Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Håkan Svensson
Merreda Jeppsdotter


Farfars farmors farfars farmors mormors far och mor (2190)

Håkan Svensson
Almaröd, Skivarp
f. ca 1639
d. 1707 i Almaröd
 
gift ca 1664 första gången med
Merreda (Jeppsdotter?)
f ca 1639
d. ca 1703 i Almaröd, Skivarp
Barn (se nedan)
Mätta, f. ca 1668
Margareta f. ca 1682
Nils, ("Håkans äldste son") till Ö. Vemmenhög (Frenning sid 100)
Ola
Karna

Skivarp katekismilängd 1683 Almaröd
Håcken Swänds
son Nils, son Ola, dåtter Mätta.

Skivarp katekismilängd 1685 Almaröd
Håkan Swänsson, hustrun.

Skivarp katekismilängd 1687 Almaröd
Håckan Swändsson, hustrun
sohn Nils, dito Oluf,
dotter Metta, dito Karna, dito Margreta.

Skivarp katekismilängd 1695 Almaröd
Håckan Swensson
döttrar Karna, Margaretta

Skivarp katekismilängd 1699 Almaröd 7
Håckan Swensson, hustrun Märetta
son Olof Håckans
dotter Margretta Håckansdr.

Skivarp mantal 1702 , Almaröd 7
Hågan Svensson, 
h, 
son Oluf, 
dotter Margreta

Helmer Frenning: Anna och Magnus Frennings sydskånska anor. Släkt och Hävd 1972 sid  57
Håkan Svensson, f. ca 1639, d. 1707 i Almaröd, Skivarps sn (domb. 15/10 s. å.). Bodde i Almaröd troligen redan ca 1664 när han gifte sig och i varje fall 1675. Enligt Vemmenhögs tingsbok skulle han 6/9 detta år ha fungerat som stockeman i rätten men i sitt ställe sänt sänt Olle Svensson i Almaröd (troligen en yngre bror). Från 1681, när veckodagsbönder först börjar anges i mantalslängderna, var han åbo på 1/1 veckodagshemman till Dybeck, sedan betecknat nr 7 i Almaröd. - Gift 1) senast ca 1664 m. Merreda [nedan]; 2) 1704 18/4 i Skivarp (domb. 1707 15/10) . Karin Hansdotter, f. ca 1683 i Skivarp, d. barnlös 1756 25/6 därstädes, dotter till åbon Hans Larsson och Boel Larsdotter. Omgift med nämndemannen Anders Persson, rusthållare på Skivarp nr 18.

Merreda (Jeppsdotter?), f. ca 1639, d. ca 1703 i Almaröd, Skivarp. 2 söner och 3 döttrar är kända, av vilka Metta, f. ca 1668 är ff ff ff mm m, och Margareta, f. ca 1682 är ff ff fm fm.