Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Jon Persson
Margareta Nilsdotter


Morfars mormors farfars morfars farfar och farmor (1736)
Morfars mormors mormors mormors morfar och mormor (1790)

(Uppgifter från Anbytarforum, se nedan)

Jon Persson
Klabböle, Umeå lfs
d. 16.12.1722 i Klabböle, Umeå lfs
far, mor, Per Jonsson och Karin Eriksdotter, Strand, se nedan)
 
gift  med
Margareta Nilsdotter,
f. 1668 i Umeå lfs
d. 20.4.1738 i Klabböle, Umeå lfs
(mor Rakel Persdotter, se nedan, far Nils Eriksson, Håkmark??? se nedan)
Barn :
Peder (se nedan)
Erik, f. ca 1699 i Klabböle
Nils
Anna
Marget
Karin, f. ca 1712
Jonas, d. 1722
Jonas (köpman Kalberg i Stockholm? se nedan)
Rachel

Kitiil Persson,
Strand 1539-1552
 (55554)

NN

Anders Jonsson,
Strand 1557-1589
 (27776)

NN Kitiilsdotter

Håkan Andersson,
Strand 1590-1612 
(13888)

NN

Jon Håkansson
Strand 1613-1638 (6944)

NN

Per Jonsson,
Strand 1639-1679, f. 1613 (3472)

Karin Eriksdotter

Nils Eriksson,
Håkmark???

Rakel Persdotter

Jon Pärsson
Klabböle, d. 1722 (1736)

Margeta Nilsdotter

 

Umeå lfs dödbok C:1 1722
December 16. Jon Pärsson, Klabböle

Umeå lfs dödbok C:2 1738
Aprilis 20. Hustru Margeta Nilsdotter frå Klabböle 70 ...

Anbytarforum: Landskap (efterlysningar m.m.): Västerbotten: Efterlysningar: Jon Persson i Klabböleå, Umeå socken död 1722-12-18
Av Rune Johansson – fredag den 16 mars 2001 kl. 08.53:

Jag söker föräldrar till Jon Persson samt hans hustru Margareta Nilsdotter (1668-1738-04-20).
Enligt dombok 26 mars 1750 framgår ngt om Jon Perssons barn där Jon Larsson i Klabböleå anhöll om bevis angående släktskap med avlidne handelsmannen i Stockhom Jonas Karlberg där nämnden wisste intyga att avlidne bonden Jon Persson Klabböle by Umeå socken haft 2 söner avlidne handelsmannen Carlberg och Erik Jonsson och 4 döttrar, Rachel gift med Jon Larsson, Karin med Nils Johansson, Anna med Sven Nilsson alla i Klabböleå samt Margareta (min ana) vars man är Per Persson i Ytterhiske vilka ännu lever undantagande Erik Jonsson som är genom döden avliden.
MVH Rune

Av Rune Johansson – lördag den 17 mars 2001 kl. 21.06:
Jag citerar ytterligare en paragraf som eventuellt bidrar till hjälp till efterforskandet till Jon Perssons och Margareta Nilsdotters ursprung.
Dombok Umeå tingslag 14/3 1739.
" Likmätigt föregången stämning påstod bonden Per Persson ifrån Hössjön (senare Ytterhiske, Per Perssons fader Per Hansson-Tjäder i Överbodan) som själv var närvarande och jämväl igenom skriftlig fullmakt sig till betrodda antagit tullnära välbetrodda Johan Sondell att dess svåger Erik Jonsson i Klabböleå att låta författa en laga och skriftlig uppteckning på den egendom befants åboa wid Per Perssons avlidne svärfader eller Erik Jonssons fader Jon Persson i Klabböleå....pass år 1723 timade död såsom ock efter Per Perssons svärmoder hustru Margareta Nilsdotter som förlidit år wid påsktiden med döden avgått........"

Av Rune Johansson – måndag den 19 mars 2001 kl. 20.06:
Jon Persson noteras enligt mantalslängd första gången 1698 i Klabböleå. Han tar över hemmanet efter hustru Brita Eric Jacobsson, från 1714 noteras även en son. 1718 noteras Jon Persson/Per Jonsson, 1719 åter Jon Persson samt fom 1721 Eric Jonsson. Hustru heter ju Margareta så Jon verkar inte gift om sig med Eric Jacobsson änka Brita ?
MVH Rune

Av Rune Johansson – lördag den 24 mars 2001 kl. 22.13:
Enligt dombok 7, 8, 9 maj 1695 :...så framst Eric Jacobsson änka i Klabböleå hustu Bryta Andersdotter will behålla sin salige mans faders hemman som till åtskiliga creditorer gäld bundet...
Det verkar alltså inte finnas ngt släktskap mellan Jon Persson och Margareta Nilsdotter samt företrädarna på hemmanet.
MVH Rune

Av Rune Johansson – söndag den 25 mars 2001 kl. 13.22:
Domboksutdrag renoverad dombok 1710 1, 2, 3 september § 22 del av.
Jon Persson i Klabböleå beklagade huru såsom han åhr 1686 ? om våren utaf en....wådeld, bortmistat en dehl av sin gård inläggandes en specifikation på de hus och persedlar som för honom i aska lades, hwilka av nämdemännen Isak Larsson i Djäkneböleå och Anders Andersson i Röbäck uppå häradsrättens befallning år 1708 om hösten äro wärderade der befunnits skada tvåhundradefem daler 16 öre Copparmynt.....
Detta utdrag ger ju inget svar på Jon Perssons ursprung men av allmänt intesse.

Av Staffan Bengtsson (Sbn) – söndag den 25 mars 2001 kl. 21.43:
Rune
Vid hösttinget 1699 uppbjuder Jon Persson i Strand Jacob Olofssons hemman i Klabböle. Jon är son till Per Jonsson f 1613 i Strand (mtl 1639-1679) och dennes hustru Karin Eriksdotter. Denna släkt går, med stor sannolikhet, att följa bakåt i tiden till 1543.
Jag har några uppgifter om Margareta Nilsdotter som kan vara av intresse. Återkommer så fort jag hittar lite tid (inom de närmaste veckorna) med mer upplysningar.

Av Rune Johansson – söndag den 1 april 2001 kl. 22.25:
En möjlig ledtråd till Jon Perssons hustru Margaretas ana är § 26 vårtinget 1707 där hustru Rachel Persdotter genom sin måg Jon Persson i Klabböle låtit citera sin son Anders Länsman.....
Känner någon till Rachel Persdotters man eller Anders Länsmans fader....
MVH Rune

Av Rune Johansson – lördag den 5 maj 2001 kl. 23.27:
Enligt kort 8/12 db 1720-1725 §15 angående ett gravställe framgår att denna grav tillhört Anders Erssons fäderne i Strand i 130 år. Det framgår även att Per Erssons fader är Erik Persson. Även Per Jonsson i Strand omnäms vilket torde vara Erik Perssons fader liksom Jon Perssons.
På något sätt skulle jag önska ytterligare bevis på att Jon Persson [är] son till Per Jonsson. Jag har undersökt om Jon Perssons barnbarns faddrar har anknytning till Strand, jag har dock ej funnit något samband. Är det någon som kan hjälpa mig att finna ytterligare bevis på att Jon Persson [är] son till Per Jonsson i Strand ?
MVH Rune

Av Staffan Bengtsson (Sbn) – söndag den 6 maj 2001 kl. 18.07:
Hej Rune
Jag kan inte bidra med ytterligare bevis men väl ett indicium. Erik Persson i Strand (d 1721 och enligt min mening bror till Jon Persson i Klabböle) hade en dotter Catharina som gifte sig först 1736 och hon var då en bra bit över 40 år. Vid hösttinget 1732 förordnas Erik Jonsson i Klabböle, dvs Jon Perssons son, som Catharinas förmyndare.
Tore Nilsson uppger i "Vännäs kommuns historia" att Peder Jonssons i Strand son Jon Pedersson blev bonde i Klabböle (s 206). Dock utan att ange någon källa. En bok/skrift som kanske kan ge ytterligare upplysningar är Joh. P. Johanssons "Strand bys historia 1539-1967". Samme författare har i tidskriften Västerbotten årgång 1953 en artikel om hemmanet nummer 1 i Strand "Ett hemman genom tiderna".
Erik Persson i Strand var ju riksdagsman under flera år och av sönerna, som tog sig namnet Strandberg, blev t ex Anders borgare i Umeå stad, Jonas rådman i Hudiksvall och Jacob rektor i Sundsvall. Vidare var en syster till Eriks hustru Anna gift med krögaren Nils Mörck i Stockholm.
Att något av Jon Perssons barn i Klabböle skulle lämna hemsocknen och bege sig ut i "världen" var kanske inte så konstigt mot bakgrund av detta. Sonen Jonas Kalberg, som omnämns vara handelsman i Stockholm vid flera ting, är sannolikt densamme som den kramhandlare Jonas Kalberg som dör i Stockholm 1746 18/9.
Vad gäller Jon Perssons svärföräldrar kan jag bara spekulera. Jon Perssons söner fick namnen Peder (dombok 1707), Erik, Nils och Jonas (AI:1). Peder och Jonas kommer ju från fädernesidan (och svärmors far). Vidare vet vi genom Jons hustrus patronymikon att svärmodern Rakel Pedersdotters man hette Nils. Barnen Nils och Erik har kanske fått namn efter morfaderns släkt.
Samtliga hustrur/änkor Rakel som återfinns under eget namn i socknens mantalslängder under senare delen av 1600-talet kan nog avföras. Antingen för att deras patronymikon är känt och är ett annat eller för att makens förnamn ej är Nils. Vidgar vi kretsen till att innefatta även Rågiel, som ju egentligen är ett annat namn (men lätt att förväxla) så finns en hustru Rågiel i Håkmark, andra hustru till och änka efter Nils Eriksson (i mtl 1653-1675). Hon står själv i längderna 1678-1680, sedan spridda år som förälder hos sonen Per Nilsson. Den senare utgår soldat och försvinner i slutet av 1690-talet. Inget särskilt hett spår, men det kan noteras att Anders Länsman faktiskt noteras i mantalslängden i Håkmark 1698.

Umeå lfs AI:1 Klabböle 1722-1731
Jon [oläsligt, kan vara Pärsson] död 1722
hust. Marget
son Erik
son Nils
dott Anna
dott Marget
dott Karin
son Jonas död 1722
son Jonas 
dott Rachel

Umeå lfs AI:4 Klabböle 1736-1741
Erik Jonsson
hust. Kerstin
mod. hust. Margeta, död (ca 1737)

Joh. P. Johansson skriver i Västerbotten 1953 s. 85 om gården Strand 1, "Ett hemman genom tiderna, Strand nr 1 i Vännäs socken 1539-1952"och uppger följande ägare
55554 Kitiil Persson, Strand 1539-52 
27776 Anders Jonsson, Strand 1557-89 (måg)
13888 Håkan Andersson, Strand 1590-1612 (son)
6944 Jon Håkansson Strand 1613-1638 (son)
3472 Per Jonsson, Strand 1639-79 (son)
Erik Persson, Strand 1680-1721 (son)