottern Sibylla, f. 14.5.1705 i Malmö S:t Petri var mm fm m till Gustav Fröding
Peter, f. 1682 i Malmö (D. Bremberg, DISBYT)
 
Barn i andra äktenskapet:
barn, d. 2.9.1694 (S:t Petri räkenskaper)
barn d. 12.9.1697 (S:t Petri räkenskaper)
Sibylla, f. 1698 i Malmö S:t Petri, gift 10.6.1719 med Jost Herman Jakobsson, son till Jakob Thomasson
Anna Maria, f. 1699 i Malmö S:t Petri
Anna Helena, f. 1701 i Malmö S:t Petri
Per, f. 1704 i Malmö S:t Petri

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1704
Majus d: 6 begrofs borgaren Peder Riber på sitt 53 åhr som dödde d: 29 April och blef begrafven i S:t Peders kyrkia af Hr Hans Torslou ...

Malmö mantal 1696 gård 727
Per Riber efter specif:, hans moder Karna

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1706
Augustus d: 5 begrofs ungkarlen Abraham Pedersson Riber i S:te Peders kyrkia, som föddes A:o 1687 af hederliga föräldrar, fadern borgaren fordom här i Malmö, sal: Peder Rijber, och modren h: Sibilla Andersd. och dödde d: 26 Julii om aftonen sedan han här lefwat 19 åhr 1 wecka och 3 dagar. Embetet förrättade hr: Jöran Stensson.

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1706
Novemb: d: 11 begrofs Collega Schola et 3dia Classis ... Christian Rijber i S:te Peders kyrkia, som föddes hit till werlden här i Malmö A:o 1676, d: 4 Mart: af förnäma föräldrar, fadren fordom wälförnäma handelsmannen sal. Per Christensson Rijber, modren ehrborna och dygdes: matrona(??) Sybilla Andersdotter Teukel (Teickel?), och dödde d: 4 Nov: sedan han här i Werlden lefvat 30 åhr och 8 månader. Embetet förrättade hr Praepositus Mag: Hofwerberg.

Malmö S:t Petri dödbok FI:1 1706
December d: 12 begrofs i S:t Peders kyrkia unge handelsmannen Finnet Riber, barnfödd i Malmö af ärliga föräldrar, fadren borgaren Peder Christensson Riber och modren Sybilla Andersdotter, d: 26 Maij A:o 1679, dödde d: 6 Decemb: A:o 1706 sedan han lefwat i dhenna werlden 27 åhr och 6 månader. Embetet förrättade probsten.