Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Hans Christensen
Birgitta Jacobsdotter Fectil


Farfars mormors farmors farfars morfars mormors far och mor (9878)

Hans Christensen
handelsman i Malmö, burskap 1.4.1611
d. 23.12.1624 i Malmö, se bild på bouppteckning 1625:620 
 
gift med
Birgitta Jacobsdotter Fectil
d. 8.9.1623 i Malmö
(far, mor)
Barn
Mette
Gertrud
Hilleborg
Anna

Ur register till S. Petri räkenskaper
9878 Hans Christensen 
hans barn begr 1622 18/10 259 
hans barn begr 1623 26/3 261 
hans hustru begr 1623 8/9 264
han själv begr 1624 23/12 330

Skifte 1625:620

Barnboken 1624:62
Gunstige gode borgmester och raad. Eftersom dett eder vill(?) witterligt är att Gud allermegtt haffuer ... min h: kaere hustru Birgitta Jacobsdatter nu salig ... Gud, och haffuer efterlatt sig fire döttre wid naffn Giertrud, Mette, Hilleborg och Anna Hansdaater. ...

A. U. Isberg, Bidrag till Malmö stads historia IIb, sid. 87
Birgitte blef gift med Hans Christensen, handlanden i Malmö sedan d. 1 april 1611. Med honom hade hon en dotter vid namn Mette, hvilken blef gift med den rike handlanden Peder Bondesen i Malmö. - Birgitte begrofs d. 8 september 1623.