Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Nils Jonsson
Kierstina Hansdotter


Farmors mormors morfars mormors far och mor (758) 

(Uppgifter från Harry Ebelin)

Nils Jonsson
Norra Svalöv till 1710
Södra Svalöv 2, Svalöv från 1710
f. 1666
d. .4.1753 i Svalöv
(far, se nedan)
 
gift med
Kerstina Hansdotter
f. ca 1678
d. 20.3.1731 i Svalöv
Barn
Jonn, f. 8.4.1700, d. 18.5.1700
Tora, f. 26.12.1703
Johanna, f. 17.4.1707
Marna, f. 26.12.1709, d. 19.1.1727
Jöns, f. 18.6.1711 i Svalöv
Nils, f. 5.10.1714, d. 1.4.1772 av fläckfeber på Södra Svalöv 4
Hans, f. 5.3.1717, d. 23.4.1717
Hans, f. 12.10.1718 , d. 19.10.1718
Kierstina, f. 1719
Elna, f. 25.7.1722

Svalöv dödbok C:1 1731:5
D. 20 Martii dödde och d. 25 ejusdem begrofs från S. Svallöf Nils Jonns hustru Kirstina Hansdotter lades sunnan om kiörkian. Ætas 53 år 

Svalöv katekismilängd Norra Svalöv 1699 (ungdomens kristendomskunskaper)
Nils Jons broder Rasmus

Svalövs mantalslängd 1700 Norra Svalöv 2
Nils Jonsson, h. Kerstin

Svalövs mantalslängd 1709 Norra Svalöv 2
Nils Jonsson, h. Kerstin
Rasmus Jonsson, h. Kerstin

Svalövs mantalslängd 1710 Norra Svalöv 2
Nils Jons, h. Kerstin
Rasmus Jons, h. Kerstin

Svalöv katekismilängd 1719 Södra Svalöv 2
Niels Jonsson
hustru Kirsti
dottern Tora Nilsdotter

Svalöv mantalslängd 1720 Södra Svalöv 2 och 4
Nils Jonsson; h.

Svalöv mantalslängd 1725 Södra Svalöv 2 och 4
Nils Jonsson; h.; döttrar Tora och Anna.

Märkligt nog finns också en Nils Jonsson 1725 i Norra Svalöv 2!


Nils och hans bror Rasmus var möjligen söner till Jon Nilsson, f. 1640, d. 25.11.1698 

Svalöv dödbok C:1 1698
D. 25 Novembr blef Jon Nils här i Byen begrafuen, lagd för Wappenhus dörren i hans ålders 52 åhr

Katekismi Norra Svalöv 1687
Niels Jonn, h. Kirsti, Kirstena h. Jons (=Jons hustru Kirstina), sonen Rasmus
[Niels Jonn var möjligen farfar till 758 Nils Jonsson?]

Nils Jonsson?,
nämnd 1687 (3032)
Kirsti?
Jon Nilsson?,
1640-1698 (1516)
Kirstina?
Nils Jonsson,
1666-1753 (758)
Kerstina Hansdotter,
1678-1731

Nils Jonsson flyttar ca 1710 från Norra till Södra Svalöv. När han bor i Norra Svalöv finns samtidigt en annan Nils Jonsson i Södra Svalöv. Se katekismilängden 1687 och 1699:

Fel Nils Jonsson
Nils Jonnsson, Södra Svalöv, f. ca 1657, d. .12.1704. 
Gift med Ingar Persdotter, f. ca 1664, d. 22.2.1701
Barn:
Kelu, f. 1686, d. 20.12.1699
Sven, f. 1690, d. 5.10.1703

Svalöv födelsebok C:1 1700
D. 1 Söndag efter Påsk som var den 8 April, baptis Jonn, burit till dopet af Niels Jöns i Lönstorp(?) Parentes Niels Jonsson och Kirstina Hansdotter. Testes Jep Rasmusson i Munkegården. osv.

Svalöv dödbok C:1 1700
D. 18 Maji blef Niels Jons lilla sohn i Nörre ... som döde hos modren i Sengen  War 7 weckor. 

Svalöv födelsebok C:1 1703
Feria 2da Nativitatis döpt Niels Jons lilla dotter uti N: Svallöf kallat Tora, buren till dopet af Benta Knut Jeps i Munkegården.

Svalöv födelsebok C:1 1707
Feria 4ta Pasch. döpt Niels Jons lilla dotter at N: Svallöf kallat Johanna. Till dopet framburen af Benta Knutz i Munkegården 

Svalöv födelsebok C:1 1709
Feria 2da Nativit döpt Niels Jonssons doter af Norra Svallöf kallat Marna, hållen öfver dopet af Sidsa Torlasd uti Widtskiöfle

Svalöv födelsebok C:1 1711
Dom: 4 a trinit: d: 18 Jun: döpt Niels Jöns [inte Jons] lille son af S. Svallöv kallat Jöns [korrigerat från Hans - eller tvärt om]. Buren till dopet af Marna Peder Christens i Munkegården.

Svalöv födelsebok C:1 1714
(Nils, oläsligt) Susceptrix: Elsa Nils Jöns i S. Svalöv. Testes: Torkel Larsson i Östraby, Sven Jönsson, Ingar Hansdotter, Anna Ola Nils i N. Svalöv. 

Svalöv födelsebok C:1 1717
Martii 5 nata, 10 baptisata Nils Jonns och Kierstina Hansdotters son från S. Svallöv kallat Hans. Suscepit Sissa ... i Östra By. Testes Nils Svala (?) och Asmund Christensson i Munkagården, Pär ... i S. Svallöv, pigan ... Hansdotter i Munkagården

Svalöv dödbok C:1 1717
Dom. 3 post Pasch begrofs sunnan om Körkian från S. Svallöf Nils Jonns son Hans Ætas 9 weckor. 

Svalöv födelsebok C:1 1718
D. XVIII a Trinitatis baptisata från S. Svallöf Nils Jonssons och Kirstina Hansdotters lilla son Hans....

Svalöv dödbok C:1 1718
D. 19 Oct. Dom: 19 a Trinit begrofs söder om Körkian Nils Jonssons och Kirstina Hansdtrs son Hans Ætas 7 dagar. 

Svalöv födelsebok C:1 1719
Juli-Dec [månadens namn bortrivet] 17 Nata 18 Baptista från S. Svallöf Nils Jonnssons och Kristina Hansdotters lilla dotter kallat Kierstina. Susceptrix Pernilla Åkes ibdm Testes Asmund Bengts och Anders Hansson samt Ingiär Hansdotter

Svalöv födelsebok C:1 1722
Julii 25 nata, 29 Dom: Xa Trinit: baptisata ifrån S. Svallöv Nils Jonnssons och Kierstina Hansdotters lilla dotter kallat Elna. Susceptrix Sissa Truls Lars i Östraby. Testes Åke Andersson, Rasmus Jonns, Åke ...man, Knut Hansson, Bengta Jöns Svens och Ingar Svensdr.

Svalöv dödbok C:1 1727
D. 19 Jan. uti Näsby af... dödde från S. Svallöf Niels Jonnssons dotter Marna Nilsdotter som sunnan om Kyrkian begrofs Dom 13 Epiphan Ætat ... åhr och några weckor. [18 år och 2 veckor]