Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Håkan Gertsson Smed
Anna Bengtsdotter


Farfars farmors farmors farmors farfar och farmor (1108)

Håkan Gertsson Smed
smed i Sandåkra, Skurup
f. ca 1650
d. 15.3.1719 i Skurup
(möjligen son till Giert Håkansson i Skivarp)
 
gift med
Anna Bengtsdotter
Barn
Giert, d. 1727 (ladufogden Gert Sandberg i Herrestads hd)
Hanna, f. 12.6.1684, d. 1684
Bengta, f. 9.8.1685, gift med Jöns Andersson i Örsjö (Clary Kronkvist, Ystad)
Karin, f. 6.3.1687
Mårten, f. 17.1.1689 (kornetten Mårten Sandberg, gift med Charlotta Christina von Fleissner)
Anna, f. 28.4.1693, d. 2.6.1721, gift med smeden Carl Andersson Råå 14.10.1715 i Skurup.
Nils, f. 15.11.1694 skogvaktare i Fladberg, Skurup, gift troligen i Hassle-Bösarp med Hanna Nilsdotter, 8 barn mellan 1721 och 1733, Hanna dog 1735, Nils omgift 1736 med Bengta, (Clary Kronkvist, Ystad)
Bengt, f. 23.12.1696 
Carl, f. 5.1.1698 (stallmästaren Carl Sandberg)
Bengt, f. 18.2.1700
Elsa, antagligen gift 1.1.1718 i Skurup med ladufogden Olof Larsson i Svaneholm
Lars, f. ca 11.7.1702

Se diskussionen nedan om barnen.


Skurups dödbok C:3 1719
D. 15 Martij Håkan Smed i Sannåker uti hans ålders 69e åhr

Skurup katekismilängd 1695 Sandåkra
Håkan Smed
son Giert Håkansson sjuk
dotter Karin
(ingen dotter Bengta)

Skurup katekismilängd 1699 Sandåkra, gatehus
Håkan Smed
hustru Anna Bengtsdr
son Giert 
dito Mårten
doter Bengta
doter Karna
gårdquinna Elsa

Skurup mantalslängd 1709 Sandåkra 14
Håkan Smed, h.

Skurup mantalslängd 1710 Sandåkra 14
Håkan Smed, h.

Skurup katekismilängd 1711 Sandåkra 14
Håkan Smed
hustrun Anna
sonen Giert 
sonen Mårten
dottern Bengta
dottern Carna

Skurup katekismilängd 1712 Sandåkra 15
Håkan Smed
hustrun Anna
son Bengt 
dott Elsa

Skurup katekismilängd 1715 Sandåkra 14
Håkan Smed
hustrun 
dotter Anna

Skurup mantalslängd 1720 Sandåkra 14
Carl Råå, h.

Skurup födelsebok C:1 1684
D. 12 Junj. Hågan Smedz barn i Sandager, Hanna. Döpt och strax dött.

Skurup födelsebok C:1 1685
D. 9 Aug. Håkan Smedz barn i Sandager, nämbd Bengta (faddrar kan kanske läsas)

Skurup födelsebok C:1 1687
D. 6 Martj. Håkan Smedz barn i Sandåkra wid nampn Karin. Faddrar Jöns Albertsson, Lars Nilsson, Anders Jönsson, Hans Giertz dräng Albert Trulsson ... sohn Wäste.

Skurups födelsebok C:2 1689
D. 27 Januarij torsdags morgon klockan 8 blef födt till werlden Håkan Smeds barn i Sandåker, christnades Dominica 2 post Epiphan. d. 20 dito benämbt /Morten/. F. 1 Nils Sönnesson, 2 Substituenten Daniel Salbergh, 3 Hans Måås(?), 4 Anders Jonssons ... i Sandåkra Jörgen Torsson, 5 Karna Anders Jonssons, 6 Ingri Lars Nilssons, 7 Hans Hjorts piga Anna.

Skurup födelsebok C:2 1693
Den store Böndag som war den 28 Aprill blef födt till werlden Håkan Smeds barn i Sandåkra ... christnat Dominica Jubilate och kallades /Anna/. F. 1 Lars Nilsson, 2 Nils Sönnes, 3 Maria(?) Nils Petters, 4 Elisabet Daniel Sahlberg. Jordagumman Mätta(?) Jörgen Albritsson bar henne också till dopet.

Skurup födelsebok C:2 1694
Dominica 24 post Trinitatis hadde Håkan Smed i Sandåkra och Anna Bengtdotter en sohn till christendomb som blef kallat /Nils/ och war föd d. 15 Novemb. Jordagumman Marittha(?) Jöns Albretsson i Sandåker bar honom också till dopet. Faddrar 1 Nils Sönnason, 2 Anders Jönsson i Sandåker, 3 Lars Nilsson ibm. 4 Elisabet Daniel Salbergs, 5 Marna Nils Frantzons.

Skurup födelsebok C:2 1696
Andra Juledag hadde Håkan Smeds i Sandåker och Anna Bengtsdotter en sohn till christendom som blef kallat Bengt och som föddes d. 23 December. Jordagumman Maritza(?) h. Jöns Albretssons bar honom också till dopet. T. 1 S... T..., 2 ... Larsson, 3 Anders Jönsson, 4 Nils Pehrsson(?) Skrädder, 5 Karin Nils ... i Bo...huset, 6 Margreta Jöns Adamsson ..., 7 Kirsten Pehr Nilsson i Sandåker, 8 Johanna Nils Sönnassons.

Skurup födelsebok C:2 1698
13 dagen hadde Håkan Giertzon Smed och Anna Bengtsdotter en son till christendommen som blef kallat Carl till dopet bar honom jordagumman Marit Jöran Albertsson och blef född til werlden d. 5 dito (!?). Faddrarna ... ... Lars Nilsson, Nils Sonesson, Anders Jönssons hustru, Daniel skolemästarens hustru, Nils Frantzons hustru.

Skurup födelsebok C:2 1700
Dnica Invocavit hadde Håkan Smed och Anna Bengtsdotter sin son till christendommen benämbt /Bängt/ som blef född till werlden d. [lucka]. F. 1 Anders Jönsson i Sandåkra, 2 Lars Nils, 3 Nils Sonesson, 4 Oluf Bengtsson, 5 Daniel Skolemästare, 6 .... till dopet bar honom...


Av Boström Birte (Birte) – lördag den 26 okt 2002 kl. 13.40:

Hej Gunnar Carlin Har gått igenom mina anteckningar och fann följande intressanta pusselbitar gällande din Elsa Sandberg. Då jag inte aktivt sökt efter dessa Sandbergare, kan förmodligen fler uppgifter finnas i nedanstående nämnda socknar.

Elsa Larsdotter Sandbergs mor eller far hade syskonen Sadelmakaren Nicklas Sandberg och Margareta Carlsdotter. Detta framgår i en bouppteckning i Ljunits häradsrätt 1762 d.27 mars efter Åbon Nils Mårtensson på nr.10 N. Vallösa, som efterlämnat Änkan Margareta Carlsdotter och en son Carl, 18 år gammal. På änkans vägnar var hennes bror Sadelmakaren Niclas Sandeberg i Sövestad närvarande, samt hennes "syskonbarnsmän" ( kusiners män) Rusthållaren Lars Matsson i Örsjö och Hans Mårtensson i Varmlösa . På sonen Carls vägnar, var närvarande dess faders halvbror Nils Mårtensson i Tegelladan.

Margareta Carlsdotter och Nils Mårtenssons son Carl är född 1744 i N. Vallösa, Sjörup socken. Gudmor var Hedvig Lars Sandbergs i Hunnestad. Bland vittnena finns pigan Catharina Lars Sandbergs.

Sadelmakaren Nicklas Sandberg vigs år 1745 i Sjörup med pigan Anna Margareta Söderberg i S.Vallösa. Jag har en uppgift om att han var sadelmakare på Krageholm i Sövestad 1756, men vet ej källan till detta. Han bodde i varje fall enl. nedan nämnda dopnotis 1751 i Sövestad och 1762 enl. bouppt. ovan.

Av intresse i detta sammanhang är Jungfru Anna Sandberg från S. Vallösa, som vigdes år 1750 i Sjörup med Kronolänsman Andreas Söderberg. År 1751 döps deras dotter Johanna i Sjörup. Av vittnena kan följande nämnas: Mårten Söderberg, Niclas Sandberg från Sövestad, Hans Mårtensson från Varmlösa, Benedicta Söderberg, Margareta Nils Mårtens i N. Vallösa.

I en bouppteckning i Ljunits häradsrätt 1763( har ej antecknat datum) efter Husman Hans Persson i Trunnerup, Villie socken, som efterlämnat Änkan Cathrina Larsdotter och en son Hans, 8 veckor gammal, är närvarande på änkans vägnar, dess svågrar Rusthållaren Hans Mårtensson i Varmlösa och Husman Truls Nilsson i Trunerup. På sonens vägnar var närvarande den avlidnes broder Olof Persson i Bus, Sövde socken, och systrar Elna och Anna Persdöttrar i Tågra, Sövde socken.

Med tanke på dessa uppgifter och att Hedvig Lars Sandbergs i Hunnestad, samt pigan Cathrina Lars Sandbergs var gudmor resp. vittne på Margareta Carlsdotters och Nils Mårtenssons barns dop i Sjörup 1744, så kan möjligen Lars Sandberg vara far till Catharina och Elsa Larsdöttrar.

Hunnestad ligger i Skårby socken och i det närbelägna Snårestad begraver Sadelmakaren Lars Sandberg en dotter Kirstina, 1 och 1/2 år gammal år 1737. I Katslösa står år 1750 Lars Sandberg i Trunnerup fadder åt Ola Jacobssons barn i Varmlösa.

Lycka till med pusselbitarna önskar Birte

Av Boström Birte (Birte) – lördag den 26 okt 2002 kl. 14.31:

Hej igen Gunnar. Ibland blir det kortslutning i hjärnan. Om "syskonbarnsmän" skall tolkas som kusiners män, vilket jag tillade inom parantes. Kan givetvis inte någon av Elsas föräldrar vara syskon med Nicklas Sandberg eller Margareta Carlsdotter, utan någon av dem var kusiner med dessa. Om mitt antagande skall stå sig, så bör syskonbarn tolkas just som så. Lars Sandberg är ändå aktuell som möjlig fader åt Elsa.

Birte

Av Gunnar Carlin – lördag den 05 april 2003 kl. 17.39:

Hej Birte, Det har gått ganska bra att lägga pusslet.

Elsa var mycket riktigt dotter till Lars Håkansson Sandberg, sadelmakare i Snårestad 2 1729-1740, Hunnestad 5 Snårestad 1744, Trunnerup, Villie 1750, f. ca 11.7.1702, d. 17.12.1750 i Trunnerup, Villie. Gift 21.9.1725 i Skurup med Helvig Rasmusdotter f. 3.11.1701 i Ängamöllan, Skurup d. 24.10.1775 i Trunnerup, Villie.

Barnen: 
Margareta, f. 5.7.1729 i Snårestad 
Elsa, f. 12.8.1730 i Snårestad, gift med Hans Mårtensson i Varmlösa, Katslösa 
Kirstina, f. 5.11.1735 i Snårestad, d. 21.4.1737 
Kristina, f. 20.5.1738 i Snårestad, d. 28.7 1803 i Villie, gift med Truls Nilsson i Trunnerup
Håkan, f. 7.12.1740 
Katarina, f. ??, gift 1760 i Villie med Hans Persson i Trunnerup, d. 1763, omgift 1764 i Villie med Truls Jönsson

Helvigs föräldrar: Rasmus Jönsson, bonde och möllare på Ängamöllan, Skurup, f. ca 1647, d. 27.12.1713 i Ängamöllan och hans andra hustru Kerstina Persdotter, f. ca 1672, d. 17.2.1731 i Ängamöllan, Skurup (omgift med Väste Tykesson).

Niklas Carlsson Sandberg och Margareta Carlsdotter torde vara kusiner till Lars Sandberg. Niklas kan möjligen vara född 15.8.1716 i Sövde, Färs, till Carl "Raas" och Anna Pärsdotter (Familysearch)???

Anna Sandberg får jag inte in i pusslet, hon är dopvittne till Elsa Sandbergs barn, så det är säkert samma Sandbergssläkt.

Lars Håkansson Sandbergs föräldrar blir nog knepiga att finna. En Bengta Håkansdotter af Hunnestad uppträder som dopvittne 1738 - kanske en syster? Ola Jacobsson i Varmlösa, Katslösa är då och då dopvittne åt Lars' barn och vice versa, kanske ett tecken på släktskap?

Av Birte Boström – söndag den 06 april 2003 kl. 13.08:

....

Nu över till dina Sandbergs Gunnar. Du nämner Carl Råå i Sövde och jag har bläddrat i mina anteckningar och funnit följande, som kanske kan vara av intresse för dig.

Sövde C:1, födda 1716, Carl Råås son Niclas i Sövde. Vittnen var Olof och Alexander Råå i Ystad, samt Mats Persson i Sövde. Gudmor var Ladufogden Gerts hustru.

Ladufogden Gert kan vara identisk med den ladufogde Gert Sandberg som nämns i Herrestad häradsrätt d.15 okt. 1741 (ren. domb.), då klockaren Christen Nilsson i St. Köpinge har instämt nämndeman Nils Nilsson i Högestad till att emottaga förmyndarskapet för avlidna ladufogden Gert Sandbergs yngsta dotter Greta Gertsdotter. Klockaren Christen Nilsson går dock till slut med på att inneha arvet ännu ett års tid, då kan hända hon dess för innan kan bli försynt. Dessutom får han överta Gretas mödernearv, vilket Jöns Persson i Borrie hittills haft. Jöns Persson har också innehaft dottern Sophia Gertsdotters mödernearv, men detta får nu nämndeman Nils Nilsson i Högestad överta, tillika med fädernearvet.

St. Köpinge C:1, födda 1737. Klockaren Christen Nilssons son Zackarias döps. Bland faddrarna finns stallmästaren Carl Sandberg.

Skurup C:2: Vigda 1715, Carl Andersson Råå och Anna Håkansdotter. Födda 1720, Smeden Carl Råås son Andreas i Sandåkra. Vigda 1733, Klockaren i Köpinge Christen Nilsson och Anna Ryberg i Skurup. ( Dotter till klockaren Zackarias Ryberg i Skurup?)

Jag hoppas dessa uppgifter inte leder dig på avvägar utan att de visar sig vara till hjälp för dig.

Hälsningar från Birte

Av Birte Boström – fredag den 11 april 2003 kl. 15.26

Hej Gunnar. Jag visste att jag hade fler uppgifter till dig, men har först nu hittat dem.

Herrestad häradsrätt, renoverade domböcker, 1728 d.25 maj. ( moderniserat utdrag) Bönderna i Högestad, Per Jonsson, Per Persson och Jon Andersson, tillika med Kornetten Mårten Sandberg, på sin och Nils Håkanssons, Lars Håkanssons, Nils Roström, Olof Hall och Jöns Anderssons vägnar, samt Anna Persdotter och möllaren Bengt Bosson med dess son Börje Bengtsson, inkommo för Rätten och varandra tilltalte angående förmyndarskapet för framlidne ladufogden Sandbergs efterlämnade 3ne barn, till vilka Börje Bengtsson nu är styvfader och barnagodset 390 dlr. smt. hos sig innehaver. ( I tvisten framgår att Per Jonsson, Per Persson och Jöns Andersson, inte är i släkt med barnen. Skiftet efter ladufogden Gert Sandberg stod d.18 sept. 1727. Han efterlämnade änkan Anna Persdotter och tre barn.)

Jag har en lös anteckning lydande: Skånska husarregementet 1724, Månstorp kompani, Kornetten Mårten Sandberg.

Från Herrestad häradsrätt, renoverade domböcker 1738 d. 15 juni. har jag antecknat, att skogvaktaren Olof Hall i Årsjö, Sövestad socken, har avlidit och efterlämnat änkan Elsa Sandberg och 3 omyndiga barn, sonen Lars Olsson och döttrarna Anna Maja och Margareta Olsdöttrar.

Hälsningar Birte

Av Gunnar Carlin – lördag den 12 april 2003 kl. 10.32:

Hej Birte.

Utgående från Håkan Smed i Sandåkra, Skurup så går det att få ihop en släktsaga som täcker alla de Sandbergare och Håkanssöner/döttrar som du diskuterat härovan.

Smeden Håkan Gertsson på Sandåkra 14 eller 15 var gift med Anna Bengtsdotter. Han dog 15.3.1719 i sitt 69:e år.

Barn: Gert, (född senast i början av 1680-talet, ej i födelseboken, men ofta i katekismilängden). Kan vara ladufogden Gert Sandberg, som dog 1727.

Hanna, f. 12.6.1684, död strax efter.

Bengta, f. 9.8.1685. Saknas i kkl 1695, men finns 1699. DISBYT uppger en Bengta f. 1692, som saknas i födelseboken, så det kan vara fråga om två olika Bengta. Det verkar vara lucka i dödboken 1680-1690, det går därför inte att få fram om någon Bengta dött då. Antag att det finns en Bengta f. 1691 (då är det lucka i födelseboken). Hon skulle i så fall gift sig med Nils Månsson från Balkåkra (f. 1697 i Bjäresjö, d. 1742 i Skårby) 11.11.1722 i Snårestad. Hon gifter om sig 1742 i Skårby med Nils Hansson. Denna Bengta dör 1766 i Skårby. 

[Bengta Håkansdotter f. 1692 gift med Nils Månsson och senare Nils Hansson var släkt med Lars Sandberg, men inte syster (Clary Kronkvist, mail 5.11.2004)]

Karin, f. 6.3.1687.

Mårten, f. 17.1.1696. [FEL! 17.1.1689] Kornetten Mårten Sandberg, som du skriver är släkt med ladufogden Gert Sandberg, och Nils och Lars Håkanssöner.

Anna, f. 28.4.1693. Här har vi äntligen en riktigt säker uppgift. Anna Håkansdotter gifte sig med Carl Andersson Råå 14.10.1715 i Skurup. Hon (Carl Smeds hustru i Sannåkra) dog 2.6.1721. Dess ålder 28 åhr. Carl Råå får sonen Niklas 15.8.1716 i Sövde. Familysearch uppger att modern heter Anna Persdotter, men det borde vara fel, annars är det inte samma Carl Råå som gifter sig 1715 i Skurup, och då faller hela resonemanget (kolla om moderns namn finns i födelsenotisen). Det är väl inte helt säkert att det är samma Carl Råå som gifter sig 1715 i Skurup. Niklas Carlsson Sandberg blir sadelmakare i Sövestad, gift med Anna Margareta Söderberg. Vi vet att Niklas var kusin med Lars Håkansson Sandbergs dotter Elsa (g. m. Hans Mårtensson i Varmlösa).

Smeden Carl Råå får sonen Andreas i Sandåkra 30.12.1720! Skogvaktaren Nils Håkansson är fadder, likaså ladufogden Gert Håkansson. Om det är samma Carl så bor han åter i Skurup.
(Carl Råås(?) dotter i Sanager Anna dog 14.5.1724. Dess ålder 12 år. Osäker på denna)
Mäster Carl Råås barn Anna i Sannåkra, född 18.10.1724.
Carl Smed i Sanåkra får dottern Marna 10.6.1728 Carl Råås hustru Margareta begrovs 3.6.1729.
Carl Andersson Råå gifte om sig 1729 i Lemmeströ med Anna Tuvesdotter. Det borde även finnas en dotter Margareta Carlsdotter.

Nils, f. 15.11.1694. Möjligen Nils Håkan på Fladberg i Skurup. Han fick en dotter Birgitta 2.7.1724. Test. sadelmakaregesällen Lars Håkans.

Bengt, f. 23.12.1696. Dog antagligen som ung.

Carl, f. 5.1.1698. Möjligen stallmästaren Carl Sandberg som är fadder åt klockare Christen Nilssons son i St. Köpinge 1737, klockaren som förvaltade arvet efter Gert Sandberg.

Elsa. Finns i kkl 1712, men jag har inte hittat henne i födelseboken, vilken har lucka för i stort sett hela 1701-1702. Kanske är hon gift med Olof Hall i Årsjö, Sövestad?

Lars. Sadelmakaren Lars Håkansson Sandberg dog 17.12.1750 i Trunnerup, Villie. Enligt dödsnotisen föddes han 11.7.1702 -och då saknar Skurup födelsebok. Lars var med stor sannolikhet bror till Bengta Nils Måns. Sadelmakaren Lars och hans hustru var faddrar åt hennes barn 1731, 1734. Bengta och Nils Måns var i sin tur faddrar åt Lars' barn 1730, 1735 och 1738.

Ur Sandåkern har det växt upp ett helt "sandberg", som visserligen är litet löst i strukturen, men som ändå hålls ihop väldigt väl av alla indicier som är redovisade i diskussionerna ovan.

Hälsningar, Gunnar

Av Anders Berg (Zzz) – lördag den 12 april 2003 kl. 12.09:

Hej Gunnar och Birte! Imponerande vilka framsteg ni gör på denna släkt Sandberg. Knappast något "sandslott" som riskerar att falla ihop.

Jag vill bara nämna en sak. Kornetten Mårten Sandberg kan knappast vara född 1696 17/1, eftersom han enligt Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, är ryttare redan 1706 under Svenska Adelsfanan och 1710 blir korpral vid Norra Skånska kavalleriregementet. Hans var adligt gift med Charlotta Christina von Fleissner, dotter till Samuel von Fleissner. Se vidare Elgenstierna och Lewenhaupt.

Av Gunnar Carlin – lördag den 12 april 2003 kl. 16.17:

Om det skulle behövas ännu fler indicier, så läste jag om födelsenotisen för smeden Carl Råås son Andreas 30.12.1720 i Sandåkra, Skurup. Där fanns vittnena ladufogden Gert Håkansson och skogvaktaren Nils Håkansson. Den Nils jag tidigare noterat fanns på Fladberg i Skurup, kan det vara en lämplig habitat för en skogvaktare?

Anders, som Birte skriver ovan är ladufogden Gert Sandberg släkt med kornetten Mårten Sandberg. Det går kanske att få ihop på något annat sätt?

Jag fasar för den dag någon ber om källhänvisningen som visar att Lars sadelmakare var son till Håkan Smed. Det måste bli en hel bok!

Av Anders Berg (Zzz) – lördag den 12 april 2003 kl. 17.41:

Personligen tycker jag att du har mer än tillräckliga bevis för Lars Håkanssons härstamning nu.

Angående Mårten Sandbergs födelseår, så var jag inne och tittade på Jerry Lindahls Disbytutdrag som du refererar till, och han har årtalet 1689 på Mårten. Det skulle kunna passa bättre. Vilket är rätt? [1689!]