Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Olof Persson
Karin Stecksen


Morfars farfars farmors mormors far och mor (782)

Olof Persson
Nybyn, Nysätra
bonde i Sikeå 4, Bygdeå, nämnd 1740
f. i Ånäset, Nysätra
(far Per Östensson, Ånäset 2, Nysätra, nämnd 1620)
 
gift med
Karin Stecksen
f. ca 1692 i Umeå stad
d. 15.6.1748 i Nybyn, Nysätra
(far, mor
Barn 
Karin, till Legdeå
Anna, f. 1724
Elsa, till Edfastmark

Anbytarforum: Landskap (efterlysningar m.m.): Västerbotten: Efterlysningar: Israel Stecksen - glasmästare i Umeå 

Av Kjell Östby – torsdag den 23 nov 2000 kl. 14.08
Söker anfäder och familj till glasmästaren Israel Stecksen f. 1716 d. 1761. Han gifte sig 1753-10-25 i Umeå sfs (AC) med Sara Burman. Även hennes anfäder söker jag.

Av Staffan Bengtsson (Sbn) – torsdag den 23 nov 2000 kl. 21.46:
Israel Steckzen var son till Lars Danielsson Steckzenius, borgare i Umeå stad som vann burskap 1697 och finns i längderna 1698-1734. Han dog 1735 och uppgavs då vara 61 år gammal. Vid ett par tillfällen kallas han för Lars Glaas.
   Lars hustru hette Malin Östensdotter f ca 1677 d 1742. Hon var dotter till borgaren Östen Persson (Bergius) i Umeå.
   Lars var i sin tur son till Daniel Danielsson, som en kort tid var borgare i Umeå. Han finns där åtminstone 1674-1675. Dessförinnan hade han varit bosatt på släkthemmanet i Stöcksjö som han står för åren 1665-1671 (längder saknas för 1673-1674).
   Daniel dör omkring 1675 och hustrun Anna står ensam i en bevarad borgarförteckning från 1675 och i bakugnslängden för 1676.
   Därefter gifter Anna om sig med Anders Nilsson Glas, som finns i stadens längder åren 1678-1697. Anders flyttar därefter till Gumboda i Nysätra församling där han blir gästgivare. Att Anders var glasmästare under sin tid i staden finns det flera belägg för.
   Daniel Danielsson var son till borgaren Daniel Olofsson i Umeå (i längderna 1641-1649) död 1650 9/1 i dennes andra gifte med Mariet död senast 1664 (g II med Anders Nilsson Grubb). Daniel Olofsson var i sin tur son till Olof Hermansson i Stöcksjö (i längderna 1566-1612) och dennes hustru B. Israelsdotter. En halvbroder till Daniel Danielsson var kyrkoherden i Burträsk Israel Daniel Steckzenius.
   Israel Steckzen var gift första gången 1737 med Catarina Vestin f 1713 d 1753 och andra gången 1753 med Sara Burman f 1722.
   Om Catarina vet jag inte mer än att det finns några domboksuppgifter där det framgår att hennes moder hette Dorotea Steckzenia. Hon kan i sin tur vara densamma som en soldatänka Dordi Steckzenia som omnämns 1708, men jag avstår här från att utveckla det uppslaget.
   Sara Burman uppges vid vigseln komma från Flarken, Bygdeå (eg Nysätra församling). Jag är inte tillräckligt kunnig för att spekulera om hennes fäderne och möderna utan överlåter det till de som specialiserat sig på Nysätra. Sara gift om sig 1763 med hovslagaren Petrus Volmer som inflyttade till Umeå fråm Härnösand.

Av Ingela Holmberg (Holinb) – måndag den 4 nov 2002 kl. 19.05:
I min forskning har jag fastnat på en Karin Stecksèn ( 1692-1748 ).
   Hennes härkomst är okänd men hon är gift med en Olof Persson från Umeå ( 1690- ca 1745 ). De flyttar till Bygdeå med 3 döttrar som alla gifter sig i socknen där föräldrarna också så småningom dör.
   Kan Karin på något sätt passas in i den Stecksenska familjen från Umeå Lfn ?

Av Staffan Bengtsson (Sbn) – måndag den 4 nov 2002 kl. 22.42:
Hej Ingela
Hon var dotter till Daniel Nilsson (s t Nils Danielsson) i Umeå stad och dennes hustru Anna Eriksdotter Wenman (d t Erik Eriksson Wenman d ä). Anna dog 1730 hos mågen Olof Persson i Nybyn i Nysätra. Efter Daniels död var hon änka under några år men gifte sig omkring 1699 med borgaren Anders Boman som dock förefaller ha dött kort därefter (ej att förväxla med borgaren Anders Abrahamsson Boman d 1742.
  
Olof Persson var son till Per Östensson i Ånäset och svor borgareden 1700. Han finns i längderna fram till 1707. Första hustrun Elsa, som dog 1713, var dotter till borgaren Anders Persson Trast. Han kallar sig Forsman de första åren, men sen står han endast som Olof Persson i längderna. Senare verkar han ha kallat sig Forsberg.
   Daniel Nilsson finns i längderna 1671-1692. Han hade också sönerna Nils och Erik. Hans fader Nils Danielsson (stadens mtl 1646-1667) är sannolikt son till Daniel Olofsson som omnämns i inlägg ovan. Nils hustru Karin Andersdotter gifte om sig med borgaren Jon Eriksson (Wenman), en farbror till Anna Wenman ovan.

Namnet Stecksen härleds från Stöcksjö enligt Staffan Bengtsson.