Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Matts Mårtensson
Karna Turesdotter


Farfars farmors farmors farfars farfar och farmor (1104)

Matts Mårtenson
åbo i N. Villie, Villie, nämnd 1679-1685 
Ekarp 9, Villie, nämnd från 1685
d. efter 1716
(far?)
 
gift med
Karna Turesdotter
d. efter 1716
Barn
Mårten, f. 6.6.1679 i N. Villie
Erik, f. 13.4.1682 i N. Villie
Elna, f. 13.4.1684 i N. Villie
Elna, f. 8.3.1685 i N. Villie, d. 28.5.1685
Anders, f. 5.12.1686, d. 6.5.1759 i Katslösa (26 D, 4 M, 72 An, dvs f. 10.12.1686)
? Anders, d. 22.12.1686
Elna, f. 20.6.1690 i Ekarp
Mårten, f. 17.7.1692 i Ekarp
? Måns, åbo Ekarp 9. f. 23.9.1696 i Ekarp, d. 6.6.1766 i Ekarp, 73 år gammal

Det föds en andra Mårten 1692, men enligt katekismilängderna levde den äldre Mårten 1691, 1696 och 1701.

Se t.ex. Anbytarforum Villie, juli 2007 om sonen Måns.


(Matts Mårtensson saknas i Villie mantalslängder 1672 och 1676)

Villie katekismilängd 1684 Norra Villie
Matz Mortens
dräng Oluff Pährs

Villie katekismilängd 1686 Norra Villie
Matz Mortens
piga Kirstin

Villie katekismilängd 1691 Eggerup
Matz Mårtensson
hustrun Karna Turesdot.
son Mårten Mattsson

Villie mantal 1691 Egerup byy
Mattis Mårtensson och Jeppa Ohls

Villie katekismilängd 1696 Eggerup
Matts Mortensson
hustrun Karen Turesd.
son Morten Matzon

Villie mantal 1699 Egerup 9 
Mattis Mårtensson; h. Karin

Villie katekismilängd 1701 Eggerup 9
Madz Mårtensson
hustrun Karna
sohn Mårten Madzon
dito Erich Madzon
dito Anders Madzon
doter Elna Madzdoter

Villie mantal 1702 Egarp 9
Matz Mortensson, h, sohn Morten

Villie katekismilängd 1703 Eggerup 9
Madz Mårtensson
hust. Karna
sohn Mårten Madzon
dito Anders Madzon
doter Elna Madzdoter

Villie mantal 1709 Egarp 9
Matz Mårten, h, son Anders, dot. Ellna;
ibm Mårten Matz, ogift

Villie mantal 1710 Egarp 9
Mattis Mårtens;
h:
son Anders
dotter Ellina 

Villie katekismilängd 1716 Eggerup 9
Anders Mattsson
hust. Dorotea
drängen Mårten
pigan Anna
flickan Dorotea
B. Mannen(?) Matz Mårtens
hust. Karin

Villie katekismilängd 1726 Eggerup 9
Måns Mattsson

Matts Mårtensson i Norra Villie och i Ekarp är samma person. Barnens dopvittnen är i stor grad desamma, och de två förekommer aldrig i samma katekismi- eller mantalslängd.
Matts flyttade ca 1685 från Norra Villie till Ekarp.

Göta hovrätts renoverade domböcker GH EVIIAAAJ:20b, Ljunits härad tinget 23.3.1698, mål 16
Matts Mårtensson i Egerup instämt Oluf Mårtensson och Per Jönsson i S. Willie, att widståå dhet dhe efter Hr. General Auditören och Häradshöfdingen Ehrenbuschs befallning afsagt honom ifrån gården, dhen han åboor. Hr. General Auditören framförde till rätten dess skrift, hwaruthinnan han pååståår att dhe intet må wittna i denna saken emedan han till att åhöra wittnen intet Citterat [=inkallad till rätten] är, allt så ...reras med saaken till nästa ting. [Kan Oluf och Per vara släktingar?]

Villie födelsebok C:1 1685
D: 2 Julij Matz Mårtens dot: Gunnil i Egerup. Test: Åke? Pährsson, Jöns Giöng, Truls Månsson och Ellna Åges

Enda knepiga är dottern Gunnil, som har annorlunda faddrar än de övriga barnen, och är född för tätt inpå Elna? Fel? Hon finns inte i dödboken, och borde därför stå med i katekismilängden 1701. Hittar över huvud taget ingen Gunnil i Villie socken 1701. Möjligen var hon dotter till Mårten Mattsson i Ekarp, vars hustru dött 1½ år tidigare. Han var omgift och det är tänkbart att han döpte sin dotter efter förra frun, enligt skick och bruk.

Dödbokens uppgift om sonen Anders, d. 22.12.1686 måste vara fel. Sonen Anders växer upp och blir åbo i Katslösa.

Peter Larsson
... Mats Mårtensson nämns i Ljunits härads renoverade dombok den 10/2 1692 uppges klart och tydligt bo i "Eggerup". Mats Mårtensson var kärande i målet. Jeppa Knuttsonn och hans hustru Elena Turesdotter i Ekarp (obs. att Mats Mårtenssons hustru hette Karna Turesdotter...är detta möjligen en syster till henne - namnet Ture är tämligen ovanligt) var instämda med anledning av "ährevördigh beskyllingh".

Karna Turesdotter. Av bl.a. barnens dopvittnesuppgifter att döma hade denna Karna en broder vid namn Hans Turesson. Som dopvittne förekommer även en Ture Olsson vilken TROLIGEN är fader till de bägge. Samme Ture Olsson nämns i en specifikation över fattighjon i socknen, i Villie katekismilängder 1696. Här finns sålunda en ovärderlig och mycket säker uppgift om denne Tures föräldrar, vilka vid denna tid var fattighjon i N.Villie by: "Ture Olssons föräldrar Olof Persson 81 åhr, barnfödd i N. Willie by, hans hustru Bengta 81 åhr och barnföd dito, födes af sonen".

Min kommentar. Det verkar osannolikt att Ture Olsson är gammal nog att vara far till Karna Turesdotter. Se utredning.

Villie födelsebok C:1 1679
Den 6 Junii Mads Mårtens sohn i Norra Willie, Mårten. Test Olof Persson, Hans Turesson, Christopher Olsson, Kirsten Anders Hans.

Villie födelsebok C:1 1682
Den 13 April Matz Mårtens sohn Erich i N. Willie, faddrar woro Ture Ohlsson, Pähr Ohlsson och Christophers h: i Trun(nerup)

Villie födelsebok C:1 1684
D. 13 April Matz Mårtens twilling... (:Elna:). Test. Ture Ohlsson, Hans Tures, Pähr Ohlsson, Kirsten Anders Hans

Villie födelsebok C:1 1685
D: 8 Martii Matz Mårtens doter i Villie, Elna. Test: Hans Turesson, Christopher Olsson, och Boel Pär Ohls etc.

Villie dödbok C:1 1685
D. 28 Maij Matz Mårtens lilla dotter i N. Willie 12 weckor

Villie födelsebok C:1 1686
D: 5 Decembr Matz Mårtens sohn (:Anders:) Test Christopher Ohlsson, Hans Turesson, Pähr Ohls hustru och Börjes hustru.

Villie dödbok C:1 1686
D: 22 Dec. Matts Mårtens s: Anders i Villie, 
[Ingen ålder.  - Men Anders lever vidare, se t. ex. mantalslängden 1710, och framför allt kkl 1716!]

Villie födelsebok C:1 1690
Elna, född i Eggerup, d. 20 Junij à parent: Matz Mårtensson och Karna Turesdotter. Christnad 25 dito. Testes [lucka]

Villie födelsebok C:1 1692
[Inget datum] Mårten föds i Eggerup. Föräldrar Matz Mårtens och Karna Turesd. Christnat d. 17 Julij. Test: Hans Turesson, Jep Ohls, Johanna Christophers i Trunn. Bengta Rydsgård bar barnet

Villie födelsebok C:1 1696
[lucka]  föds i Eggerup d: 23 september af föräldrar Matz Mortensson och Karna Turesd. Test: Hans Turesson, Per Olsson, Jöns Christens, Bengta Olof Mons, Hans Bengts(?) dotter Ellna, Karna H: Friderick bar barnet etz. Detta barn blef christnat d: 25 September

Dopvittnen, mm:
Olof Persson och Bengta, Norra Villie (Ture Olssons far)
mantal 1663, 1672, 1676
Dödboken 1701: 7 maj. Oluf Pers hustru i Norra Villie 76½ år.

Hans Turesson och Bengta Olsdotter, Norra Villie 6
mantal 1676: saknas
kkl 1686: saknas
mantal 1691, 1699, 1710
kkl 1691, 1696, 1701, 1703, 1716 (inhyses)

Per Olsson och Boel Olsdotter, Norra Villie 17
mantal 1676: saknas
kkl 1686: saknas
mantal 1691, 1699, 1710
kkl 1691, 1696, 1701, 1703,  1716 (inhyses)

Ture Olsson och Mätta Andersdotter, Norra Villie 20
mantal 1676: saknas
kkl 1686: saknas
mantal 1691, 1699, 1710 (änkan Mätta)
kkl 1691, 1696, 1701, 1703

Christoffer Olsson och Johanna Mårtensdotter, Trunnerup 1
Johanna är uppenbarligen syster till Matts Mårtensson, Christoffer är inte bror till Ture och Per Olsson av dopvittnesuppträdandet at döma.
mantal 1676, 1691, 1699, 1702
kkl 1683, 1684, 1686, 1691, 1696, 1701, 1703. 
mantal 1710: saknas