Hem  Stamtavlor Kartor  Gunnars anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö Platser   Ullas anor: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö Platser

Mårten Jönsson
Elna Larsdotter


Farfars farfars morfar och mormor (66)

Mårten Jönsson
nämndeman och åbo på Katslösa no.16 i Katslösa sn, 1818-1836,
Katslösa 7 -1859
Katslösa 1 -1867
f. 28.7.1794 i Katslösa sn
d. 3.11.1868 i Katslösa
(far, mor)
 
gift 3.4.1816 i Slimminge med 
Elna Larsdotter
f. 29.3.1797 (döpt 2.4.1797) i Pantarehuset, Slimminge
d. 6.11.1867 i Katslösa
(far, mor)
Barn, födda i Katslösa
Anna, f. 2.4.1818, d. 27.10.1888
Nils, f. 15.4.1821, dräng i Tånemölla och Steglarp, åbo på Solberga, gift med Anna Persdotter från Hallstorp
Anders, f.  6.3.1823
Christen, f. 17.5.1825, dräng i Katslösa, åbo i Solberga, gift med Hanna Svensdotter
Jöns, f. 22.9.1827
Ola, f. 30.12.1829
Pehr, f. 2.9.1832
Lars, f. 21.2.1835
Johan, f. 7.9.1837
Hans, f. 27.2.1840

Folke Möller i Släkt och Hävd 1984 sid 33-36, Släktforskarresor till det förgågna:
Min morfars morfar nämndemannen Mårten Jönsson, född 1794, bodde på Katslösa nr 16½, vilken gård han ärvt  efter sin far Jöns Nilsson, 1753-1826. Då jag fotograferade gården förklarade nuvarande ägaren att den såg likadan ut som på den tiden mina förfäder hade den med undantag för fönsterbågarna som utbytts.

Slimminge vigselbok C:3 1816
Den 3 April wigdes drängen Mårten Jönsson från Katslösa och pigan Elna Larsdotter från Pantarehuset.

Katslösa dödbok SCB-utdrag 1867
Nov. 6 Larsdtr Elna, h. till Jönsson Mårten, eg. no 1 Katslösa.

Katslösa dödbok SCB-utdrag 1868
Nov 3 Jönsson Mårten, inhys. enkl. å no 11 Katslösa.

Katslösa husförhör AI:3 1827-1830 Katslösa 16
Åbo, Nämndeman Mårten Jönsson 36 [född] 1794 28/7 Katslösa
H: Elna Larsdotter 33, 1794 24/3 Slimminge
son Nils 9 1821 15/4 Katslösa
Anders 8 1822 6/3 ibid
Christen 5 1825 12/5 ibid
Jöns 3 1827 22/9 ibid
Ola 1 1829 30/12 ibid
dotter Anna 12 1818 2/4 ibid
Enka Karna Christensdotter 1759 22/10  N. Wallösa, död 1828.

Mats Carlin
Vid husförhören i Katslösa 1831-36 under Katslösa no. 16 :
Åbo Mårten Jönsson, född 28. juli 1794 i Katslösa,
H. Elna Larsdotter, född 20. mars 1797 i Slimminge,
Son Nils, adm, född 15. april 1821 i Katslösa,
Son Anders, född 6. mars 1822 ibm,
Son Christen, född 17. maj 1825 ibm,
Son Jöns, född 22. september 1827 ibm,
Son Ola, född 30. december 1829 ibm,
Son Pehr, född 2. september 1832 ibid,
Son Lars, född 21. februari 1835 ibid,
Dtr Anna, född 2. april 1818 i Katslösa.

Katslösa husförhör AI:5 1836-1843 Katslösa 7
Äg. Mårten Jönsson [född] 1794 28/7 Katslösa [från] Katslösa 16 (18)36
H. Elna Larsdotter 1797 29/3 Slimminge
son Christian 1825 17/5 Katslösa, till Nöbbelöv 1844
son Nils 1821 15/4 Katslösa, till Solberga 1831
son Anders 1822 6/3 ibm, till Tullstorp 1838
son Jöns 1827 22/9 ibm.
son Ola 1829 30/12 ibm.
son Pehr 1832 2/9 ibm.
son Lars 1835 21/2 ibm.
dott. Anna 1818 2/4 ibm. gift nedan (hustru till Nils Trulsson, Katslösa 7)
son Johan 1837 7/9 ibid.
son Hans 1840 27/2 ibid.

Katslösa husförhör AI:6 1844-1850 Katslösa 7
Äg. Mårten Jönsson [född] 1794 28/7 Katslösa
H. Elna Larsdotter 1797 29/3 Slimminge
son Ola 1829 30/12 Katslösa
son Pehr 1832 2/9 ibm.
son Lars 1835 21/2 ibm.
son Johan 1837 7/9 ibm.
son Hans 1840 27/2 ibm.
son Christen 1825 17/5 ibm.

Katslösa husförhör AI:7 1851-1855 Katslösa 7
Äg. Mårten Jönsson [född] 1794 28/7 Katslösa
H. Elna Larsdotter 1797 29/3 Slimminge
son Lars 1835 21/2 Katslösa, till Tullstorp 1854, från Tullstorp 1855
son Johan 1837 7/9 ibm.
son Hans 1840 27/2 ibm.
son Jöns 1827 22/9 ibm. till Solberga 1850, från Grönby 1855.

Katslösa husförhör AI:8 1856-1859 Katslösa 7
Äg. Mårten Jönsson [född] 1794 28/7 Katslösa, till Katslösa 1 1859
H. Elna Larsdotter 1797 29/3 Slimminge
son Hans 1840 27/2 Katslösa
son Jöns 1827 22/9 ibm. till Lilla Isie 1856 
son Lars 1835 21/2 ibm.
son Pehr 1832 2/9 ibm. till Önnarp 1857
son Johan 1837 7/9 ibm. till Nöbbelöv 1859

Katslösa husförhör AI:8 1859-1860 Katslösa 1
Äg. Mårten Jönsson [född] 1794 28/7 Katslösa
H. Elna Larsdotter 1797 29/3 Slimminge
son Lars 1835 21/2 ibm.

Katslösa husförhör AI:9 1861-1867 Katslösa 1
Jönsson Mårten [född] 1794 28/7 Katslösa
Larsdotter Elna 1797 29/3 Slimminge, död 1867 6/11
Mårtensson Lars 1835 21/2 Katslösa, gift 1867 27/12
Mårtensson Pehr 1832 2/9 ibm. till Önnarp 1865

Katslösa husförhör AI:10 1867 Katslösa 1
Enkl. Mårten Jönsson [född] 1794 28/7 Katslösa, till Katslösa 11

Katslösa husförhör AI:10 1867-1868 Katslösa 11
Inhys [hos sonen Per] enkl. Mårten Jönsson [född] 1794 28/7 Katslösa, död 1868 11/3

Katslösa födelsebok C:3 1818
[född] 2 april, [döpt] 5 april, Mårten Jönsson och Elna Larsdotters på nr. 16 Katslösa, dotter Anna. Barnmorskan Anna Jönsdotter. Testi Nils Svensson och dess hustru Anna Nilsdotter, ibid, Drängen Anders Larsson i Varmlösa.

Katslösa födelsebok C:3 1821
[född] 15 april, [döpt] 15 april, fr(älse) åb. på n. 16 Katslösa Mårten Jönsson och hans hustru Elna Larsdotters son Nils och bars till dopet av hustru Anna Jöransdotter på nr. 10 Varmlösa. Fadd. fr. åb. Christen Hansson på nr. 6 & 10 Katslösa, fr. åb. Måns Larsson på nr. 15 ibm, dräng Hans Nilsson på nr. 2 ibm, Jöran A..sson hustru på nr. 19 ibm, husm. Anders Mårtenssons hustru i Katslösa och pigan Kerstina Larsdotter på nr. 16 ibm.

Katslösa födelsebok C:3 1823:6
D. 6 mars 1823 föddes åbo på no. 16 Kattslösa Mårten Jönssons och dess H. Elna Lars Dotters barn, som döptes den 7de i samma månad med namnet Anders. Hr. Åbo på no. 10 Warmlösa Hans Olssons H. Anna Jöransdotter frambar barnet till dopet. Faddrar åbo på no. 6 Kattslösa Christen Hansson, åbo på no. 13 Kattslösa Johan Pehrsson och dess H. Anna Nilsdotter samt pigan Else Larsdotter från Slimminge Socken och Pantarehuset. Hustrun 26 år. Kyrkotogs den 13. april 1823.

Katslösa födelsebok C:3 1825
Den 17. maii 1825 föddes och 18. maii 1825 döptes Nämndemannen och FrälseÅboen Mårten Jönssons och dess hustru Elna Larsdotters son Christen på no. 16 Katslösa. Rusthållaren Hans Olssons hustru Anna Jörensdotter i Warmlösa höll barnet till dopet. Faddrar Fr.Åboen Måns Larsson i Katslösa och FrälseÅboen Christen Hanssons hustru Karna Larsdotter ibid. Modern 28 år gammal. Kyrkotogs den 24. junii 1825.

Katslösa födelsebok C:3 1827
Den 22 september föddes och dagen derpå döptes husmannen Mårten Jönsson, nr. 16 Katslösa och hans hustru Elna Larsdotters son Jöns. Hustru Anna Jöransdotter från nr. 10 Varmlösa höll barnet till dopet. Faddrar : Nämndemannen Pehr Andersson i Södra Wallösa, åbo Jören Pehrsson i Katslösa, hustru Karna Larsdotter, ibid, hustru Aida Pehrsdotter i Norra Wallösa. Modern 30 år gammal. Kyrkotogs den 4. november 1827.

Katslösa födelsebok C:3 1829
Den 30 December föddes och den 1. Januari 1830 döptes Nämndemannen, Frälseåboen på no. 16 Katslösa Mårten Jönssons och hans hustru Elna Larsdotters son Ola. Hustrun Anna Jörensdotter från no. 10 Warmlösa höll barnet till dopet. Faddrar Åboen Christen Hansson, drängen Pehr Larsson, Hustrun Bengta Jönsdotter, Enkan Kjerstina Mårtensdotter, alla ifrån Katslösa. Modern 32 år gammal. Kyrkotogs den 7 Febr. 1830.

Katslösa födelsebok C:3 1832
Den 2 Sept. föddes och samma dag döptes Nämndemannen och Frälsehemmansåboen på no. 16 Katslösa Mårten Jönssons och hans hustru Elna Larsdotters son Pehr. Enkan Kjerstina Mårtensdotter i Katslösa höll barnet till dopet. Faddrar Åboen Hans Svensson i Solberga, Drängen Pehr Larsson i Sjörup, Hustrun Karna Larsdotter, Kjerstina Påhlsdotter i Katslösa. Modern 35 år gammal. Kyrkotogs den 14 Octob. 1832.

Katslösa födelsebok C:3 1835
Den 21 Febr. föddes och 22 i s(amma) m(ånad) döptes Frälsehemmans-åboen på nr. 16 Katslösa Mårten Jönsson och hans hustru Elna Larsdotters son Lars. Hustrun Bengta Pehrsdotter på nr. 6 ibid höll barnet till dopet. Faddrar : Åboen Jöran Pehrsson ibid, drängen Mårten Larsson ibid, enkan Kerstina Mårtensdotter ibid, Pigan Bengta Larsdotter i Södra Wallösa. Modern 38 år gammal. Kyrkotogs den 5 april 1835.

Katslösa födelsebok C:5 1837
Den 7 September föddes och s. d. döptes åboen på no 7 Katslösa Mårten Jönsson och hans hustru Elna Larsdotters son Johan. Enkan Anna Göransdotter i Warmlösa höll barnet till dopet. Faddrar åbo Jeppa Fredriksson i Katslösa, hustru Bengta Persdotter ibid. Modern 40 år gammal.

Katslösa födelsebok C:5 1840
Den 27 Februari föddes och den 28 i s. m.  döptes frälsehemmansåboen på no 7 Katslösa Mårten Jönsson och dess hustru Elna Larsdotters son Hans. Enkan Bengta Svensdotter från Warmlösa höll barnet till dopet. Faddrar drängen Nils Trulsson i Katslösa, pig. Hanna Påhlsdotter ibid. Modern 43 år gammal.