Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Povel Kockum
Lucia Jönsdotter


Farfars mormors farfars farfars far och mor (608)

Povel Henningsen Kockom
fällberedaregesäll hos fadern i Kristianstad 1709-1710
fällberedaremästare i Helsingborg 1711-1747
fällberedareålderman i Helsingborg, 
ägde Långvinkeln no. 75 i Helsingborg
döpt 6.10.1682 i Kristianstad
d. .12.1747 i Helsingborg
(far, mor)
 
gift 18.6.1711 i Helsingborg med
Lucia Jönsdotter
f. ca 1687 i Helsingborg
d. 5.6.1734 i Helsingborg sfs
(far, mor)
Barn
Ingrid, döpt 23.3.1712, d. 7.2.1791.
Henning, döpt 28.11.1714, d. 1753.
Gunnela, f. 12.5.1717.
Lars, döpt 20.12.1719, d. 23.5.1790.
Elisabeth, döpt 27.4.1722.

Helsingborgs sfs dödbok F:1 1734
D: 5 Junij begrofs fällberedaren mest: Påhl Kockums hust: uti gl: kyrkiogården.

Helsingborgs sfs dödbok F:1 1747
Decemb: D: 30 begrofs Påhl Kockum af hr probsten uti stora kyrkiogården.

(Källor: Malmö Fornminnesförenings Minnesskrift 1909-1919; Svenska män och kvinnor, del 4, 1948, s.314-316; Svenskt biografiskt lexikon, band 21, 1975, s. 456-464; Helsingborgs historia VI:1, sid. 207)

Helsingborgs sfs födelsebok C:2 1712
D: 23 Martij blef fällberedare mäster Påhl Henningsson Kockums dotter Ingrid döpt af hr ...berg. Skomakaren Samuel Hofs hustru bar henne. Jöns Larsson skomakares [morfar] hustru gick hoos. Faddrar handelsmannen Otto Engellouw, skräddaren Andreas Roos, jungfru Maria Ståhle.

Helsingborgs sfs födelsebok C:2 1714
D: 28 Novb: döptes fällberedare mäster Pål Kockums lilla son Henning af hr probsten. Handelsmannen Otto Engellouws hustru bar honom och b... mäster Påhl Eng... hustru gick hoos. Faddrar ... Oluf Kyhlbom, skomakaren ... ...

Helsingborgs sfs födelsebok C:2 1717
D: 12 Maij döptes Pofvel Kåckums ... dotter Gunnilla från ... ...

Helsingborgs sfs födelsebok C:2 1720
D: 20 [December] döptes fällberedare mäster Påhl Kockums lilla son Lars af hr probsten. Skräddaren mäster Hans Hendrik Roses hustru bar honom och skomakare mäster Lars Jönssons [halvmorbror]  hustru gick hoos. Faddrar skomakare mäster Jöns Larsson, collegium scola ... ...

Helsingborgs sfs födelsebok C:2 1724
D: 24 Aprilis döptes fällberedare mest: Paul Kockums lilla dotter Lisabeth ... ...