Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Hans Mårtensson
Else Larsdotter


Farfars farmors farmors farfar och farmor (276)

Hans Mårtensson
åbo på Varmlösa 15
f. 12.11.1727 i Varmlösa, Katslösa
d. 2.11.1780 i Varmlösa, Katslösa
(far, mor)
 
gift 26.6.1751 i Villie med
Else Larsdotter
f. 12.8.1730 i Snårestad
d. 19.4.1816 i Katslösa
(far, mor)
Barn
Anna, f. 15.9.1752, d. 7.11.1752
Hanna, f. 29.10.1753, d. 13.12.1753
Anna, f. 5.12.1754, d. senast 1816, ??? gift 1776 i Katslösa med Mårten Andersson från N. Vallösa???
Mårten, f. 4.12.1756, d. 12.12.1758
Karna, f. 7.10.1758
Mårten, f. 28.1.1760, d. 1803,  gift 1787 i Skårby med Marna Svensdotter (S. Isgren)
Lars, f. 12.6.1762
Hanna, f. 12.12.1765, d. 1844 i Villie gift i Katslösa 1785 med Nils Enevaldsson (S. Isgren)
Carna, f. 29.9.1768, d. 3.9.1808, gift 1790 i Katslösa med Nils Heljesson (S. Isgren)
Matts, f. 11.12.1772, d. 1831 i Tullstorp, gift med Ingar Olsdotter (S. Isgren)
Elna, f. 17.10.1775, d. 26.10.1775

Villie C:2 1751
Juni d. 26 cop. drängen Hans Mårtensson från Warmlösa, pigan Else Larsdotter från Trunnerup
(datum tolkat med hjälp av FamilySearch)

Katslösa dödbok C:2 1780
D. 2 Novemb. dog och d. 15 begrofs åbon Hans Mårtensson uti Warmlösa 53 år gammal i sjukdommen ... i magen.

Katslösa dödbok C:2 1816
April 19. Enkan Elsa Sandberg i Varmlösa 15, 86 år gl, av ålder.

Katslösa mantal 1768, Varmlösa 15
Hans Mårtensson, hustrun, son Mårten 6, Lars 3, dotter Anna 10 år

Katslösa mantal 1786, Varmlösa 15
Hans Mårtens änka, son Lars 21 åhr

Katslösa husförhör AI:1, Varmlösa 15 1776
Hans Mårtensson f. 13 nov 1727
Else Larsdotter f. aug 1730
Lars, f. 12 juni 1762
Matts, f. 11 dec 1772
Anna, f. 5 dec 1754
Hanna, f. 12 dec 1765
Carna, f. 24 sept 1768

Sjörup husförhör AI:2, Varmlösa 15 1787, 1788, 1789
Else Larsdotter
Lars
Matts
Hanna
Carna

Sjörup husförhör AI:2, Varmlösa 15 1790
åbo Nils Heljesson
hustru Karna Hansdotter
Matts Hansson
Else Larsdotter
- Här har dottern Karna gift sig och tagit över gården, brodern Matts och modern Else bor kvar, men brodern Lars har gift sig och flyttat.

Katslösa husförhör AI:2 Varmlösa 15
Mod. H. Elsa 1730 12/8, Snårestad, död 19/4 1816

Sven Isberg, mail 13.6.2005
Som ett inlägg i debatten om Sissela Hansdotter vill jag hänvisa till en bouppteckning som jag sett på microfilm: den 29de april år 1816 hölls bouppteckning hos Åboen Nils Enevaldsson efter enkan Else Larsdotter som aflidit derstädes den 18de samma månad. Dess arfvingar woro Mats Hansson åbo i Örsjö och Hanna Hansdotter gift med åboen Nils Enevaldsson härstädes samt afledna sonen Mårtens Barn: Elna gift med åboen Nils Pehrsson i Skifvarp och gifta döttrarna Brita 22 år, Else 20 och Karna 16 år gamla. Afledna sonen Larses barn, sonen Hans 24 år och dotteren Thöre 20 år gl. afledna dotteren Anna Larsdotters barn Cathrina gift med åboen Mårten Svensson i Södra Villie och Elna gift med åboen Bengt Jönsson i Norra Wallösa. Alla dessa arfvingar woro närvarande och till gode män för de myndiga barnen åboen Mats Hansson i Öhrsiö, Nils Enevaldsson i Warmlösa samt Bengt Jönsson i Norra Wallösa.

Sonen Mårten gift med Marna Svensdotter avled 1803. Sonen Lars gift med Sissa Olsdotter avled 1806. Dotter Karna gift med Nils Heljesson avled 1808 3/9. Sonen Mats gift med Ingar Olsdotter avled 1831 6/10

 

Katslösa födelsebok C:1 1752
D. 15 Sept. hor 12ma Ante M Nata Hans Mårtens dotter i Warmlösa. Mat. Elsa Lars Sandbergs. Bapt. d. 20 ejusdem. [Nom.] Anna. Suscept. Anna Söderbergs i S. Wallösa. Test. Nils Andersson i Trunnerup, dr. Lars Mårtensson ifrå Örsjö, Nils Jacobs i S. Wallösa, Cathrina Larsdotter i Trunnerup [moster], Elna Per(?) Anders, pig. Anna Trulsdotter, Mätta Mårtensdotter.

Katslösa dödbok C:1 1752
D. 2 Nov. dödde Hans Mårtens dotter i Warmlösa och blef begrafven d. 8 ejusdem. Nom. Anna. Æt 7 [veckor]

Katslösa födelsebok C:1 1753
D. 29 Oct. hora Ante Merid 8va Nata Hans Mårtens dotter i Warmlösa. Mat. Elsa Larsdotter. Bapt. d. 4 Novemb. Nom Hanna. Susceptr. Boel Per Ols i Warmlösa. Testes Jöran And.. T... Mårtensson ibidem. Dr. Ola Pärsson från Trungerup, hustrun Chatrina Larsdotter ibidem [moster], Elna Per Anders, pigan Kirstina Persdotter från S. Wallösa

Katslösa dödbok C:1 1753
D. 13 December. dödde Hans Mårtens dotter i Warmlösa och blef begrafven d. ... Nom. Hanna. Æt 6 [veckor]

Katslösa födelsebok C:1 1754
D. 5 Dec hor 4ta Post M Nata Hans Mårtens dotter i Warmlösa. Mat. Elsa Larsdotter. Bapt. d. 8 ejusdem. Nom. Anna. Suscept. Boel Per Ols i Warmlösa. Test. Ola Warmsted, Lars Mårtensson, Per Hansson, Mätta Mathisd. Elna Jönsdotter, Elna Andersdotter.

Katslösa födelsebok C:1 1756
D. 4 Dec. hor 12ma Ante M Natus Hans Mårtens son i Warmlösa. Mat. Elsa Larsdotter. Bapt. d. 5 ejusdem. Nom. Mårten. Suscept. Boel Per Ols ibidem. Test. Hans Willemsson, Erik Eriksson,  Hanna Ola Warmsted, pig. Hanna Mårtens i Warmlösa, Kierstina Larsdotter ifrå Trunnerup.

Katslösa födelsebok C:1 1758
D. 7 Oct. hor 5ta Ante M Nata Hans Mårtens dotter i Warmlösa. Mat. Elsa Larsdotter. Bapt. d. 8 ejusdem. Nom. Karna. Suscept. Boel Per Ols ibidem. Test. Per Andersson, dr Sören Larsson, Bengta Ola Warmstedt i Warmlösa, Karna Per Måns ibidem.

Katslösa dödbok C:1 1758
D. 12 December dödde Hans Mårtens son i Warmlösa och blef begrafven d. ... ejusdem. Nom. Mårten. Æt 1 A 11 M.

Katslösa födelsebok C:1 1760
D: 28 Januarij hor 5ta Post M Natus Hans Mårtens son i Warmlösa. Mat. Elsa Larsdotter. Bapt: d: 2 Febr: Nom: Mårten. Suscept: Anna Söderbergs i S. Wallösa. Test: Mårten Nilsson i Katslösa, Per Andersson, Jöns Jöransson i Warmlösa, Elna Per Anders, Bengta Warmstets, pig. Karna Nilsdotter i Warmlösa.

Katslösa födelsebok C:1 1762
D. 12 Junij hor 3tia Ante M Natus Hans Mårtens son i Warmlösa. Mat Elsa Larsdotter. Bapt. D. 13 ejusdem. Nom Lars. Susceptrix Cronolänsmannens hustru Anna Sandberg i S. Wallösa. Test. Truls Nilsson [mostersman] och Hans Persson i Trunnarp, Mårten Nilsson i Katslösa, Boel Per Nils i Warmlösa, Mätta Lars Mårtens ibidem, pigan Karna Nilsdotter i Katslösa, Karna Olasdotter i Warmlösa.

Katslösa födelsebok C:1 1765
D. 12 Decemb. hora Post mer 5ta nata Hans Mårtenssons dotter i Warmlösa. Mater Elsa Larsdotter. Baptisata D. 13 ejusdem. Nomen Hanna. Susceptrix sadelmakare Sandbergs änkia i Trungerup.

Katslösa födelsebok C:1 1768
D. 29 Septemb föddes och d. 30de döptes ... 1 pigobarn från Warmlösa ... Karna. Dess fader åbon och rusthållaren Hans Mårtensson, Modern Ellsa Larsdotter. Faddrar Per Andersson i Warmlösa, Nils Nilsson i Sjörup, Karna Andersdotter ibidem, Hedvig  Westasdotter Trunnerup bar barnet [mormor, Weste war hennes styvfar].

Katslösa födelsebok C:1 1772
D. 21 decemb föddes och d. 13 döptes 1 drengabarn från Warmlösa .. Matts. Dess Fader Kyrckievärden Hans Mårtensson. Mod Ellsa Larsdotter. Faddrar Ingar (?) Matts ... i Warmlösa, Ola Andersson i N. Wallösa, Per Anderssons döttrar Anna och Sissa i Warmlösa. Anna Jöns Tufves i Söd. Willie bar barnet. 

Katslösa födelsebok C:1 1775
Elna, död. D: 17 October föddes i Warmlösa på n: 15 Kyrkie Wärdens Hans Mårtenssons ... hustruns Elsa Larsdotters flicke=barn om aftonen k: 5, döptes d: 18 och nämndes Elna. Barnet höllts wid dopet af Jöns Tufvessons enka Anna ifrån Södra Willie. Wittnen woro drängen Matts Pehrsson och nämndemannens Jeppa Mattissons hustru Mätta Bugge af Warmlösa.

Katslösa dödbok C:1 1775
D: 26 Octobr: dödde i Warmlösa på n: 15 rusthållarens Hans Mårtenssons dotter Elna af okänd barnsjukdom, 9 dagar gammal, och blef begrafven d: 5 Nov: