Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Hans Lorich
Anne Söffrensdotter


Farfars mormors farmors farfars morfars farfar och farmor (4936) Se Lorcks stamtavla

Källor: Andreas Lorck Schierning, Die Chronik der Familie Lorck, Neumünster 1949 s. 66, se nedan; Elgenstierna, Den introducerade adelns ättartaflor, V s.74-78 (Lorichs); Svenskt Biografisk Lexikon XXIV, s.115-122 (Lorichs); Maja Lundblad;

Hans Thomasson Lorich
handelsman i Malmö
d. 13.10.1635 i Malmö
(far, mor)
 
gift med
Anna Söffrensdotter
d. 1646 i Malmö
omgift med Jacob Clausen Willschiött, borgmästare i Malmö, d. 1667
(far, mor)
Barn
Maren, f. 1633 (?)
Baltzar, f. 9.6.1634
Karine,

Barnboken 1637:117 Salig Hans Lorkis 2 börns fäderne arffue
Anno 1637 den 6 Novembris paa Malmöes raadstue lod welforstandig mand Söffren Christensen borgemester læse den contract som hans daater Anna S: Hans Lorchis med hiders tuenne börn om deris fäderne arff.

... Söffren Christensen borgemester i Mallmöe, morfader och rätts ... for S: Hans Lorkis borger hersammasteds hans epterlefuande tuende börn, nemlig Baltzar och Karine Lorch .... 

(fler släktingar nämns..)

Barnboken 1646:154 (efter Anna Söffrensdotter)

Jørgen Stahnkes genealogiske hjemmeside
Nr. 1472 HANS THOMESEN LORCH f. ? - d. 13 okt 1635
Nr. 1473 ANNE SÖFRENSDOTTER f. ? - d. 19 nov 1644 i Malmø
Børn:
Baltzer, 1634 - se nr. 736
Karine,
Maren, f. 1633 i København
NOTER:
Hans var medlem af Ostindiska Kompanit og Kledebolaget i Malmø? Han var en formuende købmand, som ejede et hus, der siden blev residens for landshøvdingen. Anne giftede sig igen i 1636 med "handlare" Jacob Clausen Wilschiött, med hvem hun fik 5 børn.

Andreas Lorck Schierning, Die Chronik der Familie Lorck, Neumünster 1949 s. 66


September 2004