Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Hans Hess
Kirsten Haversdotter


Farfars mormors farfars mormors mormors morfars far och mor (9852)

(Se Erik Hellerström, Frödings härstamning, Släkt och Hävd 1957:1 179-216)

Hans Hess
vävare i Malmö
 
gift med
Kirsten Haversdotter (Halffunsdatter)
begravd 9.8.1650 (linvävaren Hans Hess hustru Kirsten Haversdatter) S:t Petri räkenskaper
Barn
Andreas

Skifte, Malmö 1660:1193
Ao 1660, d: 20 Maij epter(?) Anders Hess Weber(?) ... og hans moder Kirsten Halfunsdaater, sallig Hans Hess ...

I Malmø Tingbøger 1579 förekommer Anders Hess i Helsingør, vars hustru Doritte är dotter till Hinrick Mogensen i Malmö och hans sal. hustru Karine.

Registret till S:t Petri räkenskaper
Anna Hess, änka?, nämnd 1563-65
Boild Hess, änka?, begr. 1582
Hans Hess, skomakare, nämnd 1546-1558, hustrun Gertrud begr 1558
Hans Hess d. ä., begr. 1629, hustru begr 1570 (snarare hustru till förre HH?), barn begr. 1625-1631
Hans Hess d. y. linvävare
Rasmus Hess, barn begr 1553-1564, hustru begr. 1558, hustru begr 1560
Rasmus Hansen Hess vävare, hustru begr 1611

Einar Bagers anteckningar i Malmö stadsarkiv
Hans Hesse, borgare i Malmö, gift med Gertrud. Ägde och bebodde gården nr 335 i kv 41 Gripen.
1542 28/7 Lunds domkyrkas lejebref till Hans Hesse på gården nr 335
1546 begrofs Gertrud sl. H:s son
1583 4/3 Marcus Hess, borgmästare i Köpenhamn säljer sin fädernegård nr 335.
Söner
Marcus Hess, borgmästare i Köpenhamn
Anders Hess, rådman i Helsingør, gift med dotter till Henrik Mogensen Rosenvinge (son till Mogens Jensen och Anne Pedersdotter) och hans hustru Birgitte Schult.