Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Lars Månsson
Pernilla Andersdotter


Farmors mormors farfars morfar och mormor (370) 

(Uppgifter från Hans Håkansson; Kerstin Winqvist, DISBYT)

Lars Månsson  
åbo på Norra Reslöf No 26 i Reslöf
f. 1726 i Boosgården, Norrvidinge
d. 27.12.1788 i Reslöf
(far, mor)
 
gift 6.1.1750 i Norra Skrävlinge med
Pernilla Andersdotter
f. 29.5.1730 i Norra Skrävlinge
d. 7.1.1810 i Östra Karaby
(far, mor)
Barn
Måns, f. 8.9.1755, d. 1829 rusthållare i Gissleberga
Anna, f. 1753, till Reslöf
Pärnilla, f. 1758
Anders, f. 1759, d. 1759
Olu, f. 1760, d. 1761
Karna, f. 1762
Anders, f. 1763, d. 1763
Anders, f. 1764
Nilla, f. 1765, d. 1795 i Reslöf
Nils, f. 1768, d. 1768
Margareta, f. 17.12.1769 i Reslöf

Norra Skrävlinge vigselbok C:1 1750
Trettondedagen d. 6 Januarii efter ricktigt förra gången (?) lysning sammanvigda i Skräflinge Kyrka drängen Lars Månsson ifrå Gisleberga och piga Pernilla Andersdotter i Skräflinge

Reslöv dödbok C:3, Reslöfs socken 1789
Första Söndag efter Nyåret begrofs Lars Månsson af N. Reslöf född i Boosgården 1726 warit gift i 39 åhr med Pernilla Andersdotter haft 13 barn af hvilka nu son och 3 döttrar lefva Dödde 27 Dec: af Lungsot 62 åhr gl

Reslöv dödbok C:3, Reslöfs socken 1810
D 13 Jan: begrofs undantagsenkan Pernilla Lars Mons af Östra Karleby som i 56 åhrs tid warit här i Reslöfs församling och i 35 åhrs tid warit gift med Kronohemmans åboen Lars Monsson i Reslöf, som här dödde 1788, och sedan warit encka och nu i de sednaste 5 åhren wistats hos sin swärson Sven Andersson och Margretta Larsdotter i Östra Karleby, ... D. 7 Januari med döden afsomnade(?) men på sin sotsäng begärde bli begrafven i Reslöf hvarest hon varit gift och sin mäster tid uppehållit sig, och då dess man war i Reslöf begrafven åstundade hon hos honom få samma hviloställe för sin andelösa lekamen. Hon hade med Lars Monsson haft 13 barn av ... [vilka] nu allenast 3ne lefva efter sig ... rusthållaren Mons Larsson i Gissleberga, Anna Sörens i N. Reslöf, och Margretta gift med rusthållaren Sven Andersson i Östra Karleby. Hon dödde i sitt 80 ålders åhr.

Reslöv mantal 1768 Reslöv 27
Lars Månsson, h., 4 barn.

Reslöv mantal 1786 Reslöv 26
Lars Månsson, hustrun, dott. Karna, 1 barn

Östra Karaby husförhör AI:1 1809 Östra Karaby nr 9 
Sven Andersson [ålder] 48
hust. Margareta 39
son Lars 12
dot Anna 14
Karna 10
Nilla 5
Ihs Enk. Pernilla 78 [struken]

Reslöf födelsebok C:1 1753:17
Af Norra Reslöf Lars Månssons och Pernilla Andersdotters lilla dotter Anna. Född d. 24 Sept. döpt d. 30 dito Teste Mich. Susc. Elna Jöns Pärs i Skrävlinge. T. Pär(?) Måns i Lackalänga, Nils ...,, Ola Ols i Reslöf, Gunnel ... Ols, Änkian Marna Erlands ibidem, ...

Reslöf födelsebok C:1 1755
Septbr d. 8 Föddes i Reslöf Lars Måns och Pernilla Andersdotters son, som vid dopet blef kallat Måns. Susceptrix Kierstina Ola Ohls i Reslöf. Testes Jon Måns i Gisleberga, Pär Måns i Lackalänga, och ...

Reslöv födelsebok C:? 1769
Andra Juldagen döptes Lars Månssons och Pärnilla Andersdotters barn af Norra Reslöf Ne: MARGARETA. Född d 17 Decembr: Susceptrix: Boel Pär Lars af N. Reslöf Testes Mats Håkansson o Ola Olsson af N. Reslöf.