Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Anders Andersson
Sofia Sjönström


Farmors morfars far och mor (44)

Anders Andersson
åbo på Stanstorp no 2 o 3 i Bosjökloster
f. 1.3.1807 i Billinge
d. 24.6.1882 i Bosjökloster
(far, mor)
 
vigd 24.3.1839 i Bosjökloster med
Sofia Sjönström
f. 24.8.1817 i Bosjökloster
d. 19.4.1896 i Bosjökloster
(far, mor)
Barn
Matilda, f. 14.1.1840 i Höör
Rudolph, f. 16.12.1844 i Bosjökloster
Axel, f. 7.11.1846 i Bosjökloster, d. 30.1.1847 i Bosjökloster
Axel, f. 13.3.1850 i Bosjökloster
Justus, f. 7.3.1853 i Bosjökloster
Hilda, f. 16.8.1855 i Bosjökloster
Carl, f. 15.9.1858 i Bosjökloster
Gustaf, f. 15.9.1858 i Bosjökloster, d. 28.11.1858

Bosjökloster vigselbok C:6 1839
1a lysningsdag 13.1 Wigde 24/3 Drängen Anders Andersson och Pigan Sofia Sjönström båda i Stanstorp ålder 32/22 år. Consistorii skiljobref för Sofia af den 8 Augusti 1838 från Drängen Per Olsson i Norra Rörum och dess fader Fiskaren Sjönströms tillåtelse till äktenskapet

Bosjökloster H V:1 1819-60, bilagor till Lysnings och Vigselbok År 1839
"Sedan Höga Domkapitlet i Lund genom skiljobref den 8de Augusti 1838 upphäfvit den trolofning som egt rum mellan fästehjonen Drengen Per Olsson i Norra Rörum och Pigan Sofia Sjönström i Fulltofta så gå vi undertecknade i full borgen för lagligheten af det mellan nämnda Piga Sofia Sjönström i Stanstorp och Drengen Anders Andersson dersammastädes tilltänkta äktenskap som försäkras. Klinta den 11te Januari 1839. P Callerholm Mårten/M.O.S./Olsson"

Bosjökloster dödbok SCB-utdrag 1882
Juni 24, Anders Andersson, undantagsman i Stanstorp. Ålder 74 år, 11 mån, 23 dagar. Dödsorsak ålderdom.

Bosjökloster dödbok SCB-utdrag 1896
April 19. Sofia Schönström, fattighjon, Nyby No 1, född 1817 24/8, dödsorsak kräfta.

Höör husförhör AI:5 1835-1841 Maglasäte 11 Hus
Åbo Anders Andersson [född] Billinge 1807 1/3, [hitkom från (Bosjö)]Kloster 34, [Gift år 18]37
H. Sofia Lovisa Schönström, [född] Kloster 1817 24/8, d:o d:o [=hitkom från Bosjökloster med mannen]
dot. Elisabeth Mathilda [född] Maglasäte 1840 14/1

Bosjökloster husförhör AI:5 1841-1846 Stanstorp 2
Arrendator A. Andersson [född] 1807 1/3 Billinge
H. Sophia Lovisa Schönström, 1817 24/8 Fulltofta
dr Mathilda 1840 14/1 Hör
(kom från Hör 1843)
son Rudolf 1844 16/12 Bosjökloster

Bosjökloster husförhör AI:6 1846-1851 Stanstorp 2
Åbo Anders Andersson [född] 1807 1/3 Billinge
H. Sofia Lovisa Sjönström, 1817 24/8 Fulltofta
s. Rudolph 1844 16/12 BKloster
s. Axel 1846 7/11 ibm. död 30/1 1847
dr Mathilda 1840 14/1 Hör
s. Axel 1850 13/3 BKloster

Bosjökloster husförhör AI:7 1851-1855 Stanstorp 2
Åbo Anders Andersson [född] 1807 1/3 Billinge
H. Sofia Lovisa Sjönström, 1817 24/8 Fulltofta
s. Rudolph 1844 16/12 BKloster
s. Axel 1850 13/3 ibm
dr Mathilda 1840 14/1 Hör
s. Justus 1853 7/3 BCloster
dr. Hilda 1855 16/8 BCloster

Bosjökloster husförhör AI:8 1855-1861, pag 151 Stanstorp
Åbo Anders Andersson [född] 1807 1/3 Billinge
Hustrun Sofia Lov. Sjönström, 1817 24/8 Fulltofta
son Rudolph 1844 16/12 BCloster
Axel 1850 13/3 BCloster
Justus 1853 7/3 BCloster
Carl 1858 15/9 BCloster
Gustaf 1858 15/9 BCloster, död 1858

Bosjökloster husförhör AI:9 1861-1867, pag 255 Stanstorp
Anders Andersson hemmansbrukare [född] 1807 1/3 Billinge
Hustrun Sofia Lovisa Schönström, 1817 24/8 Fulltofta, krympling
son Rudolph 1844 16/12 BCloster
Axel 1850 13/3 BCloster
Justus 1853 7/3 BCloster, till Höör 24/12 1866
Carl 1858 15/9 BCloster

Bosjökloster husförhör AI:10 1867-1874, pag 249 Stanstorp
Åbo Anders Andersson [född] 1807 1/3 Billinge
Hustrun Sofia Schönström, 1817 24/8 Fulltofta,
son Rudolf 1844 16/12 BCloster, till Amerika 11/9 -68
Carl 1858 16/9 BCloster
Justus 1853 7/3 BCloster,
dotter Hilda 1855 16/8 BCloster, till Malmö 1878.

Bosjökloster husförhör AI:11 1875-1883, pag 250 Stanstorp
Åbo Anders Andersson [född] 1807 1/3 Billinge, död 24/6 82
Hustru Sofia Schönström, 1817 24/8 Fulltofta,
son Carl 1858 10/9 BCloster, till Husie 24/10 1875
Justus 1853 7/3 BCloster.

Bosjökloster husförhör AI:12 1883-1894, pag 171 Stanstorp
Åbo Justus Andersson [född] 1853 7/3 Bosjökloster
H. Maria Gustafsdotter 43 28/11 ibm.
d. Altea Sofia 75 1/10 ibm.
s. Ernst 77 10/6 ibm.
s. Karl Gustaf 80 1/1 ibm.
Enkan Sofia Schönström, 1817 24/8 Fulltofta, bortflyttad fol 181, 1891 27/10.

Bosjökloster husförhör AI:12 1883-1894, pag 181 Nyby, Fattighuset
Enkan Sofia Schönström, [född 18]17 24/8 Fulltofta.

Höör födelsebok C:1 1840
Den 14 Januari föddes och d. 19 ejusdem döptes hemmansägaren i No 11 Maglasätte Anders Anderssons och dess hustru Sophia Schönströms flickebarn. Nom: Mathilda. Susc. fiskaren Nils Schönströms hustru Benta Larsdotter vid Fulltofta. Testes Nils Månsson och Pehr Jönsson i Maglasäte. Moderns ålder 22 år.

Bosjökloster födelsebok C:6 1844
Rudolph. (Född) Dec: 16, (döpt) Dec: 22. Åboen Anders Andersson och Sophia Sjönström i Stanstorp. ... husm, Nils Perssons hustru Elna ... Barnaföderskans ålder 27.

Bosjökloster födelsebok C:6 1846
Axel. (Född) Nov: 7, (döpt) Nov: 15. Åboen Anders Andersson och Sophia Sjönström i Stanstorp. Gudm: pigan Helena Larsdr på Bosjökloster ... Carlsson och Ingrid Carlsson ...

Bosjökloster dödbok C:6 1847
(Död) 30/1, (begravd) 7/2. Axel, son af åboen Anders Andersson och Sophia Sjönström i Stanstorp. Kikhosta.

Bosjökloster födelsebok C:6 1850
Axel. (Född) Mars 13, (döpt) Mars 19. Åboen Anders Andersson och Sophia Sjönström i Stanstorp. Gudm: Mårten Bengtssons hustru Anna Olasdotter i Skogshuset. Faddrar densamme skogvaktaren Rasmus Svensson i Saxtorp och pigan Kerstin Bengtsdr i Stödhaf.

Bosjökloster födelsebok C:6 1853
Justus. (Född) Mars 7, (döpt) Mars 16. Åboen Anders Andersson och Sophia Sjönström i Stanstorp. Susc: hustrun Helena Gl..berg ... Test: drängarna Gustaf och Carl Sjönström i Häggenäs. Barnaföderskans ålder 35.

Bosjökloster födelsebok C:6 1855
Hilda. (Född) Aug: 16, (döpt) Aug: 26. Åboen Anders Andersson i Stanstorp samt hans hustru Sophia Sjönström. Susc: hustru Kersti Persdr i K..berga. Test: skogvakt: Larsson (?) från Bosjökloster samt husmannen Adolf Persson i K...berga.

Bosjökloster födelsebok C:6 1858
Carl och Gustaf tvillingar. (Född) Sept: 15, (döpt) Sept: 19. Åboen Anders Andersson i Stanstorp samt hans hustru Sophia Sjönström. Susc: pigan Mathilda Andersdr och hust: HAnna Johansdr. Test: skomak: Gustaf Sjönström från Höör och Johannes Andersson i Stanstorp.

Bosjökloster dödbok C:6 1858
(Död) 28/11, (begravd) 12/12. Gustaf, son till åboen Anders Andersson i Stanstorp. Barnsj.