Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z  Platser

Jacob Rasmussen
Anne Jacobsdotter


Farfars mormors farmors farfars morfars farmors morfar och mormor (19750)

Källor: Isberg, se nedan, Dag Bremberg

Jacob Rasmussen
rådman och klädeshandlare i Malmö
d. ca 1609 (1602?, jfr nedan)
 
gift med 
Anne Henriksdotter
d. 1618
(far, mor, se nedan)
Barn
Rasmus
Marine
Mette

Isberg,  Bidrag till Malmö stads historia IIa,  sid 184
Jacob Rasmussen var son af borgaren Rasmus Willumsen i Malmö och hans hustru Anne Henriksdotter (Hon var dotter af "mester" Henrik, "degn" i Lunds domkyrka, och lefde ännu 1599) År 1597, då han första gången omnämnes som rådman, var han derjemte klädeshandlare. När han afled är ej med säkerhet kändt, dock tyckes hans död hafva inträffat under året 1609.
Jacob Rasmussen var vid sin död gift med Anne Jacobsdotter - hennes föräldrar okända - och hade med henne tre barn, nemligen sonen Rasmus samt döttrarna Marine och Mette. 
Anne Jacobsdotter, som efter sin mans död satt kvar i orubbadt bo, afled 1618, och hölls skifte efter henne och hennes aflidne man d. 7 september samma år. Vid den tiden voro båda döttrarna gifta: Marine med rådmannen, senare borgmestaren Söfren Christensen och Mette med handlanden Otte Pedersen. - Sonen Rasmus var död d. 1 maj 1620.
Jacob Rasmussen egde och bebodde den stora gård, hvilken i den tiden upptog tomterna 344 och 345 eller östra delen af qvarteret 42: Residenset. Gården, som tillförne egts af Jacob Rasmussens fader och derefter af "Anne mester Hendriks" - den senares svärmoder -, synes Jacob Rasmusen hafva erhållit i arf efter henne. Gårdens norra del hörde under den katolska tiden till ett af altarna i S. Petri och omnämnes i altargodsens räkenskaper för året 1549 sålunda: "En gaard sönndenn adellgadenn, wppa thet venstre hiörnne wttj Anders Harcks strede oc Anders Wentwn nu haffuer, 10 marc".

Isbergs variant (felaktig)

Henrik degn,
  Lund (79002)
Anne
Rasmus Willumsen,
 Malmö, (39500)
Anne Henriksdotter,
d. efter 1599
Jacob Rasmussen,
klädeshandlare och rådman i Malmö, d. ca 1609 (19750)
Anne Jacobsdotter,
d. 1618

Dag Bremberg om Brockhoven:
Stavad "Mortensen". På latin "Buschovducensis".
Levde 1541 i Wittenberg, 
levde 1552 i Rostock, 
hovpräst hos Kristian III i Köpenhamn från 1552 till 1559, 
hovpräst hos hertig Magnus i Livland 1560.
Diakon och kanik vid Lunds domkyrka.
Föräldrar icke funna. Gravsten i Lunds domkyrka.
Källor: Isberg, A U: Malmö stads historia del I
Ekmans brev och anteckningar 1952 18/4, 1953 19/3.
Dag Bremberg, Nils Bremberg

Henrik von Brockhoven
Tyskland 1541-1552, Livland 1560, d. 1576 i Lund (39502)
Anna Axelsdotter,
gift 1560 i Lund
Jacob Rasmussen,
klädeshandlare och rådman i Malmö, d. 1602 (19750)
Anne Henriksdotter,
d. 1618 i Malmö
 
Dag Bremberg, chatsida på internet
Among my ancestors are Henrik Mortensen von Brockhoven (af Brockhoffen), who was in Wittenberg 1541, then in Rostock, then in Copenhagen as royal priest. Presumable born around 1515 in Hertogenbosch. Dead 1576 in Lund in Southern Sweden, at that time a part of Denmark. Married t Anna Axelsdotter. A daughter Anna born around 1550 in Malmö.
Henriks father was probably a brother of Nicolaus v Brouchoven. 

Ur register till S:t Petri inkomster för begravningar
Jacob Rasmussen
begr 1602 10/10, sf 146
hans /änka[???]/ Annes barn begr 1603 :33
hans änka Anne begr 1618 11/6 :74

Rasmus Willumsen (stämmer inte med Isberg t.v.)
hans dreng begr 1564 :89
hans fader begr 1574 :303
hans hustru Margarete begr 1581 :135
hans barn begr 1586 :85
han själv begr 1589 27/7 201 :sf 6

Bouppteckning, Malmö 1618:521, skall enlig registret nämna Jacob Rasmussens änka Anne