Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Truls Andersson
Elna Andersdotter


Farfars farfars morfars mormors far och mor (534)

(Källor: se Peter Larsson och Birte Boström, nedan)

Truls Andersson
möllare i Rödmölla, Svenstorp ca 1690
åbo på Skurup 14 1692
rusthållare på Örsjö 21 1697, nämndeman
f. ca 1665 (i Svenstorp eller Hassle-Bösarp)
d. 1737 i Örsjö
(far, mor)
 
gift första gången 1692-3 i Skurup med
Hanna Hansdotter
f. 8.7.1673 i Hylteberga, Skurup
d. .6.1703 i Örsjö
 
gift andra gången med
Kristina
 
gift tredje gången med
Elna Andersdotter
Jordegumma, se t.ex. födelseboken 3.1.1741 och 23.8.1742
f. ca 1694
d. 2.11.1761 i Örsjö
Barn i första äktenskapet
Anna, f. 14.9.1693 i Skurup
Estred, f. 14.9.1695 i Skurup  
Mätta, f. 29.6.1696 i Skurup 
Elna, f. 7.6.1699 i Örsjö, d. 7.7.1751 i Katslösa (Varmlösa 2). 
Bereta
Anders, f. ca 1703 i Örsjö, d. 1742 i Örsjö
 
Barn i andra äktenskapet
Bengta, f. ca 1711, d. 1741 i Örsjö
 
Barn i tredje äktenskapet
Anders, f. ca 1718, d. 1788 i Örsjö
Hanna, f. 1721 i Örsjö, d. 1787 i Sjörup (N.Vallösa).
Nils, f. i Örsjö, d. 1773 i Solberga

Villie dödbok C:3 1761
D 26 Nov dog af håll och stygn enkan Ellna Truls Anders i Örsjö 67 åhr gammal och begrofs d. 11 December.

Örsjö mantalslängd 1700, Örsjö 21
Truls Andersson, h. Hanna

Örsjö mantalslängd 1709, Örsjö 21
Truls Andersson, h.

Örsjö mantalslängd 1710, Örsjö 21
Truls Andersson, h.

Örsjö mantalslängd 1725, Örsjö 21
Truls Andersson, h.

Örsjö katekismilängd 1742, Örsjö 21
änkian Elna sahl: Trulls Anders; sohn Anders, Nils, dott: Hanna

Örsjö katekismilängd 1745, Örsjö 21
änkian Elna sahl: Trulls Anders; söhner Anders, Nils, dott: Hanna

Skurup C:2 födelsebok 1693
Dominica 14 post Trinitatis hafde Truls Anderssons och Johanna Hansdotter lilla(?) dotter till dopet som blef kallat Anna, och war född torsdag d. 14 September om aftonen klåckan 9. Jordagumman Karin Tröls Westasson bar hinne och så till dopet. Faddrarna woro efterföljande 1. Lars Nilsson i Solberga, 2. Bengt Persson i Persemölla, 3. Nils Persson i Skurup, 4. Nils Jonsson, Hans Nilses dräng i Hylteberga, 5. Tröls Westasson i Sandåker, 6. Karin Olluff Trölssons, 7. Ella Mogens Hanssons i Skurup.

Elna var susceptrix till Ola Anderssons barn i Kadesjö, och antagligen syster till Ola.

Peter Larsson
Truls Andersson. Nämndeman, Rusthållare, Åbo, Mjölnare. Född c:a 1665. Död 1734-1739 å Örsjö 21. Truls Andersson förekommer i Helmer Frennings forskning, från vilken merparten av nedanstående information härrör (se äv. sidan 105 i Frennings släktredovisning i Släkt & Hävd 1972:1-3). Cirka 1690 blev Truls Andersson möllare i Rödmölla, Svenstorps socken, där han 1687 står skriven som boende hos föräldrarna men 1691 som egen möllare. Senast våren 1692 blev han blev han åbo på Skurup nummer 14 (1/1 mt. frälse till Svaneholm) och 1697 blev han så rusthållare på Örsjö nummer 21. 1699-1700 nämns han som tillförordnad nämndeman i Vemmenhögs häradsrätt, den 3:e oktober 1710 blev han ordinarie nämndeman. Truls Andersson förekommer flitigt i tingsrättens (Vemmenhögs häradsrätt) domböcker, bl.a. på nedanstående datum: 27/3 1699 Utses han till tillförordnad nämndeman; 19/6 1700 Avträder han förtroendeuppdraget som tf. nämndeman; 7/2 1716 instämmer han förmyndarna för sina barn av första giftet, bonden Sven Tuvesson i Sandåkra, Måns Hansson i Skurup och Måns Olufsson i Slimminge. Sven var barnens morbror och de båda andra var gifta med barnens mostrar. Sven var nu änkling för andra gången och förmyndarna fick överta egendomen för sonen Anders. och döttrarna Bereta och Elna, medan fadern själv kvarstod som förmyndare för dottern Estred; 7/6 1716 intygade en gammal Skurupsbo att församlingen varit van att ge ett lamm och en gås per hemman till kyrkoherden etc.; 31/5 1720 uppges att Truls Anderssons systerdotter heter Elin Larsdotter och är gift med Hans Håkansson i Solberga; 20/6 1721 krävs han av Sven Tuvessons änka, Kerstina Persdotter i Hassle Bösarp, på fyra års ränta på det barnagods som Sven haft hand om; 20/10 1725 uppges att en systerdotter till honom är gift med Nils Persson i Örsjö; 19/11 1728 nämns T. A. som morbror till Nils Olofssons hustru i Torsjö. 16/11 1730 uppges T. A. var frånvarande från tinget på grund av sjukdom. 20/6 1732 förordnades T. A. att detta år bevista lagmanstinget i Lund "såsom detta härad tillkommer nu att försända en nämndeman till bisittare". 25/1 1734 förordnades Anders Nilsson i Örsjö, av sin svärfar nämndemannen T. A., till förmyndare för sina svägerskor, T.A:s döttrar. Detta sedan de föregående förmyndarna, Knut Ipsson och Nils Olsson i Torsjö, måst lämna ifrån sig uppdraget på grund av ålderdom.

Nu är det inte bara inom tingsrätten som Truls Andersson figurerar med tämligen täta mellanrum. Också i Helmer Frennings målsregister över Göta Hovrätts domböcker (registret återfinnes på Landsarkivet i Lund) finner vi honom, bl.a. på följande datum: 3/10 1710, 7/2 1716, 31/5 1720, 20/6 1721, 20/10 1725 och den 19/11 1728.

 

Gunnar i Anbytarforum Katslösa 9.11.2004, Försök att spåra Elna Andersdotter (modifierat och uppdaterat)

Jag har försökt sätta mig in i vad som skrivs om nämndemannen Jöns Jönsson i Folkestorp och hans släkt, men det råder verkligen ett "genealogimentalt kaos" - som Peter så träffande fick till det under Bjäresjö - med uppgifter spridda i så många Ljunits- och Herrestadssocknar.

Om jag försöker sammanfatta en liten spillra av all information som finns, utgående från mitt intresse att försöka finna anorna till Elna Andersdotter (f. ca 1694, d. 1761 i Örsjö) hustru till Truls Andersson (f. ca 1665, d. 1737 i Örsjö), så vill jag ta fasta på uppgifterna: 
- Jöns Jönsson i Folkestorp var nästkusin med Truls och Elnas söner Anders och Nils Trulsson
- Jöns Jönsson var nästkusin med Anders Jönsson i Örsjö 
- Jöns Jönsson var nästkusin med Ola Persson i Rynge

I generation 1 över dessa probander finns alltså kusiner (ana 2 och 3 enligt gängse numrering), och i generation 2 (ana 4-7) finns syskonpar, och i generation 3 (ana 8-15) finns det gemensamma föräldraparet. Jag menar förstås inte att alla de uppräknade nästkusinerna härstammar från samma par i generation 3, vi får titta på varje "nästkusinskap" för sig. Även om vi inte kommer ända till generation 3, så måste vi kunna finna något gemensamt patronymikon i generation 2 (ana 4-7).

Första familjen (Magnus Påhlsson 3.11.2004, Bjäresjö, Mörkfors, 4.11.2004, Bjäresjö) 
A1 Jöns Jönsson, f. 1715, d. 1751 i Folkestorp, Hedeskoga 
A2 Jöns Nilsson, f. ca 1680, d. 1744 på Stora Tvären 2, Bjäresjö, gift 1709 i Bjäresjö
A3 Agda Håkansdotter, f. 1692, d. 1752 
A4 Nils Mårtensson, d. ca 1691 i Stora Herrestad 2 (M. Påhlsson)
A5 Karna Jönsdotter, f. ca 1653 i Hedeskoga (M. Påhlsson)
A6 Håkan Sörensson, f. ca 1670, lever 1734, Stora Tvären 5, Bjäresjö
A7 Kirstina Tuesdotter, f. 1659, d. 1733
A8 "Mårten"
A9 ?
A10 Jens Ingvarsson, Hedeskoga, d. efter 1684 (M. Påhlsson)
A11 Elin, d. efter 1697
A12 Sören Larsson f. ca 1644 i Bjäresjö
A13 Anna f. ca 1648
A14 Tue Jönsson, d. 1701-1705 i Stora Tvären, Bjäresjö
A15 Bengta

Andra familjen (Birte Boström, flerstädes) 
B1 Anders Trulsson, f. ca 1718, d. 1788 i Örsjö 
B2 Truls Andersson, f. ca 1665, d. 1737 i Örsjö 
B3 Elna Andersdotter, f. ca 1694, d. 1761 i Örsjö 
B4 Anders Trulsson, f. 1625 (Skurup?), d. 1696 i Skurup 
B5 Anna Trulsdotter, f. ca 1623 (Skurup?), d. 1692 i Skurup 
B6 ? "Anders", f. senast 1670
B7 ?

Tredje familjen (Peter Larsson, 6.4.2003 Hedeskoga, 4.4.2003 Sjörup) 
C1 Anders Jönsson i Örsjö 
C2 Jöns Andersson f. 1685 i Rynge, Sjörup, d. 1773 i Rynge, Sjörup 
C3 Töre Persdotter, f. 1699 i Örsjö 7, d. 1760 i Sjörup 
C4 Anders Månsson, d. 1711 i Rynge, Sjörup 
C5 Kerstin Jönsdotter, f. ca 1657 i Hedeskoga, d. 1730 i Rynge, Sjörup 
C6 Per Larsson, Örsjö 7, f. ca 1655 i Örsjö, d. 1727 i Örsjö
C7 Mätta Bengtsdotter, f. ca 1665 i Snårestad, gift 29.9.1693 i Snårestad, d. 1716 i Örsjö
C10 Jens Ingvarsson, Hedeskoga, d. efter 1684 (B. Boström 12.4.2003, Bromma, M. Påhlsson mail)
C11 Elin, d. efter 1697
C12 Lars Nilsson, f. ca 1615, d. ca 1695 i Örsjö (M Påhlsson, 9.11.2004 Katslösa)
C13 Kerstin Persdotter, f. ca 1620, d. ca 1690 i Örsjö
C14 Bengt Månsson i Snårestad, f. ca 1625, d. ca 1709
C15 Bengta Jönsdotter i Snårestad, f. ca 1620, d. 1676

Fjärde familjen (Peter Larsson, 4.4.2003 Sjörup) 
D1 Ola Persson, f. 1709 i Rynge, Sjörup, d. 1784 i Skivarp 
D2 Per Andersson, f. ca 1679 i Rynge, Sjörup, d. 1735 i Rynge 1, Sjörup 
D3 Agnes Andersdotter, f. 1672?, i Kadesjö, Katslösa, d. 1756 i Rynge, Sjörup 
D4 Anders Månsson, d. 1711 i Rynge, Sjörup 
D5 Kerstin Jönsdotter, f. ca 1657 i Hedeskoga, d. 1730 i Rynge, Sjörup 
D6 Anders Mårtensson, från St Köpinge, d. ca 1720 i Kadesjö, Katslösa 
D7 Bengta Gabrielsdotter, d. 1729 i Kadesjö, Katslösa
D10 Jens Ingvarsson, Hedeskoga, d. efter 1684 (B. Boström 12.4.2003, Bromma, M. Påhlsson mail)
D11 Elin, d. efter 1697
D14 Gabriel Nilsson, Örsjö, f. ca 1600, d. före 1683 i Örsjö
D15 Anna Olsdotter, f. före 1617, d. i Örsjö 

C1 Anders Jönsson och D1 Ola Persson var inbördes kusiner, med gemensam farfar och farmor, och det är väl rimligt att anta att det är via någon av dessa som nästkusinskapet med A1 Jöns Jönsson är kopplat. (Eller tänker jag fel här?).

Dessutom måste det finnas ett gemensamt patronymikon i A4-A7 och B4-B7. A4 eller A5 är antingen "Jöns" eller "Måns", så i och för sig finns det plats för en far Nils Trulsson eller mor NN Trulsdotter (från Skurup?) till A2 Jöns Nilsson, alternativt att B3 Elna Andersdotters föräldrar var av märket "Sören" eller "Tue".

(Resonemanget förutsätter att "nästsyskonbarn" inte är halv-nästsyskonbarn)

 

A10-A11 (M. Påhlsson webbsida, e-mail):
Jöns Ingvarsson, d. 1684, Hedeskoga 13, Hedeskoga
hustru Elin, f. 1630, d. 1697
Barn:
A5 Karna, 1653-1721
C5, D5 Kirstina, 1657-1730
Ingvar, 1659-1742
Mårten Hedenskog, 1660-1712
Lars Hedenskog, 1663-1755
Mätta, 1670?-28.7.1713 (50 år), gift med Olof Persson i Hedeskoga, eller gift med Lars Persson från Tolånga och då död ca 1713 i Eggelstad, Tolånga
Per

A12-A13
Sören Larsson, f. ca 1644, Stora Tvären 1684, S(an)dhuset 1, Bjäresjö
Hustru Anna, f ca 1648
Barn:
A6 Håkan, f ca 1670 
Anna, f ca 1675 - okänt öde
Sören, f ca 1680 
Lars, f ca 1692 d 1707 i Stora Tvären Bjäresjö (f 1697 enl Familysearch) 
Marna, f 1693 d 1694 
dödfödd 1696 
Olof, f. 1699 (Familysearch)

A14-A15 (M. Påhlsson webbsida, e-mail 21.11.2005):
Thue Jönsson, bosatt i Stora Tvären 6, Bjäresjö 1691, levde 1701, sahl 1705
Hustru Bengta
Barn:
A7 Christina (1659-1733)
Anna, f. 1668, gift med Per Jönsson i Bjäresjö
Boel, f. 13.7.1683, d. 16.7.1696 i Bjäresjö
Elena, möjligen gift 24.2.1715 med Anders Christensson
Inger,
trolig dotter (fadder till Håkan Sörens barn)
Karna,
hemma 1683 kkl, gift 19.4.1693 med Anders Mattisson
Sissa, d. 1725 i Gundralöv, Bjäresjö, gift 14.1.1706 med Anders Trulsson i Gundralöv i hans andra äktenskap.
Johanna, bodde hemma 1697 mtl., gift 15.3.1701 med Jöns Svensson från Sövde
Alla barnen (utom Inger? kolla när hon är fadder, efter 1694?) för unga för att vara tänkbara anor till B3 Elna Andersdotter

I de kända familjerna finns ingen Anders, tänkbar far till B3 Elna Andersdotter, f. ca 1694. Anders kommer antingen från A8-A9, eller som make till någon av döttrarna ovan.

Birte Boström, Anbytarforum, tisdag den 20 april 2004 kl. 17.12:
Vemmenhögs Häradsrätt. bouppteckning d. 3 aug. 1773 efter avlidna Nämndemannen och Åbon på Domkyrkohemmanet nr 3 Solberga Nils Trulsson, som efterlämnat Änkan Boel Mårtensdotter utan barn.
Sidoarvingar:
Den avlidnes helbroder Rusthållaren Anders Trulsson i Örsjö. Helsystern Hanna Trulsdotter g.m. Christen Larsson i Vallösa.
Halvbroderbarnen, Husman Per Andersson i Nötesjö och drängen Truls Andersson i Lemmeströ.
Halvsysterbarnen, Åbon Anders Rasmusson i Solberga, Rusthållaren Anders Börjesson och Truls Börjesson i Varmlösa. samt Husmannen Hans Olsson i Örsjö.
Halvsysterbarnen, Husman Nils Rasmusson i Hassle Bösarp, Frälsebonden Hans Rasmusson i Norra Vallösa, Änkorna Pernilla och Hanna i Snårestad, Hustru Tyre g.m. Rusthållaren Anders Larsson i Hassle Bösarp, Hustru Karna g.m. Inhysesmannen Per Trulsson, dito Anna g.m. Smeden Petter Larsson, dito avlidna Hustru Mettas barn, omyndiga flickan Kerstina, vars fader är frälsebonde uti Varmlösa, Hustru Metta g.m. Husmannen Jeppe Nilsson i Steglarp, samt drängen Hans Larsson i Lindby.

Bland dessa halvsysterbarn, som synes vara uppräknade i oordning, finns Elna Trulsdotters barn med Börje Nilsson, först i S. Villie sedan på Varmlösa nr 2. Jag har identifierat Rusthållaren Anders Börjesson och Truls Börjesson i Varmlösa, Anna g.m. Smeden Petter Larsson och förmodligen Karna g.m. inysesman Per Trulsson, men inte undersökt de övriga. Jag vet alltså inte vilken halvsyster som är moder till Töre g. m. Anders Larsson i Hassle Bösarp. Kanske Peter kan ha uppgifter i sin databas om henne eller någon av de övriga arvingarna ?

Nils Trulsson i Solberga nämns också som bror till Anders Trulsson på nr. 21 Örsjö i en bouppteckning 1757 efter dennes hustru Mätta Mårtensdotter. Hon efterlämnade som sagt Änklingen, Rusthållaren Anders Trulsson på nr 21 Örsjö och barnen Kerstina, 6 1/2 år, Estred, 5 år, och Boel, 1 1/2 år gammal.
På barnens vägnar var närvarande Mätta Mårtensdotters bröder och svågrar, Boställsåbon Ola Mårtensson i Steglarp, hästhemmansåbon lars Mårtensson i Torsjö, samt systern Gertruds make.
I bouppteckningen framkommer följande uppgifter.
1) Änklingen Anders Trulsson är tillika med Anders Jönsson, Tue Pålsson, båda i Örsjö, och Nils Trulsson i Solberga, förmyndare för Jöns Jönsson i Folkestorp barn.
2) Anders Trulsson utbetalar nu till sina syskon, Nils Trulsson i Solberga och Hanna Trulsdotter g.m. Christen Larsson i N.Vallösa, 16 dlr smt. för rustningen av nr 21 Örsjö. Likaledes för sju styvbarn Änkans, eller deras halvsyskonerätt, 68 dlr smt.
Meed Änkan avses Anders Trulssons moder Elna Andersdotter, som var Nämndeman Truls Anderssons tredje hustru.

Nils Trulsson i Solberga och Anders Trulsson på nr 21 Örsjö är barn till Nämndeman Truls Andersson och dennes tredje hustru Elna Andersdotter. Elna Trulsdotter, g.m. Börje Nilsson, är dotter till Nm. Truls Andersson och dennes första hustru Johanna/Hanna Hansdotter.

I Vemmenhögs Häradsrätt 1737 d.14 juni uppvisar Änkan Hustru Elna Andersdotter i Örsjö det testamente som hennes nyligen avlidna man Nämndeman Truls Andersson till henne lämnat, där han skänker henne all den rätt han uti nr 21 äger.

I Häradsrätten 1738 d. 21 mars begär Salig Nämndeman Truls Anderssons son Anders att få besittningsrätten till kronorusthållshemmanet nr 21 Örsjö efter sin styvmors död, emedan Anders Trulsson är son av faderns första hustru.

Nämndeman Truls Andersson har således två söner som båda heter Anders Trulsson och bor i Örsjö.
Den ene omnämns som helbror till Nils Trulsson i Solberga 1773. Likaså utlöste Anders Trulsson 1757 sina syskon Nils Trulsson och Hanna Trulsdotter från rustningen på nr 21 och Änkans sju styvbarn, d.v.s. halvsyskonen. Bland dessa halvsyskon finns Anders Trulsson som 1738 nämner änkan för styvmor och att han är son till faderns första hustru.

Anders Trulsson den äldre i Örsjö var född ca 1703 enligt dödsnotisen 1742, se S. Villie C:2. han brukade nr 20 Örsjö och är känd därstädes i Mantalslängder från 1724.
Av intresse kan nog vara uppgiften i Vemmenhögs Häradsrätt d. 2 maj 1743 där Rusthållaren Anders Nilsson har instämt avlidna Anders Trulssons efterträdare i äktenskapet, Lars Persson i Örsjö, gällande barnagods som Anders Trulsson innehaft för avlidna Lars Bengtssons i Havgård barn.

Anders Trulsson den yngre var född ca 1718 enligt dödsnotisen 1788. Han övertog nr 21 Örsjö.

I Vemmenhögs Häradsrätt 1716 d. 7 febr. har Nämndeman Truls Andersson i Örsjö instämt Bonden Sven Tuvesson i Sandåkra, Måns Hansson i Skurup och Måns Olofsson i Slimminge, som är närmsta arvingar till hans barn i första giftet, för att de ej som förmyndare vill emottaga barnagodset.
Det framgår att Truls Andersson nu är änkling för andra gången och har andra barnakullen. Sven Tuvesson är barnens morbroder och Måns Hansson samt Måns Olofsson är deras mostermän. De hade år 1703 påtagit sig förmyndarskap och emottager nu sonen Anders Trulssons och döttrarna Beretas och Elnas mödernearv, medan fadern själv behåller dottern Estreds arv hos sig.

Nämndeman Truls Andersson är känd på Örsjö nr 21 första gången i Matalslängden 1699. Hustrun nämns heta Hanna. Enligt Mantalslängderna nämns dottern Elna år 1721 -1724, sonen Anders (den yngre) från 1724.
Enligt Örsjö Katekismilängder så skrivs på nr 21 år 1701, Truls Andersson, hustrun Hanna Hansdotter.
År 1711 heter hustrun Kirsti och en dotter Anna upptas. År 1712 namnges hustrun Kirstina och döttrarna Anna och Mätta nämns.
År 1716 nämns ingen hustru, endast barnen Estred, Anders och Elna Trulsdotter.

Nämndeman Truls Andersson dog 1737. Han upptas i nämndemannalistan d. 23 febr. och nämns vara avliden d. 14 juni sedan sista ting.

I Örsjö Katekismilängder 1742 till 1745 skrivs på nr.21 Örsjö, änkan Elna Sal. Truls Anders, sönerna Anders och Nils, samt dottern Hanna.

Nämndeman Truls Anderssons barn i första giftet med Hanna/Johanna Hansdotter är enligt uppgiften år 1716, Anders, Bereta, Elna och Estred. Säkerligen också döttrarna Anna och Mätta som nämns i Katekismilängderna 1711 och 1712. Dessa båda döttrar kan antingen vara avlidna eller gifta före 1716.
Uppgiften om att barnens morbroder är Sven Tuvesson i Sandåkra, Skurup socken och mostrarna, den ene gift med Måns Hansson i Skurup leder oss till Skurup. (Hanna/Johanna Hansdotter är halvsyster till Sven Tuvesson och dennes systrar)

I Skurup C:2 finner vi Truls Anderssons i Skurup och Johanna Hansdotters tre första barn döpta, Anna f. 1693, Estred f. 1695 och Metta f. 1696.
Dopvittne av intresse är Elin Måns Hanssons hustru i Skurup, Hans Nilssons drängar i Hylteberga, Truls Westesson i Sandåkra, Bengt Persson i Persemölla, m.fl.

År 1698 är Truls Andersson i Örsjö dopvittne på Tyke Westessons i Sandåkra dotter Elnas dop.
Ingen Truls Andersson finns i Skurup enligt Mantalslängden 1699.

Dottern Elna är född ca 1699 enligt dödsnotisen 1751, troligtvis i Örsjö. Sonen Anders var född ca 1703 i Örsjö. Dottern Bereta har jag däremot ingen åldersuppgift på.

Det finns således 6 barn i första giftet. Barn skall finnas i andra giftet enl. uppgiften 1716. Likaså nämndes 7 styvbarn till änkan 1757. Nu kan förstås barn ha avlidit från det första äktenskapet och barn i det andra äktenskapet innefattas i dessa 7 styvbarn.

Det enda barn jag funnit som eventuellt kan höra hemma i detta andra äktenskap är troligen pigan Bengta Trulsdotter. Hon dog i Örsjö 1741 och skall enl. dödsnotisen vara född ca 1711. En piga Bengta Trulsdotter förekommer också som dopvittne hos Elna Trulsdotter och Börje Nilsson i Varmlösa.

Nm. Truls Anderssons barn med tredje hustrun Elna Andersdotter är Anders f. ca. 1718, Nils och Hanna. Upptäckte att jag inte har Elna Andersdotters dödsnotis ( konstigt att jag inte antecknat den). Du har möjligtvis inte den Peter?

I en tvist om förmyndarskap för avlidna nämndeman Jöns Jönsson i Folkestorp barn, nämns i Herrestad häradsrätt (ren. domb.) 1753 d. 21 nov., nr 7, Nils Trulsson i Solberga och Anders Trulsson i Örsjö som nästsyskonebarn till Jöns Jönsson. Jag skulle tro att släktskapet finns på deras moders Elna Andersdotters sida. Kan hon vara dotter till Anders Månsson i Rynge?

Åter till Skurup.

Det är högst troligt att Truls Andersson och Johanna/Hanna Hansdotter i Örsjö är identiska med paret i Skurup som får barn 1693 - 1696 och ej finns kvar här 1699.

I Skurup Kommunionlängder år 1692 nämns i Skurup Anders Trulsson och hans son Truls. Samma år Apostel Andreas dag, communicate, Anders Trulsson, Truls Andersson, Hans Nilsson i Hylteberga, hustrun Mereta, dotter Johanna och drängen Nils Jönsson - 6 pers. (som tog nattvarden gemensamt). 1693 antecknas gemensamt ha tagit nattvarden, Truls Andersson, hustrun Johanna Hansdotter, dr. Albrecht Jörgensson, pigan Bengta Christensdotter och gårdmannen Anders Trulsson i Skurup.

I Hylteberga begås nattvarden 1689 av Hans Nilsson och hustrun Mereta Andersdotter. 1690 till 1692 med dottern Johanna, som ej nämns 1693.

Johanna Hansdotters föräldrar Hans Nilsson och Mereta Andersdotter vigdes d.6 nov. 1671 i Skurup och är kända i Hylteberga till 1695.
Mereta Andersdotter måste ha varit gift med en Tuve då hon har en son Sven Tuvesson (Se 1716). I själva verket har hon varit gift tre gånger.
På Sven Tuvessons i Sandåkra barns dop, förekommer som dopvittne både Johanna Hansdotter i Hylteberga, 1692, och Hans Nilsson i Hylteberga 1693 och 1695.

Truls Anderssons fader Anders Trulsson har redan nämnts i Kommunionlängden 1692. De båda är också kända i denna längd 1691.
År 1692 d. 14 maj dog Anders Trulssons hustru i Skurup Anna, 70 år och 8 månader gammal.
1696 d. 6 febr. dog Anders Trulsson i Skurup 70 år gammal.
Enligt Gravstensinventeringen så skall gravsten finnas bevarad över Anders Trölsson död 1696 -02 -06 och hustrun Anna Trölsdotter död 1692. Jag har dock inte lyckats finna den. Det kan vara så tråkigt att den ligger bland de med gräs övervuxna gamla gravstenar som ligger på rad i vallen nedanför ingången till kyrkan.

Vidare uppgifter är kända och finns troligen i Peters Databas. De är också omskrivna i "Släkt och Hävd 1972, 1 och 2-3, av Helmer Frenning.