Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Lars Christensson
Sissa Larsdotter


Farmors morfars morfars morfars far och mor (724) 

Lars Christensson
Fjärdingslöv, Gylle 
f. ca 4.1.1667 i Gylle
d. 7.6.1737 i Gylle
(far, mor)
 
gift första gången 26.12.1698 i Gylle med
Kirstina Olsdotter
f. ca 1670 i Bösarp
d. 25.11.1709
(far Olof Andersson, d. 1685 i Bösarp, mor Arina Persdotter f. 1631 i Bösarp, d. 1707 i Gylle)
 
gift andra gången 14.5.1710 i Hemmesdynge med 
Sissa Larsdotter
f. ca 1677
d. 26.5.1755 i Gylle
omgift 6.12.1740 i Gylle med Ola Nilsson
(far, mor)
Barn i första äktenskapet
Olof, f. 30.4.1700
Per, f. 19.1.1706, d. 27.1.1706
 
Barn i andra äktenskapet
Kerstina, f. 24.7.1713
Christen, f. 7.12.1714
Mätta, f. 20.10.1717, d. 13.8.1754, gift 1746 i Gylle med Anders Larsson
Valborg, f. 5.8.1720, d. 1.12.1785, gift 22.12.1751 i Gylle med Anders Erlandsson

Gylle vigselbok C:1 1698
D. 26 Decemb. som war 2dra Jule dag wigdes drängen Lars Christensson och Kirstina Olufsdotter af Fierdingslöf. Gud gifve lycka. (Trolovning 13.11.1696)

Gylle dödbok C:1 1709
D. 25 Nov. dödde Lars Christens hustru Kirstina Olofsdotter i Firlingslöf. Begrofs d. 15 Dec. War 39 åhr gl.

Hemmesdynge vigselbok C:1 1710
Onsdagen d. 11 Maij präst... den ährlige ... Lars Christensson från Firlingslöf och den ährliga Sidsa Larsdotter i (Hemmesdynge?) ... [notisen är ganska lång, och mer kan nog läsas, fast inte på mikrokortet]

Gylle dödbok C:1 1737
D. 7 Junij afsomnade Lars Christens i Fierdingslöf, begrofs d 14 ejusdem. Hans ålder var 70 åhr 5 månader och 3 dagar.

Gylle vigselbok C:1 1740
D. 6 Decemb. copulerades drängen Ola Nils i Firingslöf med Änkan Zissa Larsdot: där sammastädes.

Gylle dödbok C:1 1755
D. 26 Maij om morgonen klock. 3 afsomnade Ola Nilssons hustru Sidsa Larsdotter i Firlingslöf, som begrofs d. 11 Junij, gammal 78 åhr, 5 månader, dödde af ålder. 

Gylle katekismilängd 1702 Fjärdingslöv 12
Lars Christens
hustru Kirstina
flijkan Ingebor

Gylle mantalslängd 1709 Fjärdingslöv 12
Lars Christens, h.

Gylle mantalslängd 1710 Fjärdingslöv 12
Lars Anders (!), enkling.

Gylle mantalslängd 1720 Fjärdingslöv 12
Lars Christens, h., son Oluf.

Gylle katekismilängd 1721 Fjärdingslöv 12
Lars Christens
hustru Zidsa
son Olof

Gylle mantalslängd 1725 Fjärdingslöv 12
Lars Christens, h.

Gylle katekismilängd 1731 Fjärdingslöv 12
Lars Christens 64 [år]
hustru Zidsa 53
son Olof 31
son Christen 16
dott. Kerstina 18
dott. Mätta 13
dott. Walborg 10

Gylle katekismilängd 1736 Fjärdingslöv 12
Lars Christens 69 [år]
hustru Zidsa 58

Gylle katekismilängd 1740 Fjärdingslöv 12
Änkan Zidsa 60
pig Mätta 22
pig Walborg 19

Gylle katekismilängd 1741 Fjärdingslöv 12
Änkan Zidsa Larsdr 63
pig Mätta 23
pig Walborg 20

Gylle födelsebok C:1 1700
April D. 30 föddes itt drängbarn i Firlingslöf, fadren Lars Christensson, modern Kirstina Olufsdotter. Christnat d. 1 Maij kallat Oluf. Dess mormoder Arjna sahl. Oluf Ander bar till dopet. Fadd: Anders Olsson och Isac Persson [svåger, g.m. Lars Christenssons syster], Qvinna fadd: Karna Per Matz och Bengta Andersdotter, alla hemma i Firlingslöf.

Gylle födelsebok C:1 1706
D: 19 Januarij föddes ett drängbarn i Firlingslöf, fadren Lars Christensson, modern Kirstina Olufsdotter. Christnades d. 27 dito kallat Pehr. Mormodern Arjna Oluf Anders bar det till dopet. Faddr: woro Truls Skräddar och hans hustru Sophia.

Gylle dödbok C:1 1706
D: 27 Januarij döde Lars Christens lilla son i Firlingslöf, Nembl. Per. Begrofs d: 28 dito på Gylle kyrkiogård sunnan för kyrkian 9 dygn gammal.

Gylle födelsebok C:1 1713
D. 24 Julii föddes Lars Christens barn i Firlingslöf, Christnades e.d. kallat Kirstina. Fadd. ryttaren Nils Vallberg. Elsa Jöns Hans i Gislöf och Erland Hust (=hustru? dvs. Erland Olsson och hans hustru Karna Hansdotter) i Firlingslöf

Gylle födelsebok C:1 1714
D. 7 Decemb. föddes et drängbarn i Firlingslöf, fadren Lars Christensson, mod: [lucka], christnades d. 12 kallat Christen. Witnen Truls skräddare Ola Erlandsson ibid. Erland hustru (?) och Truls Lars ibid.

Gylle födelsebok C:1 1717
D. 20 Octob. föddes ett pigobarn i Firlinglöf, fadren Lars Christensson. Christnades e.d. kallat Mätta. Witnen Truls Larsson, Ola Erlandsson och Jöran Andersson i Firl-löf. Nils Skrädd. hustru i Gislöf och Karna Per Matz i Firlingslöf.

Gylle födelsebok C:1 1720
D. 5 Aug. föddes ett pigobarn i Firlingslöf, fadren Lars Chistens, modren Zidsa Larsdotter. Chistnades d. ... och kallat Walborg. Wittnen Oluf Erlandsson, Per Erlandsson, Nils Skrädd. hustru Karna i Gisslöf., Jöran And: hustru Elisabet, pigan till Oluf Erland Bengta.

Valborg kan vara döpt efter sin faster Valborg, d. 5.2.1720 i Kyrkoköpinge.

Olof Erlandsson, f. ca 1684, och Per Erlandsson f. 27.12.1691 var söner till Erland Olsson och Karna Hansdotter i Fjärdingslöv. Olof var gift med Karna Christensdotter f. 1687, d. 1740, när deras son Hans döptes i nov. 1717 var Lars Christensson i Fjärdingslöv fadder, likaså för sonen Jeppa 4.8.1720. Karna Christensdotter var dotter till Christen Larsson f. 1651, d. 12.5.1707 i Gylle och Agnes Jepsdotter, d. 2.3.1698 i Gylle, och var inte syster till 724 Lars Christensson (f. 1667).