Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Hans Johansson
Kirstina Månsdotter


Farmors mormors morfars farfar och farmor (376) 

Hans Johansson
Pårup, Torrlösa, nämnd 1740-1748
Wistofta, Torrlösa, nämnd 1751-1757
d. senast 1786 (1776?) då hustrun nämns som änka inhyses hos Måns
 
gift med
Kirstina Månsdotter
f. ca 1720
d. 8.2.1790 i Torrlösa
Barn
Johan, f. 12.1.1740 i Pårup, levde i Vittskövle 16, Torrlösa, gift första gången 23.11.1768 med Pernilla Olasdotter i Vittskövle, d. 27.6.1774, gift andra gången 3.6.1775 i Källs-Nöbbelöv med Sissa Pålsdotter "hon är ock i Torlösa S:n född".
Måns, f. 29.11.1742
Per, f. 31.12.1745, gift 21.5.1785 i Torrlösa med Bengta Nilsdotter
Isak, f. 5.10.1751 i Wistofta, Torrlösa
Ola, f. 18.1.1757 i Wistofta, Torrlösa, nämnd i Wistofta 4 1787,  gift 28.3.1781 i Vittskövle, Torrlösa med Lusse Pålsdotter f. ca 1760

Torrlösa dödbok C:2 1790
Februari d. 8, som var en Måndag afsomnade Hans Johans enka Kirstina Månsdot. uti Östra by af ålderdoms bräcklighet 69 år och blef begrafvenn Söndagen den 14 Feb.

Torrlösa katekismilängd 1744 Pårup 2
(hos Bengt Pärsson)
ihs. Hans Johans, hustrun

Trolle-Bonde, Trolleholm förr och nu, Lund 1905 (se även nedan)
Pårup n:r 2: 1717, 1743 Bengt Persson; 1754, 1759 Rasmus Jönsson
Wistofta n:r 4: 1754 Hans Jönsson och Hans Trullsson ["Jönsson" bör kollas! möjlig felstavning, kan vara "Johansson"]; 1759 Jöns Hansson; 1768 Bengt Larsson, Sven Åkesson; 1788 Ola Hansson och Sven Åkesson.
Gryttinge (gatuhus) n:r 14: 1759, 1768 Hans Jönsson [mycket vild idé]; 1754 Lars Andersson

Torrlösa mantal 1748 Pårup 2
(hos Jöns Rasmus?)
inh. Hans Johans, hustrun

Torrlösa mantal 1786 Östraby 11
Måns Hansson, hustrun, 1 barn, inh. mod. enkan Kiersti

Möjligen:
Mantal Torrlösa 1768 Wistofta 4
Bengt Larsson, inhyses enkan Kierstina, ett barn [Ola?]

Mantal Torrlösa 1776 Östraby 11
Måns Hansson, h, inh. Sven Olsson, h, och änkian Kerstina

Familjen har inte hittats i Mantal 1768? och 1771. 

Att alla barnen verkligen är bröder framgår av inbördes fadderskap:
Johans barn
30.9.1769 är Måns i Torrlösa vittne. 
17.8.1773 är Måns hustru gudmor och Per vittne
12.1.1782 är Måns testes
27.9.1784
.8.1787 är Måns testes

Pers barn
.8.1787 är Måns testes

Olas barn
7.10.1781 är Johan testes

Se även Måns Hanssons barn (Ola, Per och Johan är testes)

Vittnet Isak Johansson är säkert en bror till Hans. Han dog 13.10.1744 i Östraby 4, Torrlösa 44 år gammal. Varken Hans, Isak eller Truls finns med i Onsjö vigselregister.

Trolle-Bonde, Trolleholm förr och nu, Lund 1905
Östraby gatehus n:r 17: 1734 åbo Isak Johnsson [uppenbar felstavning] 1734, 1740 Isak Johansson; 1743 Per Elisson.

Torrlösa födelsebok C:2 1740
Januarius 12, en lördag blef husmannen Hans Johans och Kirstina Månsdotters lilla son Johan i Pårups hus född och döpt Dom. 2da post Epiph. buren af Maria Isak Johans i Östra by. Test bapt. Truls Johansson här(?) i Torrlösa, samt pigan Margareta Johansdotter i Östraby.

Torrlösa födelsebok C:2 1742
Nov 29 blef Hans Johans hustru i Pårup förlöst med en son, som blef till Christendomen buren av Anna Bengt Bennas ibdm Dom 2a  adv. och kallades Måns. Test. Bapt. Hans Jacobsson i ..., Isac Johansson i Östraby

Torrlösa födelsebok C:2 1745
D. 31 December om aftonen blef Hans Johans hustru Kirstina Månsdoter i Pårups hus förlöst med en son, som 13de dagen blef Christnad och kallades Pär. Hållen öfver dopet af Pernilla Bengt Pärs i Pårup. Test bapt. Hans Jacobs, Bengt Måns i ....

Torrlösa födelsebok C:2 1751
5 Octob: som war en lördag wid pass 12 om natten blef husmannen Hans Johanssons hustru Kirstina Månsdotter uti Wistofta förlöst med en liten son, som Dom: 20 post Trinit blef Christnad och Isak kallad. Hållen öfver dopet af Anders Pers hustru Kirstina uti Wistofta. Test: Bapt: Truls Johans uti Lyngstorp(?) och Hans Trulsson uti Wistofta.

Torrlösa födelsebok C:2 1757
18 Jan: som war en tisdag kl: wid pass 1 eft:m: blef husmannen Hans Johanssons hustru Kerstina Månsdotter uti Wistofta förlöst med en son som Christnades 3ie Sönd: efter 13de dagen och kallades Ola. Anders Anderssons hustru Giertru Eriksdotter i Wistofta hölt honom till dopet. Test: Bapt: Anders Pärsson och Anders Trulsson ibm.